ROE brutto BRE Banku wzrosło do 32% w I kw. z wyłączeniem sprzedaży Skarbca

27-04-2007, 10:50

Skonsolidowany zysk brutto BRE Banku wyniósł w I kw. 2007 roku 295,9 mln zł wobec 109,5 mln zł rok wcześniej, podał bank w komentarzu do wyników kwartalnych w piątek. Wynik ten uwzględnia 89,5 mln zł zysku na sprzedaży prawie 54% akcji w spółce Skarbiec Asset Management Holding (SAMH) wobec oczekiwanych wcześniej ok. 100 mln zł. Z wyłączeniem tej transakcji, zwrot na kapitale (ROE) brutto banku wzrósł do 32,0% z 20,9% rok wcześniej.

Zysk na działalności kontynuowanej wyniósł w tym okresie 205,6 mln zł wobec 101,1 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik na działalności zaniechanej zrealizowano w wysokości 90,3 mln zł zysku wobec 8,3 mln zł w roku poprzednim, podano w komunikacie.

"Zasadniczy udział w działalności zaniechanej w roku bieżącym miał wynik na sprzedaży spółki SAMH, który wyniósł 89,5 mln zł, podczas gdy w roku poprzednim wynik tej działalności zawierał zysk bieżący wyodrębnionych spółek: SAMH i PTE po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych" - głosi komunikat.

Na początku stycznia br. BRE Bank sprzedał na rzecz Polish Enterprise Fund V, funduszu private equity zarządzanemu przez Enterprise Investors, prawie 54% akcji w spółce SAMH. Cena transakcji wynosi 155 mln zł, a jej przewidywany wpływ na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy BRE Banku wyniesie około 100 mln zł w 2007 roku.

"Relacja zysku brutto grupy do średnich w roku funduszy wyniosła na koniec I kwartału br. 45,8% p.a. (32,0% po wyłączeniu jednorazowego zysku ze sprzedaży SAMH) znacząco przewyższając wielkość wykazaną w I kwartale roku ubiegłego (20,9% p.a.) oraz wykazaną na koniec ubiegłego roku (26,9%)" - czytamy dalej.

Wskaźnik kosztów do dochodów grupy (CIR - jako relacja kosztów działania i amortyzacji do dochodów uwzględniających saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) wyniósł w I kw. br. 49,0% (57,7% po wyłączeniu transakcji SAMH) wobec 66,1%% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Współczynnik wypłacalności na koniec marca br. wyniósł 10,86% wobec 10,39% na koniec 2006 roku. "Wzrost wskaźnika wiąże się z istotnym wzrostem funduszy własnych Grupy BRE Banku dzięki akumulacji całego zysku za 2006 rok" - tłumaczy bank.

Suma bilansowa grupy BRE Banku na 31 marca 2007 roku osiągnęła wartość 45,5 mld zł, co stanowi wzrost o 28% r/r i o prawie 8% w ujęciu kwartalnym.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł w I kw. br. o ponad 33% r/r do 227,5 mln zł. Marża odsetkowa w grupie, kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych osiągnęła w I kwartale br. poziom 2,3% p.a. wobec 2,2% p.a. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 59,7% r/r do 142,8 mln zł. Szczególnie wysoka dynamika wzrostu charakteryzowała prowizje kredytowe (wzrost o 47%), opłaty z tytułu działalności maklerskiej (wzrost o 61%) oraz prowizje za obsługę kart płatniczych (wzrost o 54%).

Korporacje i instytucje utrzymują największy udział w strukturze dochodów prowizyjnych na poziomie 67% dochodów grupy. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu, wynoszącej ponad 223% r/r, systematycznie rośnie udział pionu bankowości detalicznej w dochodach prowizyjnych - do prawie 33% na koniec I kw. br., podał bank.

BRE Bank miał 222,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2007 roku wobec 78,90 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB)


 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ROE brutto BRE Banku wzrosło do 32% w I kw. z wyłączeniem sprzedaży Skarbca