Regulamin programu "Cień Menedżera" dla firm oferujących praktyki

opublikowano: 23-01-2008, 15:25

Program Cień Menedżera (zwany dalej Programem) to oferta praktyk dla studentów wszystkich kierunków studiów uczelni wyższych na terenie Polski.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Autokreacja.

W celu zapewnienia jak najlepszej współpracy na każdym etapie programu Organizatorzy pozostają w kontakcie z przedstawicielami firm oferujących praktyki.

§ 1. Organizatorzy

Inicjatorem i organizatorem Programu Cień Menedżera jest Stowarzyszenie Autokreacja z siedzibą w Warszawie 00-608 Warszawa, al.Niepodległości 186 działające w ścisłej współpracy z The Prince of Wales International Business Leaders Forum.

§ 2. Uczestnicy

W Programie mogą wziąć udział osoby, które do dnia zakończenia swych praktyk będą posiadały status studenta.

§ 3. Czas trwania

Praktyki oferowane w ramach Programu mogą odbywać się w terminie od lipca 2008 do czerwca 2009 roku, dokładny termin podaje firma w formularzu zgłoszeniowym.


Praktyka powinna trwać minimum miesiąc, a najbardziej polecany czas trwania praktyki z  największą korzyścią dla obu stron to 1-3 miesięcy.


§ 4. Miejsca praktyk

Organizatorzy współpracują zarówno z przedsiębiorstwami lokalnymi oraz firmami międzynarodowymi.

Za pozyskanie miejsc praktyk do kolejnej edycji programu odpowiedzialni jest Organizator Programu.


§ 5. Przebieg Programu

W pierwszym etapie każda firma uczestnicząca w Programie zobowiązana jest do dostarczenia organizatorom wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 31 stycznia 2008 roku. Formularz ten zawiera podstawowe informacje o wymaganiach i oczekiwaniach firmy w stosunku do praktykanta. Formularz dostępny jest na stronie internetowej programu: www.cm.iblf.pl, po wcześniejszym zarejestrowaniu się.


Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego firma otrzyma potwierdzenie od organizatorów o przyjęciu jej zgłoszenia do programu wraz z przypomnieniem  o kolejnych etapach programu.

Firma zobowiązuje się skontaktować z wybranymi kandydatami jak najszybciej po otrzymaniu informacji od konsultanta lub organizatorów.

Od 1 czerwca 2008 roku firmy przeprowadzają ostateczne rozmowy kwalifikacyjne i dokonują wyboru praktykanta. Decyzja podjęta przez firmę jest ostateczna i umowa podpisywana jest pomiędzy dwiema zainteresowanymi stronami(firma-praktykant).

Każda z firm biorących udział w programie Cień Menedżera zobowiązuje się do przekazania organizatorowi listy osób - praktykantów, z którymi podpisano umowę na praktyki.

W przypadku rezygnacji z udziału w programie firma zobowiązana jest w trybie pilnym poinformować o tym fakcie organizatorów w formie pisemnej.

Firma zobowiązuje się do wypełnienia opinii/ankiety o przebiegu praktyki w terminie nie później niż miesiąc po jej zakończeniu.

§ 6. Przebieg praktyki

Asystowanie menedżerowi w firmie ma charakter relacji mistrz uczeń, gdzie menedżer służy swoją wiedzą i doświadczeniem studentowi, który jest jego cieniem.

Praktyki w ramach Programu mogą być płatne lub bezpłatne, decyduje o tym firma określając swoje warunki w formularzu zgłoszeniowym. Wszystkie warunki odbywania praktyki są uzgadniane pomiędzy studentem a pracodawcą.

Na własne życzenie pracodawca może zwrócić odbywającemu praktykę studentowi koszty zakwaterowania i podróży.

Praktyki w ramach programu trwają od 1 lipca 2008 do czerwca 2009 roku . Dokładny ich czas i termin rozpoczęcia określa firma w formularzu zgłoszeniowym.

§ 7. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają, że firma doradztwa personalnego oraz firmy oferujące będą kontaktowały się tylko z wybranymi kandydatami.

Ostatecznie decyzję o wyborze praktykanta podejmuje firma oferująca praktyki. Umowa podpisywana jest bezpośrednio pomiędzy firmą i praktykantem bez udziału organizatorów programu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostanie zawarta umowa o praktykę, gdyż jest ona przedmiotem indywidualnych ustaleń między praktykantem a firmą oferującą praktyki.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby praktyk oraz firm oferujących miejsca praktyk.

Wszelkie materiały dostarczone organizatorom nie podlegają zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o praktykantach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji praktykanta z podjęcia praktyki.

Regulamin Programu Cień Menedżera udostępniony jest do wglądu na stronie internetowej: www.cm.iblf.pl

Każdy firma biorąca udział w Programie przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833) wyraża zgodę na ich przetwarzania ich przez organizatora na potrzeby programu.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu