Rząd proponuje zmianę prawa regulującego rynek kapitałowy

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 29-03-2005, 16:41

We wtorek rząd przyjął projekty trzech ustaw: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Rząd chce, by trzy nowe ustawy dotyczące rynku kapitałowego zastąpiły obowiązujące od 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

 We wtorek rząd przyjął projekty trzech ustaw: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Rząd chce, by trzy nowe ustawy dotyczące rynku kapitałowego zastąpiły obowiązujące od 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Wiceminister finansów Andrzej Jacaszek poinformował na konferencji po posiedzeniu rządu, że nowe przepisy mają doprowadzić do przeniesienia do polskiego prawa dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego i stworzyć możliwości wprowadzania najnowszych rozwiązań w tym zakresie. Premier Marek Belka dodał, że przyjęte przez rząd projekty trzech ustaw, to "nowa konstytucja rynku kapitałowego" i wyraził nadzieję, że Sejm "bez wstrętu" się nimi zajmie.

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych regulowałaby zasady przeprowadzania oferty publicznej papierów wartościowych; ustalałaby też warunki dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Ustawa miałaby również regulować obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie.

Jeśli ustawa weszłaby w życie, z polskiego prawa znikłoby pojęcie "publicznego obrotu" i "dopuszczenia do publicznego obrotu". Zamiast tego używane byłoby pojęcia: publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych oraz oferta publiczna. Byłby też nowy wzór prospektu emisyjnego.

Ustawa dawałaby też większy dostęp do informacji o znaczących akcjonariuszach spółek publicznych. Nie byłoby możliwe ukrywanie prawdziwego akcjonariatu spółki za grupą firm zależnych od jednego z akcjonariuszy. Jednocześnie w większym stopniu prawo chroniłoby drobnych akcjonariuszy, np. w przypadku wykupywania ich akcji przez większościowego akcjonariusza.

Ponadto łatwiejsze stałoby się wchodzenie na polski rynek emitentów z innych państw członkowskich UE, na zasadzie jednolitego paszportu. To oznacza, że zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez organ nadzoru w jednym z państw członkowskich, byłoby równoznaczne  z zatwierdzeniem tego prospektu przez organy nadzoru w pozostałych państwach UE. 

Kolejny projekt, który przyjął rząd - ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - będzie w formie odrębnego aktu prawnego określać zadania i uprawnienia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG).

KPWiG będzie mogła informować publicznie o przypadkach naruszenia prawa na rynku, także w przypadkach, które są tylko "uprawdopodobnione", co ma lepiej chronić inwestorów. W ramach wzmocnienia nadzoru na rynkiem, przewodniczący KPWiG będzie mógł zwracać się do operatorów telekomunikacyjnych o przekazywanie m.in. billingów.

Natomiast ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, w stosunku do obecnie obowiązującego prawa zmieni np. to, że zostanie zdefiniowany "instrument finansowy". Chodzi o to, że zakaz manipulacji ceną czy wykorzystywania informacji poufnej ma dotyczyć nie tylko papierów wartościowych, ale także innych instrumentów finansowych.

W jednym z artykułów tej ustawy zdefiniowano też czym jest zakazana manipulacja instrumentem finansowym. Np. byłoby to składanie zleceń nienaturalnie ustalających ceny instrumentów finansowych czy rozpowszechnianie fałszywych informacji. W pojęciu manipulacji będą się też mieścić nierzetelne działania dziennikarzy - jeśli podając informacje nie zachowali należytej staranności lub z rozpowszechniania informacji czerpali korzyści finansowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Rząd proponuje zmianę prawa regulującego rynek kapitałowy