Rolimpex <ROLI.WA> Zawiadomienie Spółki Provimi Polska Holding Sp. z o.o.

Rolimpex <ROLI.WA> Zawiadomienie Spółki Provimi Polska Holding Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE SPÓŁKI PROVIMI POLSKA HOLDING SP. Z O.O. Raport bieżący nr 1/2004 Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że w dniu 05.01.2004r. otrzymał od Spółki Provimi Polska Holding sp. z o.o. z siedzibą w Osnowie zawiadomienie, z którego wynika, że na skutek połączenia ze swoimi podmiotami zależnymi, spółkami Pracownicza Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Osnowie oraz Pracownicze Towarzystwo Inwestycyjne sp. z o.o. z siedzibą w Osnowie, Provimi Polska Holding sp. z o.o. przejęła majątki tych spółek i nabyła 2.994.000 akcji spółki Rolimpex S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 15% kapitału zakładowego i dających 2.994.000 głosów, stanowiących 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rolimpexu. Po połączeniu Provimi Polska Holding sp. z o.o. posiada bezpośrednio 12.231.341 akcji, stanowiących 61,28% kapitału zakładowego Rolimpexu, uprawniających do wykonywania 12.231.341 głosów, stanowiących 61,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rolimpexu. Ponieważ Provimi Polska Holding sp. z o.o. była podmiotem dominującym wobec inkorporowanych spółek, akcje Rolimpexu będące w posiadaniu tych spółek były, dla celów obowiązków informacyjnych określonych w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uważane za akcje posiadane przez Provimi Polska Holding sp. z o.o. W związku z tym, na skutek połączenia nie doszło do zmiany łącznej liczby akcji, jaką Provimi Polska Holding sp. z o.o. bezpośrednio i pośrednio posiadała w Rolimpexie. Data sporządzenia raportu: 06-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ