--- Raport Bieżący Nr _364_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 17-10-2003, 18:11

--- Raport Bieżący Nr _364_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _364_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_362_E / PIO2FIM / 2003 z dnia 16.10.2003
informuje, że w dniu 16.10.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA 00-950 Warszawa ul. Senatorska 18
· data i sposób zbycia aktywów: 17.10.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 17.10.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 16.10.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002705 o wartości nominalnej: 104 090 000.00 zł terminie wykupu: 28.07.04
· wartość transakcji: 100 013 211.06 zł (cena 9 608.34 zł za 1 szt.) co stanowi: 19 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 17-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Raport Bieżący Nr _364_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości