Rząd chce zmniejszyć skalę oszustw w branży jubilerskiej

  • PAP
opublikowano: 09-04-2021, 14:15

Ukrócenie oszustw w branży jubilerskiej polegających na wprowadzeniu do obrotu wyrobów z metali nieszlachetnych zamiast wyrobów z metali szlachetnych, a także poprawienie nadzoru nad rynkiem obrotu wyrobami z metali szlachetnych zakłada projekt ustawy przygotowany m.in. przez MRPiT.

fot. Bloomberg

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustaw Prawo probiercze oraz Prawo o miarach, który w piątek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt opracowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a także prezes Głównego Urzędu Miar, Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie i Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Autorzy projektu przekazali, że uwzględnia on postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców branży złotniczej, współpracujących z krajowymi urzędami probierczymi w utworzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar Zespole ds. probiernictwa.

Projekt ma na celu m.in.: zwiększenie skuteczności kontroli probierczych; umożliwienie urzędom probierczym prowadzenia działalności badawczej w zakresie doskonalenia metod badania stopów metali szlachetnych oraz sposobów oznaczania wyrobów wykonanych z takich stopów; uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy; usprawnienie procedur związanych z wykonywaniem czynności probierczych i poborem opłat za te czynności, a także ułatwienie egzekucji opłat za czynności organów administracji miar.

Jak wskazali projektodawcy, branża złotnicza zwróciła uwagę m.in. na problemy związane z niedostatecznym nadzorem nad rynkiem obrotu wyrobami z metali szlachetnych.

"W obrocie znajduje się dużo wyrobów nieoznaczonych cechami probierczymi. Niezgłoszenie ich przez przedsiębiorców do urzędów probierczych do zbadania i oznaczenia cechami probierczymi powoduje negatywne konsekwencje" - czytamy. Jak dodano, w przypadku nabywców wyrobów wiąże się to z narażeniem ich na zakup nieskontrolowanych wyrobów o niewiadomych próbach, mogących zawierać w składzie substancje niebezpieczne (nikiel, kadm). Dla budżetu państwa – którego dochody w takich przypadkach są zmniejszone o wysokość nieuiszczonej opłaty probierczej oraz – bardzo często – o niezapłacony podatek, bowiem wyroby niezgłoszone do badania i oznaczania w urzędzie probierczym sprzedawane są także poza ewidencją urzędów skarbowych.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

"Podczas sprzedaży dokonywanej w branży jubilerskiej zdarzają się też oszustwa polegające na wprowadzeniu do obrotu wyrobów z metali nieszlachetnych zamiast wyrobów z metali szlachetnych. Proponowane w nowelizacji rozwiązania mają zmniejszyć skalę tych negatywnych zjawisk" - napisano.

Dodatkowo w planowanej nowelizacji ustawy uwzględniono wskazaną przez Najwyższą Izbę Kontroli zmianę w ustawie z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach dotyczącą wyceny i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa.

"Aktualnie ustawa – Prawo o miarach nie daje możliwości pobierania wynagrodzenia za świadczone usługi metrologiczne przed ich faktycznym wykonaniem, określa jedynie terminy, w których wnioskodawca powinien uiścić opłaty. Główny Urząd Miar nie może odmówić wykonania czynności urzędowych nawet w stosunku do podmiotu zalegającego z wnoszeniem opłat za uprzednio wykonane czynności urzędowe, ponieważ ustawa nie pozwala na pobieranie z góry opłat za ich wykonanie. Taki stan prawny sprawia, że podmiot, który nie ma majątku pozwalającego na skuteczne dochodzenie od niego należności Skarbu Państwa, może wnioskować o prowadzenie kolejnych czynności urzędowych, a administracja miar jest zobowiązana je wykonać" - wyjaśniono. W efekcie prowadzi to do powstawania kolejnych niemożliwych do wyegzekwowania należności - dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane