Czytasz dzięki

Przyszłość dzieje się dziś

opublikowano: 08-07-2020, 22:00

Nowe modele pracy i sztuczna inteligencja nie wyrwą nas zza biurek. Za to pomogą zaadaptować się do nowych warunków i zadbać o bezpieczne środowisko pracy

Struktura miast i rola przestrzeni publicznych zmieniają się wraz z potrzebami ich użytkowników. Zadaniem miejsc, w których funkcjonujemy, jest jak najefektywniejsze zaspokojenie codziennych potrzeb — komfortu, poczucia wspólnoty, a obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, bezpieczeństwa. Skutkami pandemii najbardziej dotknięte zostały zurbanizowane obszary i to one najdłużej będą odczuwać jej konsekwencje. Na odpowiedź, czy i w jakim stopniu wrócimy do poprzedniego stylu życia, jest wciąż za wcześnie, na pewno jednak to dobry moment na zmianę sposobu myślenia o przestrzeniach publicznych. Już dziś jesteśmy świadkami zmiany utartych modeli funkcjonowania, wprowadzania nowych środków i narzędzi czy nawet przewartościowania strategii biznesowych. Nieuniknione, również w kontekście funkcjonalności przestrzeni publicznych, wydaje się znalezienie nowych rozwiązań, przyśpieszenie rozwoju technologicznego i digitalizacji naszej codzienności, przedefiniowanie sposobu spędzania wolnego czasu, zakupów, relacji z otoczeniem czy modelu pracy. Technologia, która będzie nadawać rytm zmianom w każdym z tych obszarów, będzie się skupiać na tworzeniu przyjaznej i bezpiecznej dla ludzi przestrzeni, przy jednoczesnym dostarczaniu pozytywnych doświadczeń, inspirowaniu do działania i rozwoju.

Wejście na rynek biurowy to kolejny krok w realizacji
strategii Apsys Polska. Właścicielom nieruchomości biurowych chcemy
zaproponować nasze unikalne podejście oparte na trzech filarach: The Space. The
Place. The People — mówi Magdalena Błądek, dyrektor działu zarządzania
nieruchomościami biurowymi Apsys Polska.
Zobacz więcej

BIURA ZMIENIĄ CHARAKTER:

Wejście na rynek biurowy to kolejny krok w realizacji strategii Apsys Polska. Właścicielom nieruchomości biurowych chcemy zaproponować nasze unikalne podejście oparte na trzech filarach: The Space. The Place. The People — mówi Magdalena Błądek, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami biurowymi Apsys Polska. Fot. ARC

Bezpieczny dystans

Nieodłączną częścią miejskiego stylu życia jest rynek pracy biurowej. Codzienna obecność na stanowisku pracy, spotkania biznesowe, konferencje i burze mózgów w biurach zajmowały nam dotychczas przynajmniej 40 godzin tygodniowo. Jeśli dodać do tego posiłki we wspólnej kantynie, wizytę w siłowni czy u fryzjera w tym samym budynku, w biurowcach spędzaliśmy niejednokrotnie więcej czasu niż we własnych mieszkaniach. Czy to się zmieni? Czy tradycyjne biura odejdą w przeszłość? Choć pojawiają się głosy zapowiadające załamanie rynku biurowego, taka wizja wydaje się mało prawdopodobna. Oczywiście tryb home office stanie się bardziej powszechny, jednak zdecydowanie model pracy biurowej nie odejdzie w zapomnienie. Nadal będziemy się spotykać w biurach, wspólnie pracować kreatywnie czy korzystać z narzędzi niedostępnych w domowym zaciszu. Nie można również zapominać, że nasze mieszkania i domy nie są przystosowane do pracy biurowej i nie każdy ma możliwość wygospodarowania spokojnej przestrzeni. W fizycznej przestrzeni biurowej łatwiej jest również budować atmosferę, kulturę organizacji oraz osiągać biznesową wartość dodaną.

Jednak, aby móc nadal swobodnie pracować, musimy się czuć bezpiecznie. Po doświadczeniu świata, który powszechnie przyjął najwyższe protokoły bezpieczeństwa, tym, czego bezwzględnie będziemy oczekiwać od miejsca pracy, będą wysokie standardy sanitarne. To właśnie zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa stanie się jednym z priorytetów właścicieli i zarządców obiektów, a ogromną rolę w projektowaniu nowych miejsc pracy odegrają Smart— i PropTech. Dziać się tak będzie zarówno na poziomie projektowania nowych obiektów, jak i stosowania nowoczesnych rozwiązań w już istniejących. Rozwiązania obecne dziś w innych sektorach rynku, takie jak bezkontaktowe klucze i „ścieżki” przemieszczania się, face recognition, aplikacje mobilne oparte na danych biometrycznych czy materiały konstrukcyjne o właściwościach antybakteryjnych, zostaną zaadaptowane na potrzeby inteligentnych biur. Co zyskają pracownicy? Więcej komfortowej i bezpiecznej przestrzeni roboczej, dostęp do ultranowoczesnych narzędzi i możliwość rozwijania kompetencji w bezpośredniej relacji z zespołem.

Z kolei właściciele i zarządcy obiektów, którzy w swoich strategiach postawią na społeczną odpowiedzialność biznesu, rozumianą przede wszystkim jako odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, mogą liczyć nie tylko na wzrost wartości nieruchomości, lecz także długoterminowy, stabilny zysk. By tak się stało, niezbędny jest jednak kompleksowy program zarządzania skomplikowanym organizmem biurowym we wszystkich aspektach jego funkcjonowania — od strony administracyjnej i technicznej, aż po trudne do uchwycenia relacje międzyludzkie. Nieprzypadkowo autorski program zarządzania nieruchomościami biurowymi stworzony przez Apsys Polska skupia się na trzech kluczowych i uzupełniających się obszarach: The Space, The Place, The People.

The Space

W tym obszarze zawierają się specjalistyczne zadania z zakresu kształtowania i zarządzania przestrzenią biurową. PropTech kwitnie i zmienia sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z budynkami i ich otoczeniem. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe gromadzą i dostarczają coraz więcej danych, a w miarę ich rozwoju wyjdziemy poza pojedyncze inteligentne urządzenia i zaczniemy funkcjonować w inteligentnych budynkach czy miastach, które wysyłają, odbierają i analizują dane demograficzne, informacje o preferencjach i trendach, pozwalają „zrozumieć nieruchomość” i przewidywać najlepsze rozwiązania dla danego obszaru. A w efekcie zarekomendować przyszłym użytkownikom optymalną dla ich potrzeb nieruchomość z uwzględnieniem znacznie szerszego zakresu parametrów i w razie potrzeby przeprowadzić zdalnie proces zakupu czy najmu. Dla właścicieli i zarządców nieruchomości big data to jednak przede wszystkim źródło informacji, diagnostyki i optymalizacji wszelkiego rodzaju systemów przekładających się na proaktywne i efektywne zarządzanie obiektami.

Wzrost świadomości zagrożeń cywilizacyjnych sprawił, że ważnym trendem na rynku nieruchomości komercyjnych stało się dążenie do zrównoważonego rozwoju i autonomiczności energetycznej. Biurowce wpisane w kontekst przestrzeni, oparte na koncepcji ekologicznego i przyjaznego dla środowiska projektowania, wykorzystujące odnawialne źródła energii czy materiały z recyklingu, a jednocześnie uzbrojone w służącą ludziom i środowisku sztuczną inteligencję — to już nie wizja, lecz fakt. Zanim jednak w centrach Warszawy, Poznania czy Wrocławia pojawią się samowystarczalne, „oddychające” biurowce na miarę koncepcji Zahy Hadid dla centrali firmy Bee’ah w Dubaju, gdzie przyroda i technologia kształtują inteligentny krajobraz, obiekty będą się zmieniać, tworząc szeroko rozumianą wspólną przestrzeń zintegrowaną z naturą, pomagającą środowisku i ludziom. Zielone otoczenie, zrównoważone budownictwo, niskoemisyjne źródła energii oraz systemy do czerpania i optymalizacji energii z promieni słonecznych, inteligentne „zielone” chodniki redukujące zawartość CO2 w powietrzu, innowacyjne technologie i rozwiązania PropTech zarządzające bezpieczeństwem przestrzeni, pracowników i gości będą służyły nie tylko środowisku i generowały oszczędności, ale także zwiększały estetykę i atrakcyjność obiektów.

The Place

Każdy chce pracować w dobrej atmosferze, w miejscach zapewniających warunki, dzięki którym może skutecznie i z zaangażowaniem wykonywać swoje obowiązki. The Place to idea tworzenia klimatu miejsca przyjaznego dla użytkowników. Bez wątpienia czeka nas sukcesywna „przeprowadzka” do inteligentnych biur. Budynki biurowe to nie tylko konstrukcja, lecz złożona technologicznie struktura, począwszy od oprogramowania sterującego windami po mechanizmy obronne na wypadek niebezpieczeństwa pochodzącego z zewnątrz czy czujniki wykrywające zagrożenie biologiczne. W nowych projektach architekci będą się starać wyeliminować potrzebę dotyku — usługa wezwania windy, obsługa światła, żaluzji i wentylacji czy zamówienie kawy przez aplikację w służbowym smartfonie — to rozwiązania, które będą miały za zadanie ułatwiać nasze codzienne funkcjonowanie i zwiększać poczucie bezpieczeństwa. Podobnie jak technologia rozpoznawania twarzy służąca identyfikacji i uwierzytelnianiu tożsamości, m.in. przy systemach automatyzacji otwierania drzwi, ale także pozwalająca rozpoznawać emocje, zmęczenie czy stan zdrowia.

Łączność tych algorytmów z innymi rodzajami aplikacji, np. rejestrującymi sygnały elektryczne skóry przez czujniki zintegrowane z osobistym miejscem pracy, może dostarczać informacje wykorzystywane jako uzupełnienie tzw. osobistych asystentów pozwalających na personalizację stanowiska pracy i dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb. Sieci neuronowe i nanotechnologia będą coraz częściej znajdowały szerokie zastosowanie w tworzeniu bezpiecznego środowiska w nowych, dostosowanych do wymogów zachowania bezpiecznego dystansu, przestrzeniach wspólnych i inteligentnym środowisku miejskim. Bezdotykowa obsługa, aplikacje do rezerwacji miejsc postojowych i zarządzania parkingiem, systemy do zapraszania gości i kody QR pozwalające na wejście przez bramki recepcyjne, głosowe sterowanie urządzeniami, to tylko początek rewolucji technologicznej, w której bierzemy dziś udział.

The People

Na prężnie rozwijającym się rynku nieruchomości biurowych coraz ważniejsze jest budowanie lojalności najemców w stosunku do miejsca. Odpowiedzią na tę potrzebę jest obszar The People w Apsysowym podejściu do zarządzania. To sfera skupiająca się na budowaniu społeczności, dostarczaniu użytkownikom miejsca pozytywnych doświadczeń procentujących długofalowo emocjonalnym stosunkiem nie tylko do własnej powierzchni biurowej, lecz do całej inwestycji. COVID-19 zmienił nasze podejście do relacji i potwierdził, że fizyczna obecność i energia są niezbędne do kreatywności, zachowania równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia. Jednocześnie postawił zarządzających przed koniecznością wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i przyjazne warunki pracy swoich zespołów.

Największym wyzwaniem staje się personalizacja komfortu pracowników w ramach wspólnego miejsca pracy i temu służyć będą zaawansowane technologie, aplikacje mobilne decydujące o sposobach interakcji z budynkiem, generujące informacje zwrotne pozwalające na zapewnienie lepszych wrażeń dla osób w nim przebywających. Intuicyjne, proste, oparte na komunikacji bezprzewodowej systemy monitorujące zachowanie dystansu społecznego, kontrolujące osobiste bezpieczeństwo i alarmujące w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, wydajniejsze systemy operacyjne, praca w chmurze i rozproszonych zespołach, spotkania w technologii VR i wzrost mobilności przy jednoczesnym zwiększeniu nacisku na cyberbezpieczeństwo będą z pewnością wpływały na poprawę komfortu pracy.

O tym, w jakim kierunku ostatecznie zmierzać będzie dalszy rozwój tych rozwiązań, decydować będzie najbardziej wrażliwy wskaźnik, czyli poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia pracowników. Kompleksowe podejście do zarządzania nieruchomościami biurowymi stanowi w przekonaniu Apsys Polska jedyną skuteczną drogę do przygotowania obiektu na nadchodzące zmiany. Czas, w którym temat ten rozpatrywany był jedynie w kontekście czystości i sprawności technicznej nieruchomości, minął bezpowrotnie. Naszym celem jest tworzenie miejsc przyjaznych, pełnych życia, zapewniających najwyższy komfort użytkownikom, co przekłada się na zwiększenie wartości nieruchomości i bezpieczeństwa inwestycyjnego dla właściciela obiektu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane