--- Raport Bieżący Nr _177_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

Kazimierz Krupa
30-06-2003, 18:30

--- Raport Bieżący Nr _177_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _177_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym informuje, że w dniu 30.06.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : BPH S.A. al. Pokoju 1 31-584 Kraków
· data i sposób nabycia aktywów: 30.06.2003 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
· charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 1.07.2003 r.
· przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002416 o wartości nominalnej: 110 040 000.00 zł terminie wykupu: 7.01.04
· wartość transakcji: 107 196 346.32 zł (cena 9 741.58 zł za 1 szt.) co stanowi: 21 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
· Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kazimierz Krupa

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Raport Bieżący Nr _177_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości