Rozliczanie derywatów z rynku międzybankowego oraz transakcji repo w KDPW_CCP

Materiał Partnera
14-06-2016, 08:34

Standaryzacja produktów na rynku OTC sprawiła, że zawierane na nim transakcje są teraz bezpieczniejsze

Usługi izby rozliczeniowej KDPW_CCP wchodzącej w skład Grupy KDPW, w zakresie rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo oparte są na standardach stosowanych na rozwiniętych rynkach finansowych i zgodnie z europejskimi regulacjami w tym zakresie. Uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC_clearing szesnastu największych działających w Polsce banków stanowi jasne potwierdzenie faktu, że oferowane przez KDPW_CCP rozwiązania stanowią atrakcyjną ofertę dla podmiotów operujących na transakcjach OTC w PLN i są wyrazem zaufania do oferty polskiej izby.
   Kryzys finansowy ostatnich lat spowodował duży spadek zaufania na rynku międzybankowym, czego efektem było m.in. znaczące zmniejszenie się liczby i wartości transakcji na rynku OTC. Zarówno instytucje finansowe, jak i regulatorzy zaczęli poszukiwać rozwiązań, które mogłyby ten rynek ustabilizować i uczynić bezpiecznym. Na spotkaniu grupy G-20 we wrześniu 2009 zadecydowano o konieczności wprowadzenia regulacji prawnych obligujących do standaryzowania produktów z rynku OTC oraz ich rozliczania poprzez izby rozliczeniowe typu CCP (centralny kontrpartner). Standardy stosowane przez izby rozliczeniowe pozwalają bowiem na przeniesienie ryzyka z wielu kontrpartnerów na jednego, jakim jest izba, która jednocześnie zarządza ryzykiem związanym z transakcjami w sposób transparentny i profesjonalny, pozwalający na jego redukcję.
    Potrzeba uruchomienia usługi rozliczania derywatów OTC i transakcji repo w KDPW_CCP była uwarunkowana m.in. zapisami Rozporządzenia EMIR, zgodnie z którym wszystkie transakcje OTC zawarte w instrumentach pochodnych należących do wskazanych przez ESMA klas instrumentów pochodnych podlegają obowiązkowi rozliczania w CCP posiadającym unijną autoryzację. KDPW_CCP uzyskał stosowną autoryzację 8 kwietnia 2014 r., jako trzecia izba rozliczeniowa w UE.

Rozliczanie derywatów OTC w autoryzowanych izbach rozliczeniowych — korzyści

Kierowanie transakcji OTC z rynku międzybankowego do rozliczeń w KDPW_CCP przynosi wymierne korzyści. Niewątpliwie koszt rozliczenia z zabezpieczeniem deponowanym w izbie rozliczeniowej jest nawet kilkakrotnie niższy niż w przypadku transakcji bilateralnych. Zaletą rozliczania transakcji z rynku międzybankowego przez izbę rozliczeniową typu CCP jest bowiem bezpieczeństwo, gwarancja rozliczenia zobowiązań wynikających z zawartych transakcji oraz — co szczególnie ważne z perspektywy banków — uzyski kapitałowe i optymalizacja portfela zabezpieczeń, czemu służą funkcjonalności izby rozliczeniowej: przejęcie przez CCP roli strony każdej transakcji w wyniku nowacji, wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń oraz systemy zarządzania ryzykiem. Centralne rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP pozwala na optymalizację procesów rozliczeniowych poprzez jednolity system segregacji pozycji i zabezpieczeń, monitoring stopnia wykorzystania zabezpieczenia, możliwość portingu pozycji i zabezpieczeń (możliwość uniknięcia udziału w procedurze niewypłacalności Uczestnika Rozliczającego) czy kompletną wycenę transakcji i złożonych zabezpieczeń.
    Usługę OTC_clearing pozytywnie oceniają same banki, a ich przedstawiciele mówią, że dzięki niej liczba i wartość transakcji na rynku OTC w Polsce ma szansę znacząco się zwiększyć. Taka konstrukcja rozliczania transakcji sprzyja bowiem przejrzystości obrotu, a co za tym idzie — korzystnie wpływa na wzrost zaufania na rynku międzybankowym.

Rozliczane transakcje
Pierwsze transakcje z rynku OTC zostały rozliczone w KDPW_CCP pod koniec maja 2015 r. Citi Handlowy oraz mBank były pierwszymi bankami, które dokonały rozliczeń z wykorzystaniem systemu OTC_ clearing, oferowanego przez KDPW_CCP. Wkrótce do grona uczestników rozliczających dołączył największy w Polsce bank — PKO BP. Obecnie 11 banków aktywnie dokonuje rozliczeń w systemie dedykowanym rynkowi międzybankowemu. Analiza zarówno liczby rozliczanych transakcji, jak i ich wartości pokazuje, że z każdym miesiącem coraz więcej transakcji OTC denominowanych w PLN rozliczanych jest w izbie KDPW_CCP. O ile w lipcu 2015 r. ich wartość osiągnęła poziom 2,7 mld PLN, o tyle w styczniu 2016 r. już 13,4 mld PLN. W okresie od maja 2015 r. do maja 2016 r. wartość rozliczonych w KDPW_CCP transakcji OTC wyniosła ponad 111,5 mld PLN. Izba KDPW_CCP prowadzi rozliczenia następujących transakcji denominowanych w PLN:

  • Forward Rate Agreements (termin zapadalności do 2Y); 
  • Interest Rate Swaps (1M WIBOR, termin zapadalności do 3Y; 3M WIBOR, termin zapadalności do 20Y; 6M WIBOR, termin zapadalności do 20Y); 
  • Overnight Index Swaps (termin zapadalności do 1Y); 
  • Basis Swaps (termin zapadalności do 3Y; 1M vs 6M: termin zapadalności do 3Y; 3M vs 6M: termin zapadalności do 20Y); 
  • Transakcje REPO (transakcje repo i sell buy back zestawiane na platformie prowadzonej przez KDPW_CCP; w przyszłości — także transakcje z platformy TBS Poland).

Usługę OTC_clearing pozytywnie oceniają same banki, a ich przedstawiciele mówią, że dzięki niej liczba i wartość transakcji na rynku OTC w Polsce ma szansę znacząco się zwiększyć. 

    Po uzyskaniu przez KDPW_CCP autoryzacji dla instrumentów pochodnych rynku międzybankowego w EUR izba KDPW_CCP będzie mogła rozliczać również instrumenty FRA, IRS, OIS oparte na stopach EURIBOR/EONIA. Wówczas także koszyk instrumentów finansowych rozliczanych przez KDPW_CCP zostanie wzbogacony o dłużne instrumenty finansowe, będące zbywalnymi papierami wartościowymi. Odpowiedni wniosek w tej sprawie, złożony przez KDPW_CCP, jest rozpatrywany przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Raportowanie do KDPW_TR
Rozporządzenie EMIR nałożyło także obowiązek raportowania do wyspecjalizowanych i zarejestrowanych w ESMA repozytoriów transakcji informacji o zawieranych kontraktach pochodnych (zarówno z rynku regulowanego, jak i OTC). Obowiązek raportowania może być delegowany do centralnego kontrpartnera — na polskim rynku: KDPW_CCP. Izba KDPW_CCP oferuje taką usługę i nie pobiera opłat za pośrednictwo: raportowanie przez KDPW_ CCP kontraktów pochodnych w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów nie wiąże się więc z dodatkowymi kosztami dla uczestników rozliczających ponad opłaty wymagane przez KDPW_TR (za zgłoszenie transakcji do repozytorium oraz za utrzymanie w repozytorium informacji o transakcji).

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Firmy / Rozliczanie derywatów z rynku międzybankowego oraz transakcji repo w KDPW_CCP