Rolnictwo: rok pod znakiem biopaliw i sprawy eksportu mięsa

(Tadeusz Stasiuk)
opublikowano: 29-12-2006, 10:59

Uchwalenie ustawy o biopaliwach jest w tym roku najbardziej znaczącym wydarzeniem dla polskiego rolnictwa.

Uchwalenie ustawy o biopaliwach jest w tym roku najbardziej znaczącym wydarzeniem dla polskiego rolnictwa. Przepisy dopuszczają możliwość produkowania biopaliw na własny użytek przez rolników lub grupy rolnicze.

Kolejną ważną sprawą dla gospodarki żywnościowej były problemy z eksportem produktów mięsnych i roślinnych na rynek rosyjski oraz mięsa na Ukrainę.

W rolnictwie odnotowano w tym roku klęskę suszy, która spowodowała znaczny spadek cen zbóż i przyniosła miliardowe straty gospodarstwom rolnym. Problemem była także tzw. "świńska górka", czyli nadprodukcja wieprzowiny, w wyniku czego spadała opłacalność chowu trzody chlewnej.

Poniżej prezentujemy ważniejsze wydarzenia w rolnictwie w 2006 roku:

STYCZEŃ

5.1. - Rozwój Obszarów Wiejskich został określony jako jeden z pięciu celów w założeniach do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

25.1. - Sejm znowelizował ustawę o rynku mleka. Nowe przepisy umożliwiają otrzymanie dodatkowego limitu produkcji mleka w następnym roku kwotowym 2006/2007 dla producentów mleka, którzy nie otrzymali takiej kwoty z powodu jej wyczerpania. Posłowie utrzymali regionalizację sprzedaży kwot mlecznych.

LUTY

2.2.- Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) poinformowała o wyprodukowaniu w kampanii cukrowniczej 2005/2006 -765 tys. ton cukru wobec 798 tys. ton w kampanii 2004/2005. Koncern KSC Polski Cukier SA dysponuje prawie 40-proc. udziałem w rynku krajowym.

16.2. - Polska była "Krajem Roku" na największych w Europie targach żywności ekologicznej BioFach 2006 w Norymberdze. W imprezie tej wzięło udział ok. 80 firm z Polski. Za organizację polskiego stoiska odpowiadał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Rolnictwa.

20.2. - Ministrowie rolnictwa krajów członkowskich UE ostatecznie zatwierdzili reformę rynku cukru, która zmierza do ograniczenia produkcji cukru i uprawy buraków cukrowych w UE. Polska, wraz z trzema innymi krajami, była przeciwna.

27.2. - Polscy i rosyjscy eksperci weterynaryjni i fitosanitarni odbyli w Moskwie kolejną turę rozmów w sprawie uchylenia trwającego od połowy listopada zakazu eksportu z Polski produktów mięsnych i roślinnych.

MARZEC

10.3. - Sejm uchwalił ustawę o paliwie rolniczym, która umożliwi rolnikom zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym.

13.3. - Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że przepis ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na mocy którego rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych zostali wykluczeni z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), jest niezgodny z konstytucją.

20.3. - W Polsce potwierdzono kolejne przypadki wystąpienia wirusa ptasiej grypy H5N1 u łabędzi. Resort rolnictwa rozpoczął starania w KE o uruchomienie środków na rekompensaty dla drobiarzy.

26.3. - Ukraina wprowadziła czasowy zakaz importu z Polski mięsa i wyrobów mięsnych. Ukraińcy poinformowali, że powodem jest wwóz mięsa bez dokumentów weterynaryjnych.

KWIECIEŃ

7.4. - W tym roku po raz pierwszy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmowała wnioski o dopłaty do produkcji buraków cukrowych od tych rolników, którzy mają zawarte umowy kontraktacyjne z cukrowniami. Wnioski można było składać do 30 czerwca.

10.4. - Według szacunków Krajowej Rada Drobiarstwa sprzedaż drobiu w Polsce spadła od jesieni 2005 r. o 20 proc., a straty branży wyniosły ok. 760 mln zł.

18.4. - Polskie i ukraińskie służby weterynaryjne uzgodniły, że należy wyznaczyć przejścia graniczne, przez które będzie się odbywał eksport mięsa z Polski na Ukrainę. Eksport miał być wznowiony w ciągu dwóch tygodni.

27.4. - Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. PO uzasadniała wniosek błędami w kierowaniu polskim rolnictwem. Jurgiel bronił się, że zarzuty przedstawione przez PO są nieprawdziwe.

27.4. - Sejm znowelizował ustawę o ochronie prawnej odmian roślin. W myśl przepisów, właściciel gruntów rolnych o powierzchni do 20 ha będzie mógł używać materiału ze zbioru roślin - jako materiału siewnego, bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy.

MAJ

1.5. - Ponad 1 mln 160 tys. rolników otrzymało dopłaty bezpośrednie za 2005 rok. ARiMR przekazała z tego tytułu wypłaty na łączną kwotę prawie 5 mld zł.

5.5. - Andrzej Lepper został wicepremierem i ministrem rolnictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

6.5. - Nie ma już żadnego ogniska ptasiej grypy w Polsce - poinformował Główny Lekarz Weterynarii.

8.5.- KE zgodziła się, aby w Polsce nie można było uprawiać zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy.

12.5. - Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie tzw. rezerwy restrukturyzacyjnej, zwiększającej hurtową kwotę mleczną o 416 tys. ton.

15.5.- Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski podał się do dymisji po tym, jak Lepper powiedział, że umowa z Ukrainą dotycząca eksportu polskiego mięsa do tego kraju, negocjowana m.in. przez Jażdżewskiego, jest nieważna.

19.5. - 1ámln 436átys. 533 wniosków o dopłaty bezpośrednie wpłynęło do 18 maja 2006 r. do ARiMR. Oznacza to, że złożyło je 96,6 proc. rolników, którzy ubiegali się o płatności w 2005 r.

19.5. - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przeszła pod nadzór ministerstwa rolnictwa. Nowym prezesem KRUS został Dariusz Rohde.

30.5. - Komisja Europejska zgodziła się na sprzedaż 150 tys. ton pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR.

CZERWIEC

8.6. - Sejm znowelizował ustawę o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nowe przepisy umożliwiają dopłacanie do upraw roślin energetycznych. Dotychczas ustawa przewidywała dopłaty tylko do dwóch gatunków roślin energetycznych - wierzby oraz róży bezkolcowej. Nowa regulacja pozwoli na bardziej elastyczne tworzenie list upraw przez rząd.

9.6.- Minister rolnictwa uchylił ograniczenia obowiązujące dotychczas w związku z wystąpieniem w Polsce ptasiej grypy u ptaków.

20.6. - Rząd przyjął projekt ustawy o biokomponetach i paliwach ciekłych. Do 2010 roku udział biokomponentów w paliwach ma wynosić 5,75 proc.

23.6. - Wytwarzanie, obrót oraz stosowanie pasz w żywieniu zwierząt reguluje nowa ustawa o paszach. Nowe przepisy dopuszczają możliwość produkowania pasz leczniczych przez rolników, na potrzeby własne.

29.6. - Lepper poinformował, że renty strukturalne od 2007 roku będą przyznawane na nowych zasadach. Będą one niższe i wypłacane rolnikom tylko do 65. roku życia. Renta za ziemię przysługiwała rolnikowi, który posiada co najmniej 1-hektarowe gospodarstwo, ukończył 55 lat, przez ostatnie co najmniej 10 lat gospodarował na ziemi i był przez co najmniej 5 lat ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

LIPIEC

7.7. - W Polsce pojawiła się susza, ministerstwo wstępnie oszacowało, że plony zbóż mogą spaść w tym roku o ok. 15-20 proc.

21.7. - Sejm przyjął ustawę o biopaliwach. Zakłada ona, że rolnik będzie miał prawo produkcji 100 l biopaliw rocznie na hektar posiadanych użytków rolnych, do wykorzystania we własnym gospodarstwie. Nie będzie mógł sprzedać tego paliwa np. innemu rolnikowi.

28.7 - Od 1 sierpnia 2006 r. ARiMR wstrzymała przyjmowanie wniosków o przyznanie rent strukturalnych. Agencja poinformowała, że złożone dotychczas wnioski o renty wyczerpały przewidziany na ten cel limit środków w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006. W PROW przeznaczone na renty było ponad 534,3 mln euro. Środki te wystarczą na wypłatę rent strukturalnych dla 52átys. 400 rolników.

SIERPIEŃ

1.8. - Rząd zadecydował o przeznaczeniu na pomoc dla rolników 245 mln zł, a objętych nią będzie 300 tys. gospodarstw. W sumie do rolnictwa w 2006 i 2007 ma trafić 500 mln zł.

1.8. - Rząd przyjął Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), opiewający na ponad 15 mld euro.

3.8. - Senat przyjął ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Izba wprowadziła poprawkę, że paliwo będzie mógł wytwarzać nie tylko pojedynczy rolnik, ale także grupa osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz grupy producenckie.

14.8. - Ponad 445 mln zł, 40 proc. wydatków w pierwszym półroczu 2006 roku ARR przeznaczyła na interwencję na rynku cukru i izoglukozy.

21.8. - Niekorzystna dla dokończenia żniw pogoda spowodowała pogarszanie się jakości ziarna. Podaż zbóż była niewielka, a ceny, zwłaszcza pszenicy konsumpcyjnej, rosły.

WRZESIEŃ

1.9 - Od 1 do 30 września 2006 r. rolnicy mogli składać wnioski o zwrot części kosztów zakupu paliwa przeznaczonego na cele rolnicze.

1.9. - Resort rolnictwa wyraził zgodę na uruchomienie pierwszych tzw. kredytów klęskowych na kwotę ponad 876 mln zł dla rolników poszkodowanych w 2006 roku klęską suszy.

8.9. - Sejm uchwalił ustawę o wyrobie napojów spirytusowych. Przepisy dopuszczają m.in. produkcję nalewek na własny użytek.

16.9.- Na targach żywności Polagra-Food zainaugurował działalność Instytut Jakości Żywności, utworzony m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jego działalność ma się przyczynić m.in. do poprawy jakości eksportowanej żywności.

19.9. - Nowym prezesem ARiMR został Grzegorz Spychalski.

22.9. - Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje sfinansowanie z budżetu składek do rolniczych organizacji unijnych COPA/COGECA .

22.9. - Lepper został odwołany z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa, obowiązki szefa resortu przejął premier Jarosław Kaczyński, który upoważnił do kierowania sprawami bieżącymi w resorcie wiceministra Henryka Kowalczyka.

PAŹDZIERNIK

3.10. - Dopłaty bezpośrednie do gruntów w przypadku producentów zbóż wyniosą za 2006 rok prawie 590 zł za hektar - poinformował resort rolnictwa. Dopłata ta za 2005 roku wyniosła 507 zł/ha.

3.10. - Komisja Europejska (KE) podała, że Polska zapłaci co najmniej 64,4 mln euro kary za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2005/2006.

4.10. - Prezesi agencji rolnych - ARR Roman Wenerski oraz ANR Stanisław Kowalczyk zostali odwołani. Powodem były wykryte nieprawidłowości w agencjach. Nowymi szefami zostali - ANR - Wacław Klukowski, ARR - Ireneusz Jabłoński.

9.10. - Ukraińskie służby weterynaryjne rozpoczęły kontrole polskich zakładów mięsnych.

12.10. - Komitet Zarządzający ds. Mleka KE zgodził się na przesunięcie 87 tys. ton mleka z kwoty bezpośredniej na hurtową.

16.10. - Krzysztof Jażdżewski odwołany ze stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii.

16.10.- Lepper ponownie mianowany wicepremierem i ministrem rolnictwa.

19.10. - Ponad 3 mld zł może trafić w 2006 r. do rolników w postaci kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR. Agencja uzyskała zgodę na zwiększenie akcji kredytowej o 545 mln zł.

25.10. W przyszłorocznym budżecie na wydatki w rolnictwie zaplanowano 42 mld 107 mln zł, o 23 proc. więcej niż w 2006 roku (32 mld zł). W sumie na rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne przeznaczone będzie 17 mld 136 mln zł, na KRUS - 15 mld 151 mld zł, na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) - 9 mld 778 mln zł.

26.10. Nowym prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) został Wacław Szarliński.

30.10.- UE zdecydowała, że kara za przekroczenie przyznanych limitów produkcji mleka wynosi 39 gr za kg mleka wyprodukowanego ponad limit. Polska przekroczyła w roku kwotowym 2005/2006 limit produkcji mleka o ok. 280 tys. ton.

LISTOPAD

15.11.- Resort rolnictwa zapowiedział zmiany w ustawie o ustroju rolnym. Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego ma liczyć do 100 ha, a nie do 300 ha.

16.11. - Unijne programy wsparcia dla rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 zostaną uruchomione najwcześniej w połowie 2007 roku - poinformował resort rolnictwa.

21.11. - Ukraińscy inspektorzy ponownie rozpoczęli kontrole w polskich zakładach mięsnych. Inspekcje przewidziane były w 22 firmach, skontrolowano 12.

24.11.- Prawie 900 tys. gospodarstw, które zostały poszkodowane przez tegoroczną suszę, może ubiegać się o kredyty preferencyjne na zakup środków do produkcji rolnej. Straty tych gospodarstw zostały oszacowane łącznie na ponad 6 mld zł.

GRUDZIEŃ

1.12. - ARiMR rozpoczęła wypłaty dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. Otrzyma je blisko 1,472 mln rolników, do których trafi ponad 7,8 mld zł. Lepper obiecał, że pieniądze trafią do 30 proc. rolników jeszcze w tym roku, zaś do rozpoczęcia prac wiosennych dostaną je prawie wszyscy rolnicy.

13.12. - Prawie 880 wniosków złożyli hodowcy drobiu w ARR, domagając się rekompensat za straty związane z pojawieniem się w Polsce oraz w innych krajach UE ptasiej grypy. Na rekompensaty przeznaczone jest 66 mln zł.

15.12. - Członkowie spółdzielni będą mogli prowadzić działalność jako grupy producenckie - zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa o grupach producentów rolnych.

15.12. - Producenci trzody chlewnej uważają, że chów świń stał się nieopłacalny. Spadają ceny skupu żywca wieprzowego, co jest związane ze zwiększoną podażą. W sierpniu tego roku za kilogram tucznika płacono średnio 4,40 zł, na początku grudnia cena wynosiła 3,38 zł/kg.

15.12.- ANR przejdzie pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa - zadecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dotychczas ANR była w kompetencji Ministerstwa Skarbu Państwa. (DI, PAP)

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Tadeusz Stasiuk)

Polecane