Przygotuj się skutecznie na kontrolę skarbową w firmie

Konrad Goździor, menedżer, doradca podatkowy PWB
opublikowano: 29-11-2017, 22:00
aktualizacja: 29-11-2017, 23:09

Od tego roku dużym zmianom uległy obowiązki polskich podatników dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Rozszerzono m.in. zakres informacji przedstawianych w dokumentacji podatkowej, dodano obowiązek przygotowania analiz porównawczych oraz zwiększono liczbę deklaracji i oświadczeń składanych przez podatników w związku z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi. Celem wprowadzonych regulacji było zwiększenie transparentości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Podatnik na przedstawienie kompletu dokumentacji cen transferowych ma 7 dni liczonych od dnia złożenia wezwania przez kontrolujących. Przedsiębiorca, zobowiązany do opracowania lokalnej, dotyczącej jego transakcji z podmiotami powiązanymi, dokumentacji podatkowej powinien w szczególności przeprowadzić analizę: umów zawartych z podmiotami powiązanymi, analizę dokumentów źródłowych związanych z transakcją, w tym faktur, dokumentów celnych, cenników, protokołów itp., sposobu kalkulacji wynagrodzenia. Ponadto powinien opracować analizę funkcjonalną, kosztową i strategiczną.

Dokumentacja lokalna jak i grupowa (dotycząca m.in. działalności grupy powiązanej kapitałowo, jej struktury, polityki cenowej) są uważane za sprawozdania krytyczne towarzyszące składaniu raportów fiskusowi przez podmioty powiązane. Powinny one być regularnie aktualizowane. Aby zachować zgodność z przepisami krajowymi, międzynarodowe przedsiębiorstwa powinny przestrzegać lokalnych przepisów na poziomie filii. Organy podatkowe przeanalizują te dokumenty jako punkt wyjścia dla dokonania uzgodnień dotyczących stosowanych cen transferowych. W ramach analizy należy zgłębić metody wymienione w polskich przepisach o cenach transferowych służące do oceny rynkowego poziomu narzutów. Ponadto należy zdefiniować kryteria porównywalności, biorąc pod uwagę popodobieństwo jednostek niekontrolowanych działających na polskich i środkowoeuropejskich rynkach.

Analiza funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji powinna określać, którzy z uczestników transakcji wykonują funkcje ekonomicznie ważne, to jest takie, które są najistotniejsze dla tworzenia wartości i zysków powstających w wyniku transakcji. Przy dokonywaniu takiej analizy uwzględnić należy w szczególności podział ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności stron transakcji, rozmiar zaangażowanych środków, maszyn i urządzeń,wartość zaangażowanych dóbr niematerialnych.

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że ustalona cena jest zgodna z warunkami rynkowymi. Podatnik powinien uwzględnić warunki panujące na rynku, wielkość i położenie rynku, stosunek podaży do popytu na dane dobra lub usługi, siłę nabywczą konsumentów oraz stopień konkurencji, istotę i zakres rządowej regulacji rynku oraz stopień ryzyka prowadzenia działalności na danym rynku. Wpływ na ustalenia stron może mieć przyjęta strategia gospodarcza, jak stosowanie cen promocyjnych przy wchodzeniu na dany rynek, akceptacja czasowej obniżki zysków w zamian za wyższe zyski długoterminowe, ponoszenie przez pewien okres wyższych kosztów w celu utrzymania się na rynku lub zdobycia nowego.

Każdy przedmiot transakcji należy przeanalizować pod kątem cech charakterystycznych produktów, usług lub innych świadczeń w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na ceny rynkowe przedmiotu transakcji. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, która ciąży na podatnikach, warto nie zostawiać przygotowania dokumentacji podatkowej na ostatnią chwilę. To podatnik odpowiada za analizę rentowności i łańcuch wartości firmy, uwzględnienie roli kapitału i ryzyka.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Konrad Goździor, menedżer, doradca podatkowy PWB

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Przygotuj się skutecznie na kontrolę skarbową w firmie