--- Raport Bieżący Nr _343_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

AOB
09-10-2003, 19:24

--- Raport Bieżący Nr _343_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _343_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym
informuje, że w dniu 9.10.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : BRE Bank SA 00-950 Warszawa ul. Senatorska 18
· data i sposób nabycia aktywów: 9.10.2003 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
· charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 10.10.2003 r.
· przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002606 o wartości nominalnej: 121 570 000.00 zł terminie wykupu: 19.05.04
· wartość transakcji: 117 819 565.50 zł (cena 9 691.50 zł za 1 szt.) co stanowi: 23 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu.
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
· Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
Data sporządzenia raportu: 09-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AOB

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Raport Bieżący Nr _343_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości