--- Raport Bieżący Nr _108_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel&
opublikowano: 15-05-2003, 20:50

--- Raport Bieżący Nr _108_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _108_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_107_E / PIO2FIM / 2003 z dnia 14.05.2003
informuje, że w dniu 14.05.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BPH S.A. al. Pokoju 1 31-584 Kraków
· data i sposób zbycia aktywów: 15.05.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 15.05.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 14.05.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002390 o wartości nominalnej: 121 740 000.00 zł terminie wykupu: 10.12.2003
· wartość transakcji: 118 207 105.20 zł (cena 9 709.80 zł za 1 szt.) co stanowi: 23 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 15-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel&

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu