Rezerwy w innowacjach i nowoczesnych technologiach

  • Materiał partnera
opublikowano: 15-02-2019, 08:00
aktualizacja: 15-02-2019, 09:00

Świat potrzebuje coraz więcej energii, zwłaszcza elektrycznej. Polska również. Determinuje ona rozwój gospodarczy we wszystkich krajach globu. W Polsce energię elektryczną w ponad 60 proc. wytwarza się z węgla kamiennego. Niestety, w ostatnich latach nastąpił znaczący spadek jego wydobycia.

Zeksportera staliśmy się dużym importerem węgla. W 2018 r. z zagranicy, głównie z Rosji, sprowadzono ponad 20 mln ton. Dla wydobycia 20 mln ton węgla pracuje za granicą co najmniej 5 dużych kopalń, zatrudniających łącznie przynajmniej 15 tys. osób. Jeśli zważyć na to, że na jedną osobę zatrudnioną w górnictwie głębinowym pracuje od 4 do 5 osób w innych branżach, to rachunek jest prosty. Importując węgiel, generujemy za granicą około 75 tys. miejsc pracy. Ta sytuacja wymaga podjęcia stosownych decyzji przez zarządzających polską gospodarką, a zwłaszcza sektorem węglowo-energetycznym.

Perspektywiczne paliwo

Poza energetyką węglową konieczne jest przyśpieszenie wdrożenia technologii przetwarzania węgla kamiennego na gaz i paliwa płynne, tak jak to robią Chiny, które zużywają rocznie dla tej technologii około 200 mln ton węgla kamiennego, a RPA 22 mln ton. Wydaje się, że również w Polsce należałoby stworzyć odpowiedni klimat dla innowacyjnego wykorzystywania naszego bogactwa narodowego, jakim jest węgiel. Na wdrażanie w szerokim zakresie oczekują istniejące już i sprawdzone w praktyce nowoczesne technologie, umożliwiające przekształcanie trudnych warunków górniczo-geologicznych w dobre oraz pozwalające w znacznym stopniu ograniczać lub likwidować zagrożenia naturalne występujące w podziemiach kopalń.

Innowacje i ich ocena

Poniżej przedstawię własną ocenę, jako autor i współtwórca ponad 360 patentów i wzorów użytkowych, jak również innowacji, które nie podlegają ochronie prawnej, ale wymagają wysokiego stopnia poufności. Jestem twórcą trójstopniowego systemu punktowo-wskaźnikowego oceny innowacyjności dowolnej struktury organizacyjnej, gospodarczej i pozagospodarczej. System ten opracowałem w 2006 r. W roku 2007 został on po raz pierwszy wdrożony w firmie EMES Mining Service z zachowaniem wysokiego stopnia poufności. Nowy sposób głębokich iniekcji chemicznych został również, z dużym powodzeniem, zastosowany w kopalniach „Szczygłowice” i „Staszic”, w których występują trudne warunki geologiczno- -górnicze. Głębokie iniekcje chemiczne są moim tematem własnym, a nie zleconym. W polskim górnictwie po raz pierwszy została wprowadzona klasyfikacja rozwiązań innowacyjnych w ujęciu punktowo-wskaźnikowym. W przypadku zastosowania trójstopniowego systemu oceny innowacyjności niezwykle istotny i ważny jest dobór specjalistów, bądź zespołów specjalistów, którym zleca się lub prowadzi się bezpośrednie rozmowy i konsultacje o wartości i możliwości fizycznego wdrożenia rozwiązania technicznego czy technologicznego i nie tylko bezpośrednio w wyznaczonym podmiocie gospodarczym, a także pozagospodarczym, który w wyniku zastosowania tego innowacyjnego wektora rozwoju wyprzedzi konkurencję nie tylko w branży górniczej, gospodarce kraju, ale również w dowolnej jednostce organizacyjnej o zasięgu globalnym. W roku 2007 prowadziłem konsultacje z najlepszymi i najzdolniejszymi menedżerami polskiego górnictwa w zakresie efektywności funkcjonowania całej branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce, określiłem efekt synergii moim systemem, jaki branża może osiągnąć w ustalonym horyzoncie czasu. Dla zdiagnozowania omawianej tematyki zastosowałem swój autorski trójstopniowy system punktowo-wskaźnikowy, który w matematycznym ujęciu pokazuje efektywność pracy polskiego górnictwa w 2007 r. Omawiane opracowanie, spośród wielu innych, przesłałem 28 kwietnia 2016 r. do osobistego wykorzystania panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu – ministrowi energii. Pierwszym na świecie, który opracował równoważny z moim system, tylko że w skali czterostopniowej, jest światowej sławy amerykański profesor Bruce Buenos de Mesquita, nazywany wizjonerem XXI wieku. Ma on około 95 proc. efektywności trafień w swoich ocenach. Wdrażane innowacje mojego autorstwa podlegają ocenie najczęściej po każdym zakończonym miesiącu. Do oceny mogą być również ustalone inne okresy czasowe. Punktacja jest stosowana w zakresie od 1 do 52, a wskaźniki ocen, określające stopień trudności i skomplikowania, są zawarte w granicach od 0,0 do 1,0. Dla pierwszego stopnia innowacji liczba punktów jest wyższa od 45. Dla drugiego stopnia liczba punktów jest zawarta w przedziale od 15 do 45, natomiast w trzecim stopniu liczba punktów jest mniejsza lub równa 15.

Nowe technologie – synergia zysków

Zastosowanie mojego systemu oceny innowacyjności zostało w znacznym stopniu ograniczone w górnictwie z powodu dużych zmian kadr zarządzających kopalniami, a także spółkami węglowymi w 2009 r. Pewna poprawa klimatu dla opracowywania i wdrażania innowacji w górnictwie nastąpiła po zmianie rządu RP w 2015 r. To pozwoliło na opracowanie w drugiej połowie roku 2016 innowacyjnego „sposobu głębokiej iniekcji chemicznej w obszarze górotworu przed linią frontu ścianowego w pokładzie węgla kamiennego” w dziesięciu konfiguracjach. Został on wdrożony 2 stycznia 2017 r. w należącej do JSW KWK „Pniówek”, dając przyrost wydobycia, tylko w tej kopalni, bez zwiększenia zatrudnienia i wyposażenia ścian wydobywczych, o ponad 400 tys. ton, a osiągnięty zysk netto przekroczył 270 mln zł. Natomiast przyrost wydobycia w 2018 r. był jeszcze wyższy niż rok wcześniej. Dotyczy to również zysku netto. Należy podkreślić, że te znakomite efekty uzyskane zostały dzięki niezwykle wysokiemu stopniowi wiedzy i zaangażowaniu tak kadry wykonawczej, jak i zarządczej, której składam podziękowanie. Omawiany powyżej sposób głębokich iniekcji chemicznych został zgłoszony prywatnie przez zespół twórców do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP. Wynika z tego jednoznacznie, że gdyby umożliwiono naszemu zespołowi, pod moim społecznym kierownictwem, zastosowanie tego mojego autorskiego systemu, to tylko w sześciu kopalniach przyrost wydobycia osiągnąłby w ciągu dwóch lat około 5 mln ton. Trudno zrozumieć, dlaczego tak efektywny sposób głębokich iniekcji nie jest powszechnie stosowany w naszym górnictwie. Chciałbym zaznaczyć, że jestem przygotowany, o czym poinformowałem ministra energii, do przyjęcia tematów zleconych dla dokonania analizy obecnej sytuacji oraz wytyczenia kierunków efektywnego rozwoju każdego podmiotu o dowolnej strukturze organizacyjnej, tak gospodarczej, jak i pozagospodarczej, a w szczególności w branży górnictwa węgla kamiennego.

dr inż. Antoni Gołaszewski 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu