--- raport bieżący nr 10/2003/FIMSW - błędna wycena wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat...

--- raport bieżący nr 10/2003/FIMSW - błędna wycena wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat... RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2003/FIMSW - BŁĘDNA WYCENA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU PRZYPADAJĄCEJ NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny. Szczegóły raportu są następujące: 1) data błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny: 5 oraz 8 grudnia 2003r. 2) wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 100,45 zł. - w dniu 5 grudnia 2003r. 100,61 zł. - w dniu 8 grudnia 2003r. wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 100,44 zł. - w dniu 5 grudnia 2003r. 100,48 zł. - w dniu 8 grudnia 2003r. 3) przyczyny powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym funduszu, na którym gromadzone są wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii B powiększyły wartość aktywów netto funduszu. Po stwierdzeniu tej nieprawidłowości zostały zmienione zasady księgowania wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii B i poprawiona wycena aktywów funduszu. Obecny sposób księgowania wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii B został w dniu 11 grudnia 2003r. skonsultowany z KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. - audytorem pozostałych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI SA. 4) sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny: nie dotyczy Data sporządzenia raportu: 12-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ