Rząd m.in. o strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

PAP
15-01-2013, 11:47

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu omówi m.in. "Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020". Po posiedzeniu, o godz. 15 zaplanowano konferencję prasową premiera - poinformował CIR.

Celami "Strategii" są m.in. koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców oraz wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki np. poprzez wspieranie polskiego eksportu i inwestycji za granicą.

Jak podano, "Strategia" wpisuje się w nową politykę społeczno-gospodarczą UE. Podkreślono, że działania przewidziane w strategii wychodzą poza kompetencje pojedynczych resortów, dlatego będą one realizowane przy udziale innych ministerstw i instytucji oraz we współpracy z partnerami na poziomie krajowym i lokalnym.

Rada Ministrów wysłucha też informacji MSZ nt. stanu wdrożenia dyrektyw unijnych, których termin dostosowania do prawa krajowego minął.

Ministrowie zajmą się też przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego założeniami do Umowy Partnerstwa - pierwszego ze strategicznych dokumentów w ramach negocjacji z Komisją Europejską pieniędzy na lata 2014-20. W dokumencie "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia Umowy Partnerstwa" zapisano m.in. cele i kierunki przyszłych programów, które będą wdrażane w tych latach.

Za pośrednictwem tych programów operacyjnych będą pozyskiwane środki z UE od 2014 roku. Przez cały 2013 rok będzie powstawała Umowa Partnerstwa, którą Polska będzie negocjowała z KE. Do końca 2013 roku mają się zakończyć negocjacje na temat wszystkich programów operacyjnych, a z regionami będą podpisywane kontrakty, gdzie znajdą się m.in. kluczowe inwestycje, które będą realizowane w latach 2014-20.

Po 2013 roku priorytetami w Polsce, jeśli chodzi o przyznawanie środków z UE, będą m.in. takie dziedziny jak: badania, rozwój i komercjalizacja badań naukowych, dalsze podnoszenie konkurencyjności polskich firm, inwestowanie w podnoszenie poziomu edukacji czy też kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Rząd ma również wypracować we wtorek stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych autorstwa klubu Ruchu Palikota.

Według RP obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają wpisanie dłużnika do rejestru bez zakończenia postępowań w przedmiocie zobowiązania objętego sporem między stronami. To - jak zauważono - wielokrotnie uniemożliwiało dłużnikowi lub utrudniało mu w znaczny sposób prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt wprowadza "wymóg uzyskania uznania roszczenia na piśmie lub jego potwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu lub decyzją organu administracji publicznej zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności, by wierzyciel mógł przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika".

Rada Ministrów zajmie też stanowisko wobec przygotowanego przez PO projektu nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, który przewiduje, iż przestępstwo gwałtu będzie ścigane z urzędu - bez konieczności składania przez ofiarę wniosku w tej sprawie.

Podstawowym założeniem projektu PO jest uchylenie przepisu, który przewiduje, że przestępstwo zgwałcenia ścigane jest na wniosek, a nie z urzędu. Według projektu ofiary gwałtu będą mogły odmówić zeznań w sprawach, w których postępowanie karne toczy się z urzędu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Polityka / Rząd m.in. o strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki