Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy budżetowej na rok 2005

28-09-2004, 20:38

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2005.

Podstawowe wielkości budżetu państwa na rok 2005:

- dochody budżetu państwa - 173.741.552 tys. zł;

- wydatki budżetu państwa - kwota nie większa niż 208.741.552 tys. zł;

- deficyt budżetu państwa - kwota nie większa niż 35.000.000 tys. zł.

Dochody budżetu państwa

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, mających wpływ na dochody budżetu państwa w 2005 r., należy zaliczyć:

- dynamiczny rozwój gospodarczy w tempie 5 proc;

- tempo wzrostu spożycia ogółem, które wyniesie 3,2 proc.;

- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1 proc;

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na poziomie 3 proc.

W 2005 r. dochody budżetu państwa, których przewidywana wysokość wyniesie 173.741,6 mln zł, będą wyższe o 11,3 proc. od ubiegłorocznych. Na dochody budżetu państwa złożą się:

- dochody podatkowe - 154.417,7 mln zł (będą o 9,6 proc. większe niż w 2004 r.). Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 16,2 proc.;

- dochody z podatku od towarów i usług - 73.063,4 mln zł (o 15,0 proc. więcej niż w 2004 r.). Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 7,7 proc.;

- dochody z podatku akcyzowego - 42.285,1 mln zł (wzrost o 13,6 proc.);

- dochody z podatku od gier - 890,0 mln zł (wzrost o 11 proc.);

- dochody z podatku dochodowego od osób prawnych - 14.690,6 mln zł (o 11,7 proc. więcej niż w 2004 r.);

- dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych - 23.488,5 mln zł (o 6,1 proc. więcej);

- dochody nieopodatkowane - 16.547,5 mln zł (realnie o 4,7 proc. poniżej poziomu roku 2004);

- dochody zagraniczne - 71,1 mln zł;

- rekompensata budżetowa z budżetu Unii Europejskiej- 2.705,2 mln zł, co stanowi równowartość 612,0 mln euro.

Wydatki budżetu państwa

W stosunku do szacowanego PKB, wydatki budżetu państwa będą stanowiły 21,9 proc. Udział wydatków prawnie zdeterminowanych w wydatkach ogółem w 2005 r. wyniesie 58,8 proc. i jest niższy od ubiegłorocznego o 3,4 punkty procentowe. Do wydatków prawnie zdeterminowanych, które wyniosą ogółem 122.651.986 tys. zł, należą:

- subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego - 32.356.602 tys. zł;

- finansowanie dróg - 2.247.204 tys. zł;

- koszty obsługi długu publicznego - 27.400.000 tys. zł;

- dotacja dla FUS - 18.646.320 tys. zł;

- dotacja do KRUS - 14.250.000 tys. zł;

- świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy i funkcjonariuszy oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku - 9.047.341 tys. zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich oraz składki za osoby niepełnosprawne - 1.033.717 tys. zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa - 696.992 tys. zł;

- wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.648.134 tys. zł;

- wydatki sądów powszechnych - 4.281.989 tys. zł;

- dopłaty do wykupu kredytów mieszkaniowych i refundacja premii gwarancyjnych wypłaconych posiadaczom książeczek mieszkaniowych - 823.000 tys. zł;

- składki do budżetu Unii Europejskiej - 10.220.687 tys. zł.

Wydatki elastyczne wyniosą w 2005 r. 86.089.566 tys. zł, czyli 41,2 proc. ogółu zaplanowanych na rok 2005 wydatków budżetu państwa. Wydatki te obejmują m.in. wynagrodzenia i wydatki rzeczowe jednostek budżetowych, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych, dotacje dla podmiotów gospodarczych.

Deficyt budżetu państwa

Wysokość deficytu budżetowego szacuje się na 35 mld zł, a łączne potrzeby pożyczkowe wyniosą 46.494,9 mln zł i będą finansowane:

- ze źródeł krajowych - 43.143,0 mln zł;

- ze źródeł zagranicznych - 3.351,9 mln zł.

lb/ mskr/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy budżetowej na rok 2005