Rejestracja zbiorów danych osobowych

Michał Serzycki
opublikowano: 28-12-2006, 00:00

Jak zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji?

- Należy złożyć wypełniony formularz. Jego wzór opublikowano w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Jeśli strona działa przez pełnomocnika, to wnioskodawca winien załączyć pełnomocnictwo. Może zostać również wezwany do przedstawienia innych dokumentów (np. odpisu z KRS).

Czy administrator wykorzystujący dane pracowników i innych osób świadczących na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych jest zobowiązany do rejestracji tych zbiorów?

- Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, tych zbiorów obowiązek rejestracji nie dotyczy.

Czy zbiory danych osobowych umieszczone w internecie należy zgłaszać do rejestracji?

- Jeśli z danymi zawartymi w zbiorze może się zapoznać, bez szczególnego nakładu sił i środków, nieograniczony krąg podmiotów, tak jak w internecie, to administrator danych jest zwolniony z obowiązku rejestracji.

Czy spółka zajmująca się prowadzeniem pośrednictwa pracy musi zgłosić swój zbiór danych osobowych do rejestracji?

- Zbiór kandydatów do pracy, administrowany przez ich przyszłego pracodawcę, zwolniony jest z obowiązku jego zgłoszenia do rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Podmioty zajmujące się pośrednictwem pracy na zlecenie pracodawców są zobowiązane zgłosić zbiór do zarejestrowania.

Czy założyciel portalu internetowego musi zgłosić do rejestracji bazę danych zawierającą nazwiska osób, które zarejestrowały się w portalu?

- Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji zbiorów przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. Zbiór ten służy usprawnieniu, przyspieszeniu działalności administratora. Zwolnienie administratora danych z obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji nie zwalnia go z innych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy po zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji otrzymam jakieś zaświadczenie?

- Jeśli zgłoszony do rejestracji zbiór nie zawiera danych podlegających szczególnej ochronie, to administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie (np. gromadzenie danych) po dokonaniu zgłoszenia generalnemu inspektorowi. Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru może być wówczas wydane na żądanie administratora danych. Jeśli zbiór zawiera dane osobowe podlegające szczególnej ochronie (art. 27 ustawy), nie jest możliwe wprowadzenie do niego danych do momentu zarejestrowania zbioru przez generalnego inspektora.

Michał Serzycki

generalny inspektor ochrony danych osobowych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Michał Serzycki

Polecane