PZM PZZ BOLESŁAWIEC SA Rb. nr 18/2002 - Projekty uchwał do podjęcia na NWZ Spółki

Warszawska Fabryka Pomp i Armatury S.A.
opublikowano: 06-11-2002, 16:18

RB. NR 18/2002 - PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NWZ SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna , zgodnie z paragraf 28 ust. 1 pkt. 2 oraz paragraf 60 ust. 4 załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu na CTO niniejszym przekazuje projekty uchwał , które zarząd zamierza przedstawić na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w dniu 15 listopada 2002 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie : ustanowienia hipoteki zwykłej

Działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje : § 1

1. Zezwala się Zarządowi Spółki na ustanowienie na rzecz banku , który udzieli kredytu , hipoteki zwykłej w kwocie 4.000.000,00 zł ( słownie : cztery miliony złotych ) na nieruchomości zabudowanej ZSiPZ w Ujeździe Górnym dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi KW nr 8383 .

2. Hipoteka ta będzie stanowić zabezpieczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Modernizacja Młyna w Ujeździe Górnym".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :

a). za

b). przeciw

c). wstrzymujących się

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie : ustanowienia hipoteki zwykłej

Działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje :

§ 1

3. Zezwala się Zarządowi Spółki na ustanowienie na rzecz banku , który udzieli kredytu , hipoteki zwykłej w kwocie 770.000,00 zł ( słownie : siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych ) na nieruchomości zabudowanej ZSiPZ w Ujeździe Górnym dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi KW nr 8383 .

4. Hipoteka ta będzie stanowić zabezpieczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Modernizacja Młyna w Ujeździe Górnym - ETAP II".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :

a). za

b). przeciw

c). wstrzymujących się

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie : ustanowienia hipoteki zwykłej

Działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje :

§ 1

5. Zezwala się Zarządowi Spółki na ustanowienie na rzecz banku, który udzieli kredytu, hipoteki zwykłej w kwocie 850.000,00 zł ( słownie : osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) na nieruchomości zabudowanej ZSiPZ w Ujeździe Górnym dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi KW nr 8383 .

6. Hipoteka ta będzie stanowić zabezpieczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zaplecza logistycznego Młyna w Ujeździe Górnym ".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :

a). za

b). przeciw

c). wstrzymujących się

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie : ustanowienia hipoteki zwykłej

Działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje :

§ 1

7. Zezwala się Zarządowi Spółki na ustanowienie na rzecz banku, który udzieli kredytu, hipoteki zwykłej w kwocie 3.900.000,00 zł ( słownie : trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych ) na nieruchomości zabudowanej ZSiPZ w Ujeździe Górnym dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi KW nr 8383 .

8. Hipoteka ta będzie stanowić zabezpieczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie zakupu ponad 50 % akcji spółki Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie Spółka Akcyjna . § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :

a). za

b). przeciw

c). wstrzymujących się

Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej .

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych :

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Pana .....................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :

a). za

b). przeciw

c). wstrzymujących się

Uchwała nr ..... nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje :

§ 1

1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana ( Panią ) ................................... 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :

a). za

b). przeciw

c). wstrzymujących się

Z poważaniem

Zarząd PZM "PZZ" Bolesłąwiec S.A.

Data sporządzenia raportu: 06-11-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / PZM PZZ BOLESŁAWIEC SA Rb. nr 18/2002 - Projekty uchwał do podjęcia na NWZ Spółki