Ryczałt podatkowy wymaga nowelizacji

Jerzy Bartnik
24-08-2007, 00:00

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) proponuje zmiany do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nasze stanowisko przekazaliśmy 14 sierpnia wicepremier i minister finansów Zycie Gilowskiej. Po ostatnich wydarzeniach w Sejmie mamy świadomość, że niemożliwe będzie wejście tej potrzebnej

nowelizacji w życie od 1 stycz-

nia 2008 r., ale nasze propozycje mogą stanowić dobry punkt wyjścia do dyskusji dla nowego parlamentu.

Postulaty przedstawione w wystąpieniu ZRP dotyczą w części polepszenia warunków korzystania z ryczałtu, w szczególności w odniesieniu do warunków zaproponowanych podatnikom, opodatkowanym na zasadach ogólnych po wprowadzeniu 19-procentowego podatku liniowego. Proponujemy także doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy, aby nie budziły wątpliwości podatników i nie wymagały rozstrzygnięć interpretacyjnych.

Mając na uwadze ubiegłoroczne negatywne doświadczenia, wynikające z podjętej przez rząd próby likwidacji ryczałtów, zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie najmniejszym firmom — w dłuższym horyzoncie czasowym — możliwości korzystania z ryczałtowych form opodatkowania. Jest to najpowszechniejsza forma opodatkowania działalności gospodarczej, z której korzysta w Polsce blisko 700 tys. podatników. Mikroprzedsiębiorstwa, wśród których mogą być zainteresowani ryczałtami — zatrudniające do dziewięciu pracowników — stanowią ponad 95 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych.

ZRP od lat prezentuje pogląd, że jednym z powodów, dla których firmy rezygnują z ryczałtów, jest to, że po wprowadzeniu 19-procentowego podatku liniowego — nie zmniejszono stawek ryczałtowych, proporcjonalnie do obniżki podatku na zasadach ogólnych. W ryczałcie opłacanym przez firmy rzemieślnicze obowiązują w zasadzie dwie stawki: 8,5 proc. od przychodów z działalności usługowej i 5,5 proc. dla działalności wytwórczej i budowlanej. Pierwsza z nich była kalkulowana przy założeniu 35-procentowej średniej zyskowności na usługach, co oznacza, że, po obniżce stawki podatku do 19 proc., ryczałt dla usług powinien zostać obniżony z 8,5 do 6,7 proc. Bez takiego zmniejszenia zakłada się średnią rentowność w usługach na poziomie 45 proc., a to nie znajduje potwierdzenia w praktyce. W wytwórczości i budownictwie stawkę ryczałtu 5,5 proc. kalkulowano przy założeniu średniej zyskowności 15 proc. Ta stawka również jest dzisiaj stanowczo za wysoka, bo oznacza średnie opodatkowanie na poziomie 37 proc. dochodu, co przy obecnej 19-procentowej skali jest rażąco wysokie. Po wprowadzeniu 19-procentowej stawki, ryczałt w wytwórczości i budownictwie powinien wynosić najwyżej 3 proc.

Niezależnie od omówionych postulatów, niektóre przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą zostać doprecyzowane, aby nie wymagały rozstrzygnięć interpretacyjnych. Chodzi m.in. o:

— wysokość opodatkowania (według stawki 8,5 czy 5,5 proc.) działalności usługowej, polegającej na wykonywaniu wyrobów z materiału własnego wykonawcy na indywidualne zamówienie

klienta (np. działalności opty-

ków, stolarzy, jubilerów itd.);

— utratę, bądź nie (od 1 stycznia 2008 r.) prawa do opłacania ryczałtu przez podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, po przekroczeniu przychodów w kwocie 150 tys. euro — niedoprecyzowanie może oznaczać, że podatnicy kontynuujący działalność zostaną po przekroczeniu wspomnianej kwoty zobligowani do rezygnacji z ryczałtu w ciągu roku, podczas gdy rozpoczynający działalność pozostaną na ryczałcie;

— możliwość opodatkowania ryczałtem świadczenia usług związanych z kulturą, wyszczególnionych w wykazie załącznika nr 2 do ustawy; ponadto niezbędne jest uporządkowanie problemu korzystania z ryczałtu przez podatników wytwarzających atestowane wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, wymienione w załączniku nr 1.

Jednocześnie Związek Rzemiosła Polskiego postuluje:

— ustalenie, od roku 2008 (choć zdajemy sobie sprawę, że raczej nie będzie to możliwe), dla robót budowlanych oraz wytwarzania materiałów budowlanych odrębnego, wyższego limitu przychodów uprawniających do opłacania ryczałtu, uwzględniającego znaczny wzrost cen materiałów, wywołany hossą w budownictwie — zwłaszcza że nawet jeśli tendencja do dalszych zwyżek cen zostanie zatrzymana, to i tak nie powrócą one do poziomu sprzed roku;

— zwolnienie z opodatkowania albo zdecydowane zmniejszenie wysokości ryczałtu dla przychodów otrzymanych z tytułu odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą — ponieważ regułą jest, że odszkodowanie zaledwie rekompensuje straty poniesione wskutek uszkodzenia lub utraty majątku.

Jerzy Bartnik

prezes Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jerzy Bartnik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Ryczałt podatkowy wymaga nowelizacji