Rząd m.in. o projekcie zmian ws. uboju rytualnego

PAP
opublikowano: 12-02-2013, 12:24

Rada Ministrów na posiedzeniu, rozpoczętym we wtorek ok. godz. 12, zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy dotyczącym uboju rytualnego, który dopuszcza ubój zwierząt bez ogłuszania, zgodny z wymogami religijnymi. Rząd omówi też propozycję zmian w Prawie zamówień publicznych.

Zmiana w sprawie uboju rytualnego ma polegać na włączeniu unijnych przepisów do polskiego prawa.

Obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt pozwala na ubój tylko z ogłuszeniem. Natomiast od 1 stycznia tego roku weszło w życie unijne rozporządzenie, które dopuszcza ubój zgodnie z wymogami religijnymi w krajach UE. Politycy i prawnicy mają różne zdanie co do tego, który z przepisów obowiązuje w naszym kraju.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN prof. dr hab. Władysław Czapliński powiedział PAP, że "rozporządzenie unijne ma absolutne pierwszeństwo przed ustawą, co wynika z art. 91 ust. 3 konstytucji". Podobnego zdania jest były minister rolnictwa Marek Sawicki.

Natomiast minister rolnictwa Stanisław Kalemba uważa, że aby zalegalizować ubój rytualny, konieczna jest zmiana ustawy o ochronie zwierząt. Zdaniem szefa resortu rolnictwa, ubój rytualny w Polsce powinien być możliwy ze względu na grupy wyznaniowe, ale również z powodów gospodarczych. Według Kalemby eksport mięsa z uboju rytualnego drobiu i bydła daje 1,2-1,5 mld zł rocznie, a także ok. 4-5 tys. miejsc pracy.

Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt podkreślają natomiast, że ubój rytualny bydła polega na zabijaniu przez poderżnięcie gardła bez wcześniejszego pozbawienia świadomości. Wskazują też, że ubój z zasady nie jest humanitarny, ale ten jest szczególnie okrutny.

Premier Donald Tusk mówił w grudniu ub.roku dziennikarzom, że potrzebna jest analiza wartości sprzedaży mięsa z uboju rytualnego. Jak dodał, chce też wyjaśnić, jaka jest różnica - jeśli chodzi o cierpienie zwierząt - między ubojem rytualnym a tradycyjnym.

Ponadto rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o Prawie zamówień publicznych, dotyczącym podwykonawstwa. Zgodnie z projektem zamawiający roboty budowlane będą mogli żądać od firm startujących w przetargu podania ich potencjalnych podwykonawców.

Celem proponowanej zmiany jest m.in. wsparcie słusznych praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, a szczególnie zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia.

Według autorów zmian, proponowane rozwiązania kompleksowo powinny przyczynić się do wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych.

Dla zapewnienia płynności finansowej wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców zaproponowano, aby w przypadku umów z terminem wykonania robót budowlanych przekraczającym 12 miesięcy, zamawiający płacił wynagrodzenie w częściach, a warunkiem zapłaty za zgłoszone do odbioru roboty było przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji zgłoszonych do odbioru robót budowlanych.

Kolejna zmiana to wprowadzenie obowiązku przedkładania do zaakceptowania lub wglądu przez zamawiającego umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane.

Rada Ministrów rozpatrzy również założenia do projektu nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Celem proponowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa.

Ministrowie mają też przyjąć stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Proponowane zmiany określają m.in., że koszty prac scaleniowych oraz zagospodarowania scaleniowego pokrywałby każdy z inwestorów - którego działalność powoduje, że ukształtowanie rozłogów gruntów gospodarstw rolnych zostało lub zostanie znacznie pogorszone.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane