Czytasz dzięki

PZ Cormay odpisze 45,5 mln zł

opublikowano: 06-04-2020, 07:43

PZ Cormay zakończył testy na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe, związane z opracowaniem i wdrożeniem analizatorów Equisse, Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox.

Spółka stwierdziła utratę wartości nakładów poniesionych na trwające prace rozwojowe i w związku z tym podjęła decyzję o dokonaniu stosownych odpisów aktualizujących w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

Janusz Płocica prezes PZ Cormay
Zobacz więcej

Janusz Płocica prezes PZ Cormay

W wyniku przeprowadzonej analizy, dla prac rozwojowych nad analizatorami Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox, stwierdzono brak możliwości wiarygodnego oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych oraz istnienie dużego ryzyka, że dotychczas poniesione nakłady wraz z nakładami koniecznymi jeszcze do poniesienia przekroczą potencjalne zyski ze sprzedaży tych analizatorów w przyszłości.

Z tego powodu Spółka zdecydowała o dokonaniu odpisów na całość nakładów poniesionych na prace rozwojowe nad analizatorami Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox. Równolegle do rozpoznanych odpisów, zgodnie z wymogami MSR 20, rozpoznano przychody z otrzymanych dotacji do tych projektów, które do tej pory były prezentowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Łączna kwota rozpoznanych dla tych prac rozwojowych odpisów wyniosła 31,97 mln zł, a kwota rozpoznanych przychodów z tytułu dotacji wyniosła 8,5 mln zł.

Dla najbardziej zaawansowanego i najbliższego komercjalizacji projektu Equisse nie rozpoznano odpisu na całość poniesionych nakładów, jednakże w testach zastosowano bardziej konserwatywne niż do tej pory założenia dotyczące daty wprowadzenia analizatorów na rynek, szacunków przyszłych przepływów pieniężnych, a także dokonano zwiększenia stopy dyskonta w stosunku do wyliczonej stopy WACC dla branży i rynku, na którym działa spółka, aby odzwierciedlić zwiększone ryzyko realizacji prognoz. Kwota odpisu rozpoznanego na nakłady poniesione na tę pracę rozwojową wyniosła 13,5 mln zł.

Łączna kwota odpisów wyniosła 45,5 mln zł, a łączna kwota rozpoznanych przychodów z tytułu dotacji wyniosła 8,5 mln zł.

Wartości te wpłyną bezpośrednio na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok, powodując obniżenie wyniku finansowego przed opodatkowaniem o 36,98 mln zł oraz obniżenie sumy aktywów i pasywów w tych sprawozdaniach, przed uwzględnieniem wpływu odroczonego podatku dochodowego, o 45,5 mln zł.

"Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Spółki i grupy kapitałowej Spółki, która jest stabilna i bezpieczna" - zaznaczono. 

bc64433c-8c2e-11e9-bc42-526af7764f64
Puls Innowacji
Najważniejsze informacje o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. Ciekawostki ze świata gigantów, start-upów i funduszy VC
ZAPISZ MNIE
Puls Innowacji
autor: Anna Bełcik
Wysyłany raz w tygodniu
Anna Bełcik
Najważniejsze informacje o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. Ciekawostki ze świata gigantów, start-upów i funduszy VC
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane