Rolimpex <ROLI.WA> połączenie Rolimpex S.A. ze spółkami zależnymi

ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA
opublikowano: 17-03-2003, 17:37

Rolimpex <ROLI.WA> połączenie Rolimpex S.A. ze spółkami zależnymi POŁĄCZENIE ROLIMPEX S.A. ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI
Raport bieżący nr 10/2003
Zarząd ROLIMPEX S.A. informuje, że w dniu 17.03.2003r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 11.03.2003r., o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia ROLIMPEX S.A. z następującymi spółkami od niej zależnymi: "DOBROPASZ-GRUPA ROLIMPEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Bloku Dobryszyce, Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "DOLPASZ" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, i "ROLIMPEX - DOBRE MIASTO" Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście. Połączenie nastąpiło przez przejęcie przez ROLIMPEX S.A. wymienionych spółek zależnych, w sposób określony w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców nastąpił z dniem 13 marca 2003r.
Spółki inkorporowane prowadziły działalność gospodarczą w branżach o podstawowym znaczeniu dla ROLIMPEX S.A. Głównym przedmiotem działania Spółek: "DOBROPASZ-GRUPA ROLIMPEX" Sp. z o.o. i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "DOLPASZ" S.A. była produkcja pasz przemysłowych dla zwierząt. Spółka "ROLIMPEX - DOBRE MIASTO" Sp. z o.o. prowadziła działalność w zakresie usług elewatorowych. Po połączeniu działalność wyżej wymienionych spółek będzie prowadzona przez oddziały ROLIMPEX S.A. w Bloku Dobryszyce, Wrocławiu i Dobrym Mieście. Tak zintegrowana Spółka ROLIMPEX S.A. będzie generowała około 87% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ROLIMPEX-u.
Połączenie spółek oznacza nadanie Grupie Kapitałowej koncernowej struktury organizacyjnej, która zakłada koncentrację produkcji w jednym podmiocie organizacyjnym i dostosowanie do wymogów działania na konkurencyjnym rynku, na którym prowadzi działalność ROLIMPEX S.A., co powinno zaowocować obniżeniem kosztów działania i wzrostem efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami.
Szczegółowe uzasadnienie celów połączenia i spodziewanych korzyści Zarząd przedstawił w sprawozdaniu przekazanym komunikatem bieżącym nr. 29/2002 z dnia 30 października 2002r. Jak już informowano w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy kończący się dnia 31.12.2002r. (pkt. 2 b), stanowiących część raportu rocznego SA-R 2002, przekazanego przez ROLIMPEX S.A. komunikatem bieżącym w dniu 28 lutego 2003r., ROLIMPEX S.A. posiada nie ujęte w bilansie aktywo z tytułu podatkowego rozliczenia wyników finansowych z lat ubiegłych. W związku z dokonaniem połączenia ze spółkami zależnymi aktywo to stanie się realizowalne w przypadku osiągania zysków przez ROLIMPEX SA.
Data sporządzenia raportu: 17-03-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Rolimpex &lt;ROLI.WA&gt; połączenie Rolimpex S.A. ze spółkami zależnymi