Raczkowski: Naprawimy system podatkowy

Lepsza ściągalności podatków może dać fiskusowi w przyszłym roku co najmniej 15 mld zł. Najpierw konieczna jest zmiana filozofii kontroli podatkowych i lepsza praca analityczna urzędników - mówi Konrad Raczkowski, wiceminister finansów.

Na początku roku mieliśmy poznać strategię Ministerstwa Finansów na rzecz poprawy ściągalności podatków. Czy jest już gotowa i na czym się opiera?

Konrad Raczkowski
Konrad Raczkowski

Przygotowaliśmy dokument „Główne rozwiązania prawnopodatkowe naprawy dochodów podatkowych”, które będą stanowiły podstawę strategii naprawy dochodów podatkowych RP. Musi go jeszcze zaakceptować kierownictwo MF, a później rząd, zanim zostanie ogłoszony publicznie. Stawiamy na odpowiedzialność budżetową i naprawę systemu podatkowego. Nawiązując do programu Prawa i Sprawiedliwości i rozwiązań społeczno-gospodarczych, które są dzisiaj realizowane, chcemy znaleźć środki na ich całościowe sfinansowanie. Chcę to jasno powiedzieć, że wypełnienie budżetowych kryteriów konwergencji jest dla nas priorytetem i nie przewidujemy tu odchyleń, które mogłyby prowadzić do procedury nadmiernego deficytu.

Chcemy wprowadzić ułatwienia dla przedsiębiorców przy jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwości społecznej systemu podatkowego. Zwiększymy również wydajność podatkową kontroli skarbowych, które będą realizowane przy wsparciu dodatkowych 60 tys. urzędników z innych pionów resortu finansów, a nie jak było do tej pory – jedynie 5 tys. pionu Urzędów Kontroli Skarbowej . Już w lutym zmienimy całkowicie model kontroli i skupiamy się na efektywności. Wszystkie elementy systemu, tj. Urzędy Kontroli Skarbowej, Izby Celne, urzędy celne Izby Skarbowe i urzędy skarbowe, będą od końca miesiąca wdrażały procedury wspólnej i jednolitej współpracy.

Chodzi nam o to, żeby nie było niepotrzebnych i uciążliwych kontroli podatkowych, a te które będą prowadzone, gdyż wcześniejsze przesłanki i dowody wskażą na nieprawidłowości i łamanie prawa, nie mogą kończyć się pustymi ustaleniami kontroli, z których nie ma wpływów podatkowych. Kończymy z modelem kontroli obowiązującym w ostatnich latach, który opierał się na szacowaniu nieistniejących wpływów od już nieistniejących firm, które były podstawą wypłaty nagród pracowniczych. Skupiamy się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam gdzie są wymagane. Znaleźć wyłudzenie i przestępstwo podatkowe to jedno, ale zabezpieczenie należnych środków finansowych to drugie, gdyż dużo większą kara jest utrata nielegalnie zgromadzonego majątku, obciążonego dodatkowo podatkiem sankcyjnym i odsetkami karnymi.

Dzisiaj wszystkie organy podatkowe w ramach całego resortu finansów poznają nowe wytyczne i jednoznaczne kryteria kontroli, jak i oceny swojej pracy. Trzeci element to zapowiadany już system analityczno-informatyczny.  Projekty IT z ostatnich kilku lat są przykładem jak nie należy ich prowadzić. Wydano kilkaset milionów złotych, a one albo nie są ze sobą kompatybilne, albo nie działają w zakładanym stopniu sprawności. Opieramy się na tym co mamy w MF i innych resortach.

Potrzebujemy pewnych rozwiązań informatyczno-analitycznych i to budujemy, ale z drugiej strony wystarczy wystąpić do odpowiednich organów czy departamentów, żeby udostępniły sobie nawzajem bazy danych. Tego do tej pory nie było, a kontrole dotyczyły niespełna 1 proc. firm w Polsce i często były prowadzone tam, gdzie nie powinny być prowadzone, a zaniechane tam, gdzie były doniesienia innych firm o łamaniu prawa. Rezygnujemy z miernika kontroli jakim było ustalenie podatkowe, teraz organ jeżeli stwierdza nieprawidłowość to ma wykonać zabezpieczenie finansowe.

Czy poprawa działań analitycznych będzie wiązała się z jakąś reorganizacją resortu finansów?

Pod koniec miesiąca w ministerstwie jeden z departamentu będzie przekształcony funkcjonalnie i strukturalnie do wykonywania analiz systemowych. To będą zaawansowane analizy, które posłużą pracom MF i całej gospodarce. Drugi pion tego departamentu będzie skupiał się na opracowaniu modus operandi sprawców czynów zabronionych i typowaniem podmiotów do kontroli. To będzie oparte o analizy makro- i mikroekonomiczne, nasze bazy danych plus zasoby informacji np. z ZUS. Nasze działania nie są pozorowane i przynoszą już realne efekty. Z rynku płyną sygnały, że to efekt m.in. naszego komunikatu o cenach transferowych, interpretacji podatkowych czy nowych wytycznych dla administracji podatkowej.

Czy planowana już dzisiaj reorganizacja administracji skarbowo-celnej to wstęp do powstania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)?

To jest pierwszy krok, a samo powstanie KAS będzie pójściem znacznie dalej. Organy podatkowe w postaci dyrektorów izby KAS dostaną uprawnienia prokuratorskie. Powód jest prosty – prokuratorzy w Polsce w dużej większości nie są przygotowani do spraw gospodarczych. W ramach KAS znosimy też właściwość miejscową do kontroli. Skończy się eldorado dla przestępców korzystających z karuzeli podatkowych. Formalnie zmiany będą funkcjonowały od 1 stycznia 2017 r.

Mówił Pan o ułatwieniach dla przedsiębiorców. Na co mogą liczyć w relacjach z fiskusem?

Docelowy model KAS będzie się  opierał na pewnej dychotomii. Z jednej strony będą to czynności typowo kontrolne, a z drugiej służebne dla podatnika. Część kontrolna KAS to będą w większości funkcjonariusze mundurowi. Reszta administracji będzie koncentrowała się na pomocy i wsparciu podatnikom, wskazywała jak prowadzić działalność gospodarczą, żeby nie wpaść w spiralę przestępstw, jaką formę działalności wybrać, żeby była najlepsza z punktu widzenia podatnika. To będzie takie doradztwo podatkowe, ale w ograniczonym zakresie. To będzie część usługowa, żeby przedsiębiorca płacący daniny nie czuł się intruzem, a mógł liczyć na pomoc i informację jak prowadzić biznes zgodnie z przepisami.

Minister finansów, mówił, że poprawa ściągalności podatków powinna dać fiskusowi ok. 15 mld zł ekstra wpływów. Teraz jest już gotowa strategia czy te efekty fiskalne nadal są na takim poziomie i kiedy je zobaczymy?

W strategii nie zakładamy dochodów z nowych podatków sektorowych. Prognozy dodatkowych wpływów jakie przyjęliśmy są policzone w różnych wariantach. 15 mld zł, które powinny trafić do budżetu w przyszłym roku, to jest realny cel. Pierwsze efekty planowanych zmian we wpływach zobaczymy już w tym roku. To dotyczy np. cen transferowych. Wiemy już, że podatnicy nie myślą jak unikać złożenia korekty deklaracji podatkowych, ale konsultują się z doradcami, żeby wyliczyli im należny procent do zapłacenia za 5 lat wstecz. Przedsiębiorcy wiedzą, że jeśli tego nie zrobią to w zasadzie każda kontrola w tym zakresie będzie celna.

Kiedyś tej wiedzy nie było, ale dziś mamy opracowane modele kontroli, a wyspecjalizowane komórki w tym zakresie wiedzą, jak i gdzie szukać nieprawidłowości. Mamy do tego odpowiednie zespoły i 5 ośrodków, w których organy kontrolne już od grudnia przygotowują się do przyszłych kontroli, które ruszą za kilka miesięcy. W przypadku największych firm możemy się spodziewać dość dużych wpływów. Przedsiębiorcy podchodzą do tego rozsądnie i wiedzą, że jeśli sami rozliczą ceny transferowe wstecz, to zdejmują z siebie ryzyko kontroli i wysokich odsetek.

Co z mechanizmem podzielonej płatności, którego wprowadzenie MF rozważał?

Split-payment na dzisiaj byłby prawdopodobnie najlepszym narzędziem jaki można wdrożyć dla poprawy ściągalności podatków. Niestety problem pojawia się na poziomie Komisji Europejskiej, która ma decydujący głos w sprawie możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania, jak i określenia czasu jego obowiązywania. Pamiętajmy jednak, że przy Komisji pracuje najwięcej lobbystów w Europie, z których większość nie jest zainteresowana wprowadzaniem takich rozwiązań systemowych, gdyż ogranicza, a w zasadzie eliminuje to możliwość wyłudzeń podatku VAT z budżetu danego państwa, a niektóre firmy powstały w celu prowadzenia tylko takiej działalności w różnych państwach jednocześnie. Nie chcemy wprowadzać mechanizmu podzielonej płatności, z którego pod dwóch latach będziemy się musieli wycofać pod naciskiem Brukseli. To byłoby zaburzenie obrotu gospodarczego i wprowadzanie niestabilności, jak i podwyższonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Czy w ramach planów resortu uwzględnione są zmiany stawek podatkowych np. VAT czy CIT?

Zgodnie z programem PiS od przyszłego roku będzie niższy podatek CIT dla mały firm. W przypadku VAT planujemy zmianę systemową, na razie nie chcę o tym mówić, zanim strategia nie zostanie zaakceptowana przez kierownictwo Ministerstwa i rząd.

Duża krytyka ze strony organizacji pracodawców i przedsiębiorców spotkały plany wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Czy rozważacie wycofanie się z tego pomysłu albo modyfikacje?

Podatnik płacący daniny ma prawo stosować optymalizację podatkową. Byłoby nieracjonalne i nierozsądne gdyby tego nie robił. Nie mylmy jednak takich działań z typowym uchylaniem się od opodatkowania. Klauzula nie jest przeciwko legalnej optymalizacji podatkowej, ale przeciwko tym, którzy nie płacą podatków albo płacą je w nienależytej wielkości. Kontrola firm zagranicznych w ostatnich latach prawie nie istniała, a kontrola z niewiadomych powodów dotyczyła w większości firm polskich. Ta część podmiotów mogła uznać, że taki stan rzeczy będzie trwał wiecznie, a stosowana w niektórych wypadkach agresywna optymalizacja podatkowa w zasadzie uznana została za standard, skoro i tak nikt tego nie kontrolował.

Dzisiaj zmieniamy poprzednią linię podejścia i zaczynamy traktować wszystkich podatników tak samo, stwarzając jednoznaczne preferencje uczciwym i rzetelnym podmiotom, a kontrolując tych, których model biznesu opiera się na próbie wyłudzenia podatków nienależnych – zwłaszcza w handlu wewnątrzwspólnotowym. Nie mówimy nie optymalizacji, ale będziemy walczyli z uchylaniem się od opodatkowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bartek Godusławski

Polecane