Czytasz dzięki

Rekordowe wyniki Grupy PZU

opublikowano: 12-03-2020, 22:00

Największy zysk netto – prawie 3,3 mld zł Największa sprzedaż – 24,2 mld zł Najwyższy wskaźnik zaangażowania pracowników – 51 proc.

— Grupa PZU osiągnęła w 2019 r. najlepsze wyniki w swojej giełdowej historii. — Są oparte na trwałych podstawach, a mocna rynkowa pozycja PZU daje nam przewagę, która pozwala na generowanie dobrych wyników także w przyszłości — podkreślał wczoraj, prezentując wyniki, prezes PZU Paweł Surówka.

Wyniki PZU w 2019 r. zaprezentowali wczoraj w
siedzibie PZU prezes spółki Paweł Surówka (z prawej) i członek zarządu Tomasz
Kulik.
Zobacz więcej

Wyniki PZU w 2019 r. zaprezentowali wczoraj w siedzibie PZU prezes spółki Paweł Surówka (z prawej) i członek zarządu Tomasz Kulik.

Zysk netto Grupy PZU wyniósł 3 295 mln zł, przypis składki — 24,2 mld zł, a zwrot na kapitale w wysokości 21,2 proc. prawie dwukrotnie przekroczył średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych. Prezes Surówka zwraca uwagę, że na dobre wyniki przekłada się rekordowe zaangażowanie pracowników, którego wskaźnik w największym w Polsce badaniu Kincentric Best Employers sięgnął 51 proc. Był o kilka punktów wyższy od średniej nie tylko dla firm ubezpieczeniowych, ale wszystkich firm w Polsce.

— To świadczy o tym, że Grupa PZU stała się w ostatnich latach miejscem, w którym pracownicy chcą pracować i pracują z pełnym zaangażowaniem, osiągając spektakularne sukcesy — mówi prezes.

Rekordowy dla Grupy PZU był nie tylko cały 2019 r., ale i jego ostatni kwartał. Był najlepszym czwartym kwartałem w giełdowej historii Grupy. Zysk netto wyniósł w tym okresie 935 mln zł, a zwrot na kapitale — 23,7 proc. Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął w czwartym kwartale 37 proc. w ujęciu rok do roku, a sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych — 30 proc. Dobre wyniki to zysk dla akcjonariuszy. 2019 r. był już trzecim rokiem z rzędu, w którym zwiększył się zysk skonsolidowanyprzypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w przeliczeniu na akcję. Wzrósł o 14 proc. w stosunku do 2017 r., a dywidenda dwukrotnie — do 2,80 zł na akcję.

Wzrosty w ubezpieczeniach

Członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik zwraca uwagę na dobre rezultaty w ubezpieczeniach majątkowych.

— Wskaźnik mieszany (COR) w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 88,4 proc. i był lepszy od celu strategicznego na cały 2019 r., mimo trudnej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. To z jednej strony rezultat coraz lepszego zarządzania modelami cenowymi i dystrybucyjnymi, pozwalającymi pozyskiwać i utrzymywać klientów o pożądanym przez nas profilu szkodowości. Z drugiej strony wsparciem tego procesu były dalsze prace związane z optymalizacją procesów kosztowych — mówi.

Sukcesy odnotowuje także PZU Życie. Dostępne za pierwsze trzy kwartały dane wskazują, że w tym okresie PZU Życie zwiększyło sprzedaż o 2,5 proc. rok do roku, podczas gdy składka przypisana dla całego rynku spadła o 3,1 proc. Przełożyło się to na wzrost udziałów rynkowych PZU Życie o 2,2 punktu procentowego do 39,9 proc.

— Mając tak wysokie udziały w rynku ubezpieczeń, PZU Życie stało się jednocześnie liderem nowej sprzedaży pracowniczych ubezpieczeń grupowych. Co więcej, notujemy bardzo wysokie wzrosty nowej sprzedaży w segmentach, w których udział PZU Życie był tradycyjnie niższy, czyli w ubezpieczeniach indywidualnych. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń indywidualnych zwiększyła się w czwartym kwartale 2019 r. aż o 37 proc. rok do roku — komentuje Tomasz Kulik.

Usługi medyczne i bankowość

Imponującym, bo aż 47-proc. wzrostem na rynku prywatnych usług zdrowotnych, może się pochwalić PZU Zdrowie. Dzięki przejęciom liczba własnych placówek PZU Zdrowie wzrosła dwukrotnie, do 130, a liczba placówek partnerskich sięgnęła 2200.

— Zapewniamy pacjentom coraz lepszy dostęp do usług na najwyższym poziomie — podkreśla prezes Surówka.

Przypomina, że PZU Zdrowie jako pierwszy operator medyczny uruchomiło Wirtualną Przychodnię, dzięki której pacjenci mogą bez wychodzenia z domu zasięgnąć porady lekarza, otrzymać skierowanie na badania albo receptę, a także otworzyło pierwszy gabinet telemedyczny. Pacjenci mogą w nim samodzielnie wykonać diagnostykę za pomocą specjalistycznej aparatury. Efektem dynamicznego rozwoju w obszarze bancassurance i assurbanking jest ponad dwuipółkrotny wzrost składki pozyskanej we współpracy z należącymi do Grupy PZU bankami, który na koniec 2019 r. osiągnął poziom 0,89 mld zł. Przykładem innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie jest internetowa platforma pożyczkowa Cash, efekt współpracy PZU i Alior Banku. Daje pracownikom wygodny dostęp do szybkich, tanich i bezpiecznych pożyczek, o które mogą występować za pośrednictwem pracodawców.

— Jest doskonałym rozwiązaniem, które wzmacnia nasze relacje z klientami grupowymi. Pozwala budować retencję, a przed Alior Bankiem otwiera możliwość docierania do nowego segmentu klientów — mówi Tomasz Kulik.

Zorientowanie na klienta

Prezes PZU Paweł Surówka podkreśla jednocześnie, że źródłem sukcesów Grupy jest zorientowanie na potrzeby klienta, w myśl strategii „Nowe PZU — więcej niż ubezpieczenia”.

— Staramy się być obecni w każdym wymiarze i na każdym etapie życia naszych klientów oraz maksymalnie zaspokajać ich potrzeby — mówi.

Służy temu szeroka produktowa oferta, a także coraz większa dostępność usług. Jej symbolem jest internetowa platforma mojePZU, najbardziej rozbudowany system elektronicznej obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym. Rozwojowi usług oferowanych zdalnie towarzyszy powiększanie sieci tradycyjnych placówek PZU i biur agentów wyłącznych, których liczba sięga już łącznie około 2000.

— Sprzedaż bezpośrednia nie tylko nie kłóci się ze sprawną siecią dystrybucji, lecz ją wspomaga i poszerza — zaznacza Paweł Surówka.

Innowacyjne rozwiązania, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji do identyfikacji i likwidacji szkód, coraz lepsze zarządzanie, optymalizacja procesów kosztowych, coraz lepsza i szersza oferta dla klientów, przy jednoczesnym coraz większym zaangażowaniu pracowników są według prezesa PZU świetnym prognostykiem na przyszłość.

— Dowodzą, że Grupa PZU to dynamiczna organizacja, która wnikliwie obserwuje otoczenie rynkowe, analizuje rynkowe cykle i potrafi z korzyścią dla klientów i akcjonariuszy wyciągać wnioski z zachodzących zmian, a nawet je wyprzedzać. Zarząd pod moim kierownictwem będzie dalej z determinacją realizował ambitne zamierzenia — zapewnia prezes Surówka.

Szanowni Akcjonariusze,

2019 rok był dla Grupy PZU wyjątkowo udany. Zysk netto Grupy przypisany właścicielom jednostki dominującej, w wysokości 3 295 mln zł, osiągnął rekordowy poziom w giełdowej historii PZU. Rośnie też dywidenda. W 2019 roku wyniosła 2,80 zł na akcję – aż dwukrotnie więcej niż dwa lata wcześniej.

Osiągane sukcesy to zasługa realizacji ambitnej strategii „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”. Opierając swoją działalność na rozbudowanej sieci dystrybucji, złożonej z około 2000 własnych placówek i biur agentów wyłącznych oraz sieci korporacyjnej, aktywności w sektorze bankowym i umiejętnym wykorzystywaniu możliwości, jakie dają nowe technologie, staramy się być obecni w każdym wymiarze i na każdym etapie życia naszych klientów oraz zaspokajać większość ich potrzeb.

Symbolem nowego podejścia Grupy PZU, łączącego wszystkie jej przewagi, stała się platforma mojePZU, najbardziej rozbudowany systemem elektronicznej obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym. Zapewnia klientom wygodę i możliwość korzystania z usług PZU z każdego miejsca i o każdej porze. Co więcej, stała się kluczowym narzędziem usprawniającym obsługę klientów przez naszych pracowników i agentów, dowodząc, że sprzedaż bezpośrednia nie tylko nie kłóci się ze sprawną siecią dystrybucji, lecz ją wspomaga i poszerza.

Kluczowym obszarem służącym wzmacnianiu jednego z filarów naszej strategii, a więc interakcji z klientem, stało się PZU Zdrowie, odnotowując w 2019 roku imponujący, bo 47- proc., wzrost na rynku prywatnych usług zdrowotnych.

W 2019 roku z sukcesem kontynuowaliśmy prace nad optymalizacją i automatyzacją procesów wykorzystujących sztuczną inteligencję do identyfikacji i likwidacji szkód. Rezultatem jest poprawa standardów obsługi szkód i skrócenie czasu analizy technicznej przy równocze śnie większej efektywności kosztowej. W myśl założeń strategii nową jakość tworzy kompleksowe podejście do klienta, które przekłada się na scentralizowane i inteligentniejsze wykorzystanie danych.

Grupa PZU w coraz większym stopniu otwiera się również na współpracę międzynarodową, stając się promotorem polskiej gospodarki oraz całego regionu. Podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos wraz z największymi firmami Europy ŚrodkowoWschodniej powołaliśmy Business Council of Growing Europe, mającą promować inwestycje w regionie. Nawiązywane partnerstwa strategiczne z takimi globalnymi instytucjami finansowymi jak Goldman Sachs otwierają przed nami możliwość kierowania naszych produktów do coraz szerszego grona klientów, a dla naszych dotychczasowych klientów mogą być oknem na świat.

Osiągnięte w 2019 roku wyniki i sukcesywnie wdrażane rozwiązania pozwalają z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Są dowodem na to, że Grupa PZU to dynamiczna organizacja, która wnikliwie obserwuje otoczenie rynkowe, analizuje rynkowe cykle i potrafi z korzyścią dla akcjonariuszy wyciągać wnioski z zachodzących zmian, a nawet je wyprzedzać.

Mogę zapewnić, że Zarząd pod moim kierownictwem będzie dalej z determinacją realizował ambitne zamierzenia służące rozwojowi Grupy PZU, zarówno budując nowe kanały dotarcia do klientów, jak i rozszerzając ofertę i udoskonalając procesy analizy danych. Chcemy stać się partnerem numerem jeden dla naszych klientów.

Dziękuję za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają.

Z wyrazami szacunku
Paweł Surówka
Prezes Zarządu PZU

Szanowni Państwo,

siła Grupy PZU to siła polskiej gospodarki. 2019 rok był dla największej w Europie Środkowo-Wschodniej instytucji finansowej wyjątkowo udany i został skutecznie wykorzystany, by budować pozycję Grupy PZU na przyszłość.

Służą temu sukcesywnie wdrażane innowacyjne i perspektywiczne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach, w tym sztucznej inteligencji, które pozwalają sprostać wyzwaniom przyszłości. Służy coraz szersza i coraz lepiej dopasowana do potrzeb klientów oferta. Służy coraz wyższa jakość usług, oferowanych nie tylko poprzez rosnącą sieć tradycyjnych placówek, ale również w kanałach elektronicznych.

Najwyższy od 2010 roku zysk netto w wysokości 3 295 mln zł, rekordowy przypis składki na poziomie 24,2 mld zł i wysoki, wynoszący 220 proc. wskaźnik wypłacalności świadczą o doskonałej kondycji Grupy PZU. Potwierdzeniem, jeszcze w połowie 2019 roku, było podniesienie perspektywy ratingowej PZU ze stabilnej do pozytywnej (ocena ratingowa A-). Decydując o tym, analitycy agencji S&P Global Ratings podkreślili coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem, skutkujące większą odpornością kapitałową i wysoką dyscypliną w zarządzaniu kapitałem.

Siłą Grupy PZU jest synergia ubezpieczeń i bankowości. Rezultatem dynamicznego rozwoju w obszarze bancassurance i assurbanking są nowe produkty i rosnące wyniki. Wartość składki pozyskanej we współpracy z należącymi do Grupy PZU bankami wyniosła na koniec 2019 roku 0,89 mld zł, a więc o 160 proc. więcej niż rok wcześniej, osiągając niemalże poziom prognozowany dopiero na 2020 rok.

Przykładem innowacyjnych rozwiązań jest uruchomiona w 2019 roku internetowa platforma pożyczkowa Cash, efekt współpracy PZU i Alior Banku. Daje pracownikom wygodny dostęp do szybkich, tanich i bezpiecznych pożyczek, o które mogą występować za pośrednictwem pracodawców. Dzięki platformie Cash pracodawcy mogą zaś oferować pracownikom dodatkowe korzyści, podnosząc swoją atrakcyjność na rynku pracy. Ta unikalna koncepcja biznesowa ma również społeczny wymiar, chroniąc pożyczkobiorców, którzy w trudnych życiowych sytuacjach potrzebują nagle pieniędzy, przed zaciąganiem zobowiązań na lichwiarskich warunkach.

Społeczne zaangażowanie, którego wyrazem jest ogłoszona w 2019 roku społeczna strategia PZU #10latdluzej, to istotny element działań Grupy PZU. Jej podstawą jest prewencja, a więc zapobieganie szkodom i nieszczęściom, a nie wyłącznie pomoc, gdy już do nich dojdzie. Polega na szeroko zakrojonej profilaktyce w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia. Służą temu profilaktyczne badania zdrowotne, akcje edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także takie inicjatywy, jak rozdawanie pieszym świateł odblaskowych, by chronić ich przed wypadkami na drodze, i zakup sprzętu ratowniczego dla strażaków.

Inwestycją w przyszłość i dowodem rosnącego międzynarodowego znaczenia Grupy PZU jest jednocześnie jej zaangażowanie w takie projekty, jak utworzenie indeksu giełdowego państw Trójmorza – CEEplus. Wkładem PZU w indeks jest uruchomienie opartego na nim funduszu pasywnego inPZU CEEplus, celem – promocja regionu Trójmorza i przyciągnięcie do niego inwestorów.

Udany dla Grupy PZU 2019 rok daje obiecujące perspektywy na przyszłość. Daje szanse, które – o czym jestem głęboko przekonany – zostaną w pełni wykorzystane.

Z poważaniem
Maciej Łopiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu