--- raport bieżący nr 31/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości

ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA
opublikowano: 10-01-2003, 16:29

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:

1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA

2) podstawowe dane o zbywającym:

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA ma siedzibę w Krakowie, Al. Pokoju 1 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010260.

3) data i sposób nabycia aktywów:

Aktywa zostały nabyte w dniu 9.01.2003r., na podstawie umowy zawartej w tym samym dniu, określonej w raporcie bieżącym nr 27/2003/FIZLP.

4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:

Bony skarbowe TB14/05/2003.

5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:

Aktywa zostały nabyte za cenę 29.372.760,00 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 9.01.2003r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIZ Lokata Plus na dzień 10.01.2003r.

6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa:

Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata PLus a zbywającym aktywa.

7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.

8) w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabytych aktywów:

Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus.

Data sporządzenia raportu: 10-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- raport bieżący nr 31/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości