Rząd przyjął informację min. fin. na temat przystąpienia do strefy euro w 2012 r.

ISB
20-01-2009, 15:01

Rząd przyjął informację na temat przystąpienia Polski do strefy euro w 2012 r., przedłożoną przez ministra finansów, podano we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR). W  tym dokumencie rząd po raz kolejny podkreśla, że choć celem jest rok 2012, to  harmonogram przygotowań do wprowadzenia euro ma charakter elastyczny i otwarty.

"Intencją rządu jest, aby w 2011 r. Polska spełniała kryteria konwergencji, co będzie świadczyć o osiągnięciu przez naszą gospodarkę 'dojrzałości' niezbędnej do udziału w europejskim obszarze jednowalutowym. Oznacza to, że moglibyśmy przyjąć euro 1 stycznia 2012 r." - czytamy w komunikacie CIR.

Rząd zaznacza jednak, że ten harmonogram przygotowań do wprowadzenia euro ma charakter elastyczny i otwarty. Chodzi o to, aby w przyszłości można było dostosować niektóre jego daty lub działania do pożądanych lub koniecznych zmian, które obecnie trudno przewidzieć.

Mimo powyższych wątpliwości, rząd dostrzega zarówno korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej waluty europejskiej, jak i zagrożenia z tym związane. Jednak korzyści przeważą nad kosztami i będą miały charakter długotrwały.

"Korzyści wiążą się przede wszystkim z wyeliminowaniem ryzyka zmienności kursu złotego w relacji do euro, redukcją kosztów transakcyjnych, obniżeniem stóp procentowych oraz zwiększeniem przejrzystości cen i  konkurencji. W efekcie można oczekiwać zwiększenia obrotów w handlu zagranicznym i inwestycji, a co za tym idzie wzrostu zatrudnienia oraz PKB. Zwiększy się także napływ inwestycji bezpośrednich do naszego kraju, a polskie przedsiębiorstwa będą miały łatwiejszy dostęp do rynku kapitałowego UE" - czytamy dalej.

Zdaniem rządu wejście Polski do strefy euro oznaczać będzie również pełniejsze włączenie naszego kraju w struktury decyzyjne UE i większy wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze np. w ramach Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy (uzgadniającej kluczowe decyzje gospodarcze dotyczące funkcjonowania strefy euro).

"Przyczyni się również do wzrostu wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej, jako kraju dotrzymującego zawartych porozumień i złożonych deklaracji. Wprowadzenie euro będzie wypełnieniem zobowiązania, wynikającego z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej" - napisano w komunikacie.

Rząd zapewnia, że korzyści ze wspólnej waluty będą odczuwane w skali całej gospodarki. Zapewni ona integrację Polski ze strefą euro, co z kolei umożliwi intensywną modernizację naszej gospodarki i da jej impuls rozwojowy. W perspektywie mikroekonomicznej korzyści będą dotyczyć przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

"Jeśli chodzi o koszty, to najważniejszym będzie utrata autonomicznej polityki pieniężnej i walutowej. Oznacza to, że zniknie możliwość wykorzystywania stóp procentowych (ustalanych przez bank centralny) i kursu walutowego, jako narzędzi krajowej polityki gospodarczej, służących do stabilizowania wzrostu gospodarczego i inflacji. Kompetencje w tym zakresie zostaną przekazane Europejskiemu Bankowi Centralnemu, którego zadaniem jest zapewnienie stabilności cen w gospodarce strefy euro i wspieranie wspólnotowej polityki gospodarczej" - podsumowuje CIR.

Pod koniec października rząd przyjął "mapę drogową", z której wynika, że intencją rządu jest, aby w 2011 r. Polska spełniała nominalne kryteria konwergencji. Pozwoli to, po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej opinii dotyczącej wejścia Polski do strefy euro i uchyleniu derogacji przez Radę ECOFIN - na przyjęcie przez nasz kraj wspólnej waluty europejskiej 1 stycznia 2012 r. i stanowić będzie ukoronowanie procesu integracji z Unią Gospodarczą i Walutową. (ISB)
lk/mtd

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Rząd przyjął informację min. fin. na temat przystąpienia do strefy euro w 2012 r.