Rolimpex <ROLI.WA> Opinia Zarządu dotycząca wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Rolimpex S.A.

GRUPA KĘTY SA
16-04-2003, 16:29

Rolimpex <ROLI.WA> Opinia Zarządu dotycząca wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Rolimpex S.A. OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ROLIMPEX S.A.
Raport bieżący nr 17/2003
Zgodnie z art. 155a ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Rolimpex S.A. przekazuje opinię dotyczącą publicznego wezwania do sprzedaży 8.726.659 akcji Rolimpex S.A. stanowiących 43,72% głosów na walnym zgromadzeniu.
W wyniku wezwania do sprzedaży akcji trwającego w dniach od 25.03.2003r. do 02.04.2003r. Provimi Polska Holding Sp. z o.o. nabyła akcje stanowiące 13,99% kapitału zakładowego Rolimpex S.A. i tym samym przekroczyła granicę 50% głosów na walnym zgromadzeniu Rolimpexu. Zgodnie z art. 154 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przekroczenie progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu powoduje powstanie obowiązku ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji spółki.
Zarząd Rolimpex S.A. potwierdza pozytywną opinię o wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Provimi, wyrażoną w raporcie biężacym z dnia 20 marca 2003 r.
Inwestor jest spółką należącą do grupy kapitałowej Provimi Holding B.V. z siedzibą w Rotterdamie, jednego z liderów na światowym rynku pasz dla zwierząt. Przychody ze sprzedaży w 2002r. zrealizowane przez Provimi Holding B.V. wyniosły ponad 1,5 mld Euro. Prowadzi on produkcję w 27 krajach. Provimi Polska Holding jest z kolei liderem na polskim rynku pasz, dysponując ok. 20% udziałem rynkowym.
Produkcja i sprzedaż pasz dla zwierząt jest strategiczną dziedziną działalności Rolimpex S.A. Jej udział w przychodach ze sprzedaży i zysku operacyjnym Spółki ma znaczenie decydujące i rosnące. Oznacza to, że kierunki rozwoju działalności Rolimpex S.A. dobrze wpisują się w strategię Provimi i umożliwiają uzyskiwanie przez Spółkę istotnych korzyści we współpracy z Inwestorem. Już na etapie posiadania mniejszościowego pakietu akcji Rolimpexu, objętego w drodze zakupu przez Provimi 24,5% akcji Spółki w 2000r., miały miejsce ze strony Inwestora działania otwierające dla Rolimpexu możliwości pozyskiwania nowych rozwiązań technologicznych, wspierające postęp technologiczny, organizacyjny i usprawnienie zarządzania w Grupie Kapitałowej Rolimpex S.A. Dotychczasowe doświadczenie we współpracy i potencjał rozwojowy Inwestora pozwalają założyć, że działania te będą zintensyfikowane w warunkach nowej struktury własnościowej Spółki. Nowoczesność technologiczna, organizacyjna i zarządcza nabiera szczególnego znaczenia w związku z wyzwaniami jakie postawi przed Spółką członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Zarząd pozytywnie ocenia wezwanie dotyczące wszystkich akcji pozostających w obrocie giełdowym. Taki charakter wezwania stanowi o jednakowym traktowaniu wszystkich akcjonariuszy Spółki.
Data sporządzenia raportu: 15-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: GRUPA KĘTY SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rolimpex &lt;ROLI.WA&gt; Opinia Zarządu dotycząca wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Rolimpex S.A.