Różne drogi do oszczędności

20-12-2016, 22:00

Inwestowanie nie jest łatwe, gdy o zyski gra się własnymi oszczędnościami. Na rynku można jednak znaleźć narzędzia dostosowane do różnego poziomu ryzyka

Posiadanie oszczędności dla ponad połowy Polaków jest wyznacznikiem sukcesu finansowego — wynika z badania firmy Blue Media z sierpnia 2016 r. Przebadano 1004 osoby, które podzielono na grupę młodszą (18-35 lat) i starszą (36-65 lat). I obie zgodnie (po 53 proc.) uznały oszczędności za sukces finansowy. Przedstawiciele pokolenia Y nieco częściej niż starsi badani odkładają pieniądze (53 proc. wobec 44 proc. starszych). Wśród tych, którzy mają oszczędności, niewielu jest jednak inwestujących — 18 proc. młodszych i 14 proc. starszych respondentów.

Bezpiecznie w dłużnych

Coraz częściej słychać o konieczności oszczędzania i inwestowania. Wynika to także z demografii — starzenie się społeczeństwa w połączeniu z coraz dłuższym życiem spowodują, że za kilkadziesiąt lat obowiązkowy system emerytalny może nie wystarczyć do zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb. Rynek oferuje sporo możliwości lokowania kapitału, chociaż nie wszystkie są idealne — zwłaszcza na początku inwestycyjnej drogi.

— Obligacje to instrumenty finansowe wybierane w pierwszej kolejności przez inwestorów, które cechuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne oraz przewidywalny zysk. Właśnie dlatego promujemy je jako instrumenty pierwszego wyboru dla inwestycji długoterminowych i dla inwestorów, którzy zaczynają interesować się rynkami kapitałowymi — mówi Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Obligacje, czyli papiery dłużne, emitują skarb państwa, samorządy i przedsiębiorstwa. To swego rodzaju kontrakty, które zakładają wypłatę określonych sum w określonym czasie osobom lub instytucjom, które je kupiły. Na GPW można handlować także innymi instrumentami finansowymi, m.in. akcjami, kontraktami terminowymi, produktami strukturyzowanymi, opcjami. Podstawowe jednak to akcje i właśnie obligacje.

Agresywnie, ale z zyskiem

Obligacje skarbowe lub samorządowe to bezpieczna inwestycja, ponieważ ryzyko bankructwa emitenta jest bardzo mało prawdopodobne. Nieco bardziej ryzykowne są obligacje przedsiębiorstw, ale w ich przypadku można liczyć na większe oprocentowanie. Akcje są nieco bardziej skomplikowanym instrumentem. Zyskiem akcjonariusza jest dywidenda lub udział w zyskach spółki. Firma może, ale nie musi wypłacać dywidendy. Według danych giełdy, w grudniu 2016 r. 225 firm, na prawie 900 notowanych na GPW i NewConnect, zadeklarowałojej wypłatę. Oczywiście akcjonariusz może osiągnąć zysk także ze sprzedaży akcji spółki. Wybór odpowiednich akcji nie zawsze jednak jest łatwy — zysk może być duży, ale idzie za nim znacznie większe ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy. Zdaniem Grzegorza Zatryba, głównego stratega Skarbca TFI, dobrą strategią na początku budowania oszczędności jest z reguły stworzenie bardziej agresywnego portfela, zawierającego bardziej ryzykowne, ale też zyskowne instrumenty, a dopiero przed emeryturą przesuwanie pieniędzy do stabilniejszych i bezpieczniejszych instrumentów — jak obligacje.

— Dobrym pomysłem, zwłaszcza dla zaczynających inwestować lub mających niewielką wiedzę na temat rynków kapitałowych, jest wybór instrumentów instytucji zbiorowego inwestowania, np. funduszy inwestycyjnych. Można również skorzystać z pomocy doradcy, który dostosuje strategię do potrzeb inwestora.

— Polacy większość kapitału lokują w nieruchomościach. Znacznie więcej osób niż w innych krajach ma u nas własny dom, mieszkanie lub zamierza je kupić. Inwestowanie kolejnych pieniędzy w nieruchomości może więc nie być najlepszym pomysłem, bo portfel inwestycyjny powinno się raczej dywersyfikować, a w dodatku większość mieszkań kupuje się na kredyt — wskazuje Grzegorz Zatryb.

Nie taka straszna emerytura

Według badania Blue Mediów, na własny dom lub mieszkanie oszczędza 16 proc.

młodszych ankietowanych. Nieco więcej, bo 23 proc., odkłada zaś na wakacje. W sumie 45 proc. młodszych respondentów wskazało jednak, że ich celem jest zabezpieczenie przyszłości. A ta, zdaniem Grzegorza Zatryba, nie musi być tak czarna, jak się ją na ogół maluje.

— Często mówi się, że za kilkadziesiąt lat emerytury wyniosą około 30 proc. ostatniej pensji. Warto jednak zwrócić uwagę, że np. w Niemczech te 30 proc. to wcale nie są głodowe emerytury. Jeśli polska gospodarka dalej będzie się rozwijała, a realne wynagrodzenia za kilkadziesiąt lat dogonią obecne płace w Niemczech czy nawet Portugalii, to emerytura powinna zaspokoić potrzeby przyszłego emeryta — podkreśla Grzegorz Zatryb.

255 Tyle spółek notowanych na GPW (na rynku głównym i NewConnect) zadeklarowało wypłatę dywidendy za 2016 r.

176 Tylu jest emitentów obligacji na rynku Catalyst. Notują 561 serii obligacji (łącznie z obligacjami skarbu państwa).

67,65 mld zł Taka jest wartość nieskarbowych obligacji notowanych na rynku Catalyst...

572,76 mld zł …a taka jest wartość obligacji skarbu państwa.

3,17 mld EUR To wartość notowanych na Catalyst nieskarbowych obligacji nominowanych w euro…

11,18 mld EUR …tyle zaś wynoszą nominowane w tej walucie obligacje skarbowe.

PRODUKT PIERWSZEGO WYBORU:Obligacje promujemy jako instrumenty pierwszego wyboru dla inwestycji długoterminowych i dla inwestorów, którzy zaczynają interesować się rynkami kapitałowymi — mówi Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. [FOT. ARC]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Różne drogi do oszczędności