RAFAMET SA Zaproszenie do negocjacje w sprawie zakupu akcji RAFAMET S.A. przez ARP S.A. Wniosek o udzielenie przez ARP...

RAFAMET SA Zaproszenie do negocjacje w sprawie zakupu akcji RAFAMET S.A. przez ARP S.A. Wniosek o udzielenie przez ARP... ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJE W SPRAWIE ZAKUPU AKCJI RAFAMET S.A. PRZEZ ARP S.A. WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ ARP S.A. PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU. RAPORT BIEŻĄCY NR 21/02 Spółka informuje, że działając w imieniu spółek zależnych posiadających 46,72% jej akcji, złożyła Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie ofertę zakupu do 46,72% akcji RAFAMET S.A. Spółka informuje, że zwróciła się do ARP S.A. o udzielenie poręczenia spłaty części kredytów krótkoterminowych udzielonych Spółce przez finansujące ją banki. Przedmiotowe kredyty nie są objęte trwającym obecnie sądowym postępowaniem układowym RAFAMET S.A. (vide Raport bieżący Nr 12/02 i Raport kwartalny za I kwartał br.). Spółka informuje, że podjęte działania w zakresie obniżki kosztów i poprawy płynności finansowej w ramach planu "RAFAMET, PLAN NAPRAWY 2002" skoncentrowane są wokół następujących obszarów : 1. Przeprowadzenie wszczętego 12.03.2002r. sądowego postępowania układowego, które objęło do restrukturyzacji zobowiązania w wysokości 16,7 MPLN (propozycja redukcji o 40% i rozłożenia pozostałej kwoty do spłaty w 16 kwartalnych ratach po rocznej karencji), 2. Uzyskanie porozumienia w sprawie konwersji bankowego zadłużenia krótkookresowego (trwają negocjacje jego warunków na linii ING BSK, BH, BPH-PBK) nie objętego postępowaniem układowym w wysokości 12,3 MPLN na długoterminowe, 3. Realizacja umowy z ZUS w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia z 2001r. (pozostało do spłaty 0,7 MPLN), 4. Realizację porozumienia z Urzędem Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w sprawie płatności podatków lokalnych (zaległości 0,9 MPLN), 5. Utrzymanie ograniczenia funduszu płac dokonanego w 2001r. (zmniejszenie funduszu wynagrodzeń o około 30% w skali roku), 6. Zmniejszenie zatrudnienia z 467 osób na dzień 31.12.2001r. do około 350 osób na koniec 2002r., ( obecne zatrudnienie wynosi 402 osoby ), 7. Realizacja planu sprzedaży 2002r. w maksymalnym stopniu opartego na nisko materiałochłonnej produkcji (remonty, usługi, wykorzystanie produkcji w toku z lat ubiegłych). Data sporządzenia raportu: 18-07-2002

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ