Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia

opublikowano: 30-01-2007, 18:12

Usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców - zakłada projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który we wtorek przyjął rząd.

Usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców - zakłada projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który we wtorek przyjął rząd.

Projekt przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej przewiduje, m.in., że informacje dotyczące miejsc pracy będą umieszczane nie tylko na tablicach ogłoszeń, ale również w internetowej bazie ofert pracy.

Baza będzie udostępniana przez resort pracy. "To rozwiązanie pozwoli bezrobotnym na znalezienie zatrudnienia np. w sąsiednim powiecie" - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto projekt zakłada, że pracodawcy będą mogli składać ofert pracy zarówno w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy, jaki i w miejscach, gdzie firma prowadzi działalność.

Według projektu, porozumienia dotyczące zwolnień monitorowanych, tzn. takich, gdzie zwalnianym pracownikom oferowany jest program doradczo-szkoleniowy, będą podpisywane w sytuacji, kiedy pracodawca zamierza w ciągu trzech miesięcy zwolnić co najmniej 50 pracowników.

Zgodnie z projektem, osoba bezrobotna skierowana przez powiatowy urząd pracy na badania lekarskie przed podjęciem pracy, otrzyma zwrot za koszty przejazdu na te badania.

Ujednolicony zostanie także dodatek aktywizacyjny wypłacany w związku z podjęciem pracy. Wyniesie on 50 proc. zasiłku.

Ponadto bezrobotny, który podejmie pracę, będzie mógł ubiegać się u starosty o sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną. Środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu Pracy.

W projekcie przewidziano, że bezrobotni, którzy z własnej winy przerwą szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe, zostaną na 90 dni pozbawieni statutu bezrobotnego.

Ponadto starosta będzie mógł skierować bezrobotnego do wykonania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której mieszka lub przebywa. Chodzi o osoby bez prawa do zasiłku, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej. Dotychczas bezrobotnych kieruje się do takich prac tylko w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Według projektu nowelizacji, licencje zawodowe będą przyznawane wyłącznie pośrednikom pracy i doradcom zawodowym zatrudnionym w publicznych służbach zatrudnienia i Ochotniczych Hufcach Pracy.

(PAP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane