--- Raport Bieżący Nr _9_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

IMPEXMETAL Spółka Akcyjna
opublikowano: 05-02-2003, 18:21

RAPORT BIEŻĄCY NR _9_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ

WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_7_E / PIO2FIM / 2003 z dnia 4.02.2003 informuje, że w dniu 4.02.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:

· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA

00-950 Warszawa

ul. Senatorska 18

· data i sposób zbycia aktywów: 5.02.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych · charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 5.02.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 4.02.2003)

· Przedmiotem transakcji były:

Bony Skarbowe: PL0000002168

o wartości nominalnej: 82 100 000.00 zł

terminie wykupu: 02.07.03 · wartość transakcji: 80 102 753.30 zł (cena 9 756.73 zł za 1 szt.)

co stanowi: 15 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny

· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu

· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data sporządzenia raportu: 05-02-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IMPEXMETAL Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Raport Bieżący Nr _9_E / PIO2FIM / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości