Razem bardziej się opłaca

Partnerem publikacji jest ARiMR
opublikowano: 12-05-2022, 16:17
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wspólne działanie pozwala realizować to, co w pojedynkę byłoby trudne czy wręcz niemożliwe. Ta reguła dotyczy również rolnictwa. Przykładem są grupy i organizacje producentów rolnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje finansowaną z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów rolnych. Właśnie trwa nabór wniosków dla zainteresowanych takim dofinansowaniem. Może ono wynieść nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów rolnych otrzymało do tej pory 1,2 tys. podmiotów. ARiMR podpisała umowy o udzielenie wsparcia na ponad 938 mln zł. [FOT. ADOBE STOCK]

Korzyści z działania w grupie

Duży może więcej — to główny argument przemawiający za zrzeszaniem się rolników w grupy producentów. Pojedynczy rolnik ma słabszą pozycję rynkową w łańcuchu rolno-spożywczym — prowadzi produkcję na mniejsza skalę, sam ponosi jej ryzyko, sam musi troszczyć się o zbyt owoców swojej pracy, ma mniejszą siłę przetargową w negocjacjach cenowych z hurtownikami, sprzedaje swoje produkty głównie na lokalnym rynku. Szansą na zwiększenie dochodów z produkcji oraz wzrost możliwości ekspansji rynkowej jest połączenie potencjałów kilku indywidualnych gospodarstw, co zwielokrotnia ich możliwości ekonomiczne.

Działanie w grupie producenckiej ma wiele zalet. Po pierwsze, sprzedaż produktów za pośrednictwem grupy umożliwia podniesienie konkurencyjności gospodarstw, a w konsekwencji zwiększenie dochodów rolników. Po drugie, zrzeszeni rolnicy mogą oferować swoje produkty w ramach jednorodnych partii towaru — zarówno pod względem odmiany, jak również jakości, sposobu produkcji i przygotowania do handlu, wymaganych przez odbiorców. Jest to trudne w przypadku pojedynczego rolnika. Kolejną zaletą działania zespołowego jest negocjowanie korzystniejszych warunków kontraktów. Producenci, którzy połączą swoje kapitały, mogą wspólnie inwestować i razem kupić potrzebną infrastrukturę, np. obiekty do przechowywania czy urządzenia do przygotowania produktów do handlu. Taka kooperacja pozwala także obniżyć koszty produkcji, m.in. przez wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń, hurtowe — czyli tańsze — zakupy środków do produkcji rolnej. Ponadto grupa producentów zapewnia członkom ograniczenie liczby pośredników w transakcjach handlowych. I wreszcie, grupa ma większy potencjał w organizowaniu kampanii reklamowych i promocyjnych, wpływających na kreowanie marki wytwarzanych przez nią produktów i zwiększanie ich wartości handlowej.

Tworzenie grup producenckich, poza biznesowym, ma również inny korzystny wymiar. Przyczynia się do integracji społeczności wiejskiej, buduje wśród jej mieszkańców wzajemne zaufanie, uczy podejmowania działań zespołowych, tak ważnych w życiu lokalnych wspólnot.

Unijne wsparcie

Atuty samoorganizacji już dawno docenili zachodnioeuropejscy rolnicy, wśród których zrzeszanie się jest powszechną praktyką. Proces mocno wspiera Unia Europejska i w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przeznacza środki na powstawanie oraz działalność grup i organizacji producenckich. Polscy rolnicy za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa także mogą z nich korzystać.

W pierwszych latach członkostwa Polski w UE w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 ARiMR przekazała na rozwój grup producentów 24,2 mln zł. Za te pieniądze powstało 79 tego typu zrzeszeń. Pula środków przeznaczona na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 była już znacznie większa. Na wsparcie integracji producentów Agencja wypłaciła w tym okresie ponad 805,4 mln zł. Pomoc otrzymało 1379 grup. W dobiegającym właśnie końca Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyło się do tej pory dziesięć naborów wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów rolnych. Dotychczas pomoc trafiła na konta ponad 1,2 tys. podmiotów. Natomiast podpisała umowy o udzielenie wsparcia na ponad 938 mln zł.

W rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisanych jest aktualnie 735 aktywnych grup producentów rolnych, zrzeszających ponad 9 tys. członków. Zajmują się one najczęściej produkcją zbóż oraz nasion roślin oleistych, ziemniaków, trzody chlewnej, bydła i mleka krowiego.

Najwięcej grup producentów rolnych powstawało w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Z kolei najmniej na południu, czyli na obszarach o największym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, w regionach mocno uprzemysłowionych oraz we wschodniej Polsce.

Rolnicy zainteresowani tą formą współdziałania mają właśnie szansę, by sięgnąć po wsparcie na rozwój grupy producentów. Trwa jedenasty nabór wniosków, który zakończy się 17 czerwca 2022 r.

Więcej informacji: na portalu internetowym www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Dla kogo dofinansowanie?

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Warunki uzyskania pomocy

W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym — Rejestrze Przedsiębiorców. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do oddziału regionalnego ARiMR. Dopiero po otrzymaniu decyzji o uznaniu, można złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

Forma oraz wysokość wsparcia

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez pierwszych pięć lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku — 10 proc. przychodów netto, w drugim — 9 proc., w trzecim — 8 proc., w czwartym — 7 proc., w piątym — 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Miejsce składania wniosku

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 czerwca 2022 r. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane