--- Raport Bieżący Nr _320_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 25-09-2003, 18:56

--- Raport Bieżący Nr _320_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _320_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_319_E / PIO2FIM / 2003 z dnia 24.09.2003
informuje, że w dniu 24.09.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BPH S.A. al. Pokoju 1 31-584 Kraków
· data i sposób zbycia aktywów: 25.09.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 25.09.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 24.09.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002549 o wartości nominalnej: 145 980 000.00 zł terminie wykupu: 7.04.04
· wartość transakcji: 142 131 091.32 zł (cena 9 736.34 zł za 1 szt.) co stanowi: 27 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu.
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data sporządzenia raportu: 25-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Raport Bieżący Nr _320_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości