Rozpoczęły się obrady akcjonariuszy PKN Orlen

DI, PAP
opublikowano: 07-02-2008, 11:45

O godz. 11.30 w czwartek rozpoczęło się w  Płocku posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) akcjonariuszy PKN Orlen. Jedynym punktem porządku obrad jest zgłoszony przez Skarb Państwa wniosek o zmiany w składzie rady nadzorczej spółki.

Obecnie rada płockiego koncernu liczy ośmiu członków. Zasiadają w niej: Małgorzata Ślepowrońska - przewodnicząca, Robert Czapla, Marek Drac-Tatoń, Zbigniew Macioszek, Agata Janina Mikołajczyk, Krzysztof Rajczewski - wszystkie te osoby zgłosił SP, a także zgłoszony przez Commercial Union PTE Raimondo Eggink (jako członek niezależny) i prof. Janusz Zieliński - zajmuje on miejsce stałego przedstawiciela SP, o którego wyborze, zgodnie ze statutem spółki, decyduje sam resort bez udziału pozostałych akcjonariuszy.

Pod koniec listopada 2007 roku z powodu "przeciążenia obowiązkami" z funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen zrezygnował jej wiceprzewodniczący (ze statusem członka niezależnego) prof. Politechniki Warszawskiej, Jerzy Woźnicki. W radzie płockiego koncernu zasiadał zgłoszony przez Skarb Państwa (SP).

Decyzję o zwołaniu NWZ podjął na początku grudnia 2007 roku zarząd PKN Orlen, bowiem zgodnie ze statutem spółki, po rezygnacji Woźnickiego, skład rady wymaga uzupełnienia o co najmniej jedną osobę, spełniającą kryteria członka niezależnego

W połowie grudnia 2007 roku SP zwrócił się do zarządu PKN Orlen z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia akcjonariuszy spółki punktu w brzmieniu: "zmiany w składzie rady nadzorczej". Można się więc spodziewać, że podczas obrad akcjonariusze płockiego koncernu, w tym SP, nie ograniczą się jedynie do uzupełnienia składu rady, lecz dokonają wymiany przynajmniej części jej członków.

Na początku stycznia SP ogłosił nabór do rady PKN Orlen. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono 28 kandydatów, w tym 2 spełniających kryteria członka niezależnego. To właśnie spośród nich SP ma zgłosić kandydatury do rady płockiego koncernu podczas NWZ akcjonariuszy.

Wśród zakwalifikowanych kandydatów znalazły się m.in. osoby związane z branżą paliwową, w tym także z PKN Orlen: Maciej Gierej - b. prezes Nafty Polskiej, Marek Karabuła - obecny prezes Nafty Polskiej, Maciej Mataczyński - b. przewodniczący rady płockiego koncernu, Jerzy Małyska - b. prezes CPN i Naftobazy (obecnie po przekształceniu spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych) oraz Raimondo Eggink - członek rady płockiego koncernu od kilku kadencji.

Jednym z kandydatów jest też Krzysztof Kołach - b. wojewoda płocki z PSL, kojarzony jako bliski współpracownik wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Pod koniec stycznia SP poinformował, iż oczekuje, że akcjonariusze PKN Orlen, w tym szczególnie inwestorzy instytucjonalni, zgłoszą kandydatury osób na członków rady płockiego koncernu, w tym kandydatury osób spełniających kryteria członka niezależnego.

Obecny skład rady PKN Orlen, w której SP ma większość pozwalającą na podejmowanie strategicznych decyzji dla płockiego koncernu, akcjonariusze spółki ustalili 31 maja 2007 roku - powołano wtedy członków rady na nową, trzyletnią kadencję. W samym PKN Orlen spekuluje się, że wymiana członków rady może być wstępem do przeprowadzenia zmian w zarządzie spółki.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, rada spółki może liczyć od sześciu do dziewięciu członków, przy czym jednego członka powołuje i odwołuje SP, a pozostałych akcjonariusze - dotyczy to także przewodniczącego rady.

Co najmniej dwóch członków rady płockiego koncernu musi spełniać kryteria niezależności, co oznacza, że osoba taka m.in. nie może być pracownikiem spółki ani podmiotu powiązanego, nie może być członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu powiązanego, nie może być akcjonariuszem dysponującym 5 proc. lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, PAP

Polecane