Były szef GPW uruchamia branżę wartą 7 mld złotych

Partnerem publikacji jest Crowder sp. z o .o.
opublikowano: 19-05-2023, 15:59
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Były szef GPW został doradcą zarządu w Grupie Crowder, która wprowadza na rynek polski trzy nowe, ale sprawdzone na świecie sposoby pomnażania majątku inwestorów indywidualnych oparte na rynku nieruchomości. Spółka, w której doradcą jest Ludwik Sobolewski, ma ambicje pozyskania 150 tys. użytkowników w ciągu 4-5 lat.

dr Ludwik Sobolewski
doradca zarządu

Crowder sp. z o .o. (w trakcie przekształcenia w SA) jest polskim fintechem, który kwestionuje obecny rynkowy status quo. Rozwija trzy unikatowe projekty w obszarze inwestowania społecznościowego: crowdlending, tokenizację aktywów oraz REIT – sprawdzone na świecie sposoby pomnażania majątku inwestorów indywidualnych. Emisja pożyczki konwertowanej na akcje, która odbywa się na platformie Beesfund, to początek budowy firmy posiadającej ponad 150 tys. aktywnych użytkowników z wyceną rynkową ponad 50 mln euro. Taki jest cel strategiczny spółki.

Nieruchomości i usługi finansowe to dwa rynki o wielkiej wartości, które podlegają na świecie systematycznej transformacji od 1960 r., kiedy to w USA umożliwiono inwestorom indywidualnym inwestowanie w rynek nieruchomości drobnych kwot i pojawił się pierwszy real estate investment trust (REIT). Obecnie kapitalizacja publicznych REIT-ów na świecie to blisko 1,5 biliona dol., a ich akcje posiadają setki milionów.

dr Grzegorz Mizerski
pomysłodawca i prezes zarządu Crowder

Kolejna fala zmian rynkowych umożliwiła rozwój następnej innowacji powiązanej z inwestowaniem społecznościowym: crowdlendingu. To efekt wielkiego kryzysu bankowego z lat 2007-2009 i zamknięcia się banków komercyjnych na finansowanie małych i średnich firm. Obecnie w pożyczki crowdlendingowe inwestuje setki tysięcy inwestorów, a on sam wielokrotnie przewyższa popularnością klasyczny crowdfunding udziałowy. Według The Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) wartość transakcji crowdlendingowych na świecie w 2021 r. blisko 25-krotnie przewyższyła wartość crowdfundingu (50 mld dol. vs. 2 mld dol.)

W tych mega trendach jego spółka widzi wielki potencjał na zyski i dlatego rozwija trzy jednostki biznesowe:

  • Crowder.PRO - platformę crowdlendingową P2B opartą i nieruchomości
  • Crowdex.PRO - platformę do tokenizacji aktywów, w tym nieruchomości komercyjnych oraz obligacji dla małych i średnich firm
  • CrowdREIT - spółka dywidendowa o strukturze REIT, która będzie inwestowała w wyselekcjonowane nieruchomości komercyjne

Silny zespół

– Udało mi się zebrać unikatową ekipę, łączymy praktykę z teorią: w naszym zespole są zarówno menedżerowie z sukcesami w biznesie, jak i pracownicy nauki - jeden profesor i czterech doktorów nauk ekonomicznych. Korzystamy także z doświadczeń ekspertów zagranicznych (Dania, USA) – podkreśla prezes Mizerski.

Grzegorzowi Mizerskiemu, który ma ponad 25 lat doświadczenia w sektorze nieruchomości i finansów, udało się zebrać unikatową i doświadczoną ekipę. Oprócz Ludwika Sobolewskiego jest też dyrektor Mira Kantor-Pikus z Cushman & Wakefield Polska oraz dr Krzysztof Kontek. W zespole menedżerskim jest m.in. Piotr Habiera – doświadczony menedżer z rynku usług finansowych zdobytych m.in. w Kredyt Bank TFI, Domu Maklerskim Kredyt Banku i KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W zespole znalazł się Ryszard Jach – czołowy bankowiec inwestycyjny, który pracował m.in. w ING Private Bank i PBR, współtworzył Biuro Maklerskie BPH, DI IB Austria Securities Warsaw (obecnie ERSTE Securities) i PTE Skarbiec - Emerytura. Razem z Sobolewskim zajmować się będą rozwojem grupy oraz strategią jej finansowania. Szefem projektu REIT-a jest doświadczony CFO, profesor Mirosław Bojańczyk (ex. Citibank i WAN), a szefem pionu analiz jest dr Artur Trzebiński. Wśród udziałowców spółki są m.in. bracia Robert, Piotr i Michał Kiereś – przedsiębiorcy z Pomorza prowadzący biznes deweloperski, właściciele franczyzy Sasanek i Rentonów oraz prowadzący popularny kanał na YT (Rozsądni Bracia).

Wielki rynek > 1,2 biliona zł

Spółka działa na rynkach finansów, nieruchomości i tokenizacji aktywów, których łączną wartość w Polsce szacuje się na ponad 1,2 biliona zł.

Spółka rozwija trzy nogi biznesowe określane jako CLTR (crowdlending, tokenizację i REIT). To oznacza zyski z trzech źródeł a nie z jednego. Taki model rozwijania trzech biznesów redukuje ryzyko biznesowe bez względu na sytuację rynkową.

Crowdlending 25 x popularniejszy niż crowdfunding

Sztandarowym projektem spółki jest najnowocześniejsza w Polsce platforma crowdlendingowa Crowder.pro.

Spółka opracowała własną, innowacyjną aplikację transakcyjną do pożyczek społecznościowych, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie wszystkich procesów pożyczkowych w 100 proc. online, m.in. wideo-weryfikacji tożsamości, podpisywania dokumentacji pożyczkowej podpisem kwalifikowanym wydawanym bezpłatnie w momencie finalizacji transakcji oraz ustanowienia administratora zabezpieczeń, który zawsze działa w imieniu pożyczkodawców.

Platforma crowdlendingowa Crowder.pro działa w modelu marketplace: łączy popyt z podażą, zapewniając infrastrukturę do zawierania i obsługi transakcji pożyczkowych. Korzystanie z platformy dla pożyczkodawców jest bezpłatne. Zyski z inwestycji w crowdlending przewyższają zazwyczaj istotnie oprocentowanie lokat bankowych, a pożyczki zabezpieczone są trójstopniowym systemem zabezpieczeń, w tym hipoteką.

– Obecnie na świecie crowdlending rośnie i jest ponad 25 większy niż crowdfunding, tak samo będzie w Polsce. W 2027 r. zamierzamy osiągnąć > 70 mln zł zorganizowanego finansowania pożyczkowego, ponad 100 tys. użytkowników nie tylko w Polsce i kilka milionów wolnej gotówki – twierdzi Grzegorz Mizerski. – Może wydawać się to bardzo ambitne, ale chcemy brać przykład z Estończyków: ich platforma crowdlendingowa EstateGuru po 7 latach od uruchomienia pozyskała ponad 150 tys. inwestorów, którzy pożyczyli firmom już ponad 700 mln euro. W 2022 r. ich wycena rynkowa przekroczyła 50 mln euro – dodaje. Jeszcze większa jest Exporo – platforma działająca w Niemczech, która zorganizowała finansowanie pozabankowe w formule crowdlendingu o wartości ponad 3,5 mld euro. Aktywna jest też Rendity z Austrii czy platformy w Wielkiej Brytanii - dodaje prezes Mizerski.

Popyt na crowdlending w Polsce został potwierdzony. Przeprowadzono udane kampanie crowdlendingowe organizacji finansowania dla projektów deweloperskich w formacie jednorodzinnych domów bliźniaczych - Sasanek, które skończyły się nad-subskrypcją, tj. popyt na pożyczki był wyższy niż zgłoszona podaż, od kilku do kilkudziesięciu procent. Zebrano w nich blisko 3 mln zł. Spółka może łatwo skalować biznes crowdlendingowy – umożliwia to francuski partner LemonWay, który umożliwia prowadzenenie zbiórek w środowisku euro.

W Polsce - potencjał crowdlendingu szacujemy na 700 000 - 800 000 inwestorów (ok. 2% populacji), co przy średniej pożyczce ponad 10 000 zł – bo takie osiągamy wskaźniki - oznacza potencjalny łączny wolumen zorganizowanego finansowania grupowego o wartości 7-8 mld. Taka jest siła crowdlendingu - twierdzi dr Mizerski.

> 1 mld zł w portfelu REIT-a. Dywidendy o 40 proc. wyższe

Grzegorz Mizerski deklaruje, że jako pierwszy w Polsce uruchomi zagraniczny fundusz dywidendowy w formule real estate investment trust (REIT), inwestujący wyłącznie w polskie nieruchomości komercyjne. Spółka posiada unikatowe know-how dotyczące REIT-ów – dr Mizerski jest jednym z niewielu ekspertów w Polsce, którzy mogą pochwalić się zarówno wiedzą teoretyczną na temat funkcjonowania REIT-ów (praca doktorska dotycząca REIT-ów, pierwsza w Polsce książka o funkcjonowaniu tych podmiotów, utworzenie Fundacji Edukacji i Badań nad REITs - www.fundacjareits.pl), ale też praktykiem: jest pomysłodawcą, współfundatorem oraz byłym zarządzającym pierwszym w Polsce funduszem luksemburskim inwestującym w akcje amerykańskich REIT-ów giełdowych, notowanych na NYSE i NASDAQ, który działa i przynosi obiecaną inwestorom stopę zwrotu.

– Długofalowym celem CrowdREIT – bo tak nazywać się będzie ta spółka – jest budowa portfela nieruchomości komercyjnych o wartości ponad 1 mld zł. Będzie to możliwe m.in. dzięki dual listing. Akcje CrowdREIT-a będą notowane na londyńskiej giełdzie AIM przy London Stock Exchange. Z kolei dywidendy z CrowdREIT będą objęte unikatową, ale w pełni legalną optymalizacją podatkową, która pozwoli na wypłacanie zysku wyższego o ok. 40 proc. Jak to możliwe? Otóż inwestorzy z Polski, którzy inwestować będą w akcje naszego REIT-a za pomocą IKE/IKZE, nie zapłacą żadnych podatków (bez CIT, podatku u źródeł oraz podatku Belki) – zaznacza Grzegorz Mizerski.

Optymalizacja podatkowa zysków z inwestycji w CrowdREIT-a ma zapewnić mu dopływ kapitału na zakup nowych nieruchomości i w efekcie – zwiększenie dywidendy.

Tokenizacja aktywów to rewolucja w finansach

Trzecim strategicznym obszarem działań spółki jest tokenizacja aktywów. „Obecnie na naszych oczach dokonuje się też jedna z największych transformacji majątku w historii ludzkości: od zasobów papierowo-analogowych do cyfrowych” – piszą autorzy książki „Blockchain. Rewolucja”.

– Tokenizacja to efekt pojawienia się blockchain i technologii księgi rozproszonej. To cyfrowy odpowiednik realnego aktywa. To wyższa efektywność, niskie koszty transakcyjne, łatwiejsza monetyzacja nieruchomości i dostęp do masowej liczby inwestorów, najwyższe bezpieczeństwo transakcji, najwyższa z możliwych transparentność, nieograniczona de facto płynność aktywów i najwyższa transakcyjność. W wyniku pojawienia się blockchain i technologii rozproszonych rejestrów (ang. distributed ledger technology, DLT) rynek inwestowania, w tym w rynek nieruchomości, już dziś podlega erozji – dodaje Mizerski.

Z kolei według CEO funduszu BlackRock – firmy zarządzającej majątkiem > 10 bilionów USD – tokenizacja aktywów to wielka rewolucja w finansach. Spółka Sobolewskiego i Mizerskiego ma zamiar korzystać z tego mega trendu i na nim zarabiać.

To, co ważne dla nowo powstającej branży krypto-aktywów, to fakt, że już od 2024 r. w Polsce będzie obowiązywać nowe unijne prawo – rozporządzenie Market for Crypto-Assets (MICA) ułatwiające tokenizację, w tym nieruchomości, długu, wizerunku, metali szlachetnych, sztuki. Ma to zapewnić przychody i nowych klientów platformie Crowdex.pro, która już uruchomiła spółkę zależną Crowdex sp. z o.o. Dlatego też w Crowdex.pro zainwestował 1 mln zł fundusz inwestycyjny Brave.VC.

– Fundusz bardzo wysoko ocenił kompetencje i model biznesowy Crowdex.pro – potwierdza Ludwik Sobolewski, który ma nadzorować spółkę z ramienia rady nadzorczej.

– Naszym celem strategicznym jest zbudowanie efektywnej spółki giełdowej, z kapitalizacją rynkową powyżej 50 mln euro, operującej na rynku europejskim, silnie osadzonej na stabilnych rynkach nieruchomości i finansów, która rośnie powyżej rynku, generując powtarzalny cash-flow oraz stałe i solidne dywidendy – deklaruje Mizerski. I dodaje: – zapraszamy wszystkich do tej ekscytującej podróży biznesowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane