PZM PZZ BOLESŁAWIEC SA Rb. nr 15/2003 - Informacja o zanczącej umowie

PZM PZZ BOLESŁAWIEC SA Rb. nr 15/2003 - Informacja o zanczącej umowie RB. NR 15/2003 - INFORMACJA O ZANCZĄCEJ UMOWIE Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 pkt 3 oraz paragrafem 7 załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu na CTO niniejszym przekazuje informację o znaczacej umowie zawartej przez emitenta : 1. Umowę zawarto w dniu 15 grudnia 2003 r. 2. Umowę zawarto z konsurcjum dwóch miemieckich firm tzn. - Ferrostall AG z Eseen i - WIG-LER z Emmerich 3. Umowa dotyczy dostawy przez konsorcjum kompletnej instalacji technologicznej do produkcji biodiesla z nasion rzepaku ( tłocznia oraz rafineria ). Zakład ten będzie przetwarzał 100.000 ton rzepaku oraz umożliwiał produkcję m.in. 40,0 mln. litrów biodiesla . 4. Umowa dotyczy dostaw o wartości 20,9 mln. EURO . 5. Cała inwestycja wymaga dodatkowych nakładów w kwocie 2,3 mln. EURO - całość nakładów na przedmiotowy zakład wyniesie 23,2 mln. EURO . 6. Inwestycja zostanie sfinansowana w sposob jak niżej : - wkład własny 15 % umowy z niemieckim konsorcjum tzn. kwota 3,1 mln. EURO + 2,3 mln. EURO razem 5,4 mln. EURO , - kredyt inwestycyjny udzielony przez Dresdner Bank AG , Frankfurt w kwocie 17,8 mln. EURO , Umowa ma charakter warunkowy tzn. wchodzi w życie z dniem wzajemnej wymiany oświadczeń o spełnieniu określonych niżej warunków : 1. Zatwierdzenia ustawy o biopaliwach przez jej podpisanie przez polskiego prezydenta oraz wydanie przepisów wykonawczych do tej ustawy zgodnie z zawartymi w jej treści dlegacjami dla poszczególnych urzędów , 2. Wydanie zezwoleń przez władze koncernu Ferrostaal AG/MAN AG , wydanie zezwoleń ze strony władz i urzędów ( łącznie z HERMES ) w Niemczech , 3. Zawarcie i uskutecznienie kredytu między PZZ Bolesławiec a Dresdner Bank AG w Frankfurcie , 4. Wpłata zaliczki przez PZZ Bolesławiec na konto sprzedających w wysokości 3,1 mln. EURO , 5. Potwierdzenie nadejścia akredytywy dla sprzedających . Umowa staje się nieważna jeśli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione do dnia 31.04.2004 r. chyba , że strony umowy odrębnym aneksem zmienią tą datę . Wartość zawartego kontraktu przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki . Z poważaniem Zarząd PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. Data sporządzenia raportu: 17-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ