--- Raport Bieżący Nr _104_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Elektrobudowa Spółka Akcyjna
opublikowano: 13-05-2003, 16:56

--- Raport Bieżący Nr _104_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _104_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_103_E / PIO2FIM / 2003 z dnia 12.05.2003
informuje, że w dniu 12.05.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BPH S.A. al. Pokoju 1 31-584 Kraków
· data i sposób zbycia aktywów: 13.05.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 13.05.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 12.05.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002200 o wartości nominalnej: 120 420 000.00 zł terminie wykupu: 30.07.2003
· wartość transakcji: 119 027 463.12 zł (cena 9 884.36 zł za 1 szt.) co stanowi: 23 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 13-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Elektrobudowa Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Raport Bieżący Nr _104_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości