Rząd we wtorek m.in. o nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

PAP
opublikowano: 23-08-2010, 15:23

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu rozpatrzy m.in. projekt założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Rząd przyjmie też uchwałę w sprawie przystąpienia Polski do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Celem zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest włączenie do polskiego porządku prawnego postanowień unijnej dyrektywy w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych.

Podstawowe zmiany dotyczą: zniesienia najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC) jako punktu odniesienia dla wspólnotowego minimalnego podatku akcyzowego i pomiaru udziału kwotowego podatku akcyzowego dla całego ciężaru podatkowego, zmiany istniejących definicji papierosów, cygar i innego tytoniu do palenia, wprowadzenia większej elastyczności w zakresie stosowania kwotowego składnika podatku akcyzowego na papierosy, wprowadzenia większej elastyczności w zakresie nakładania minimalnej stawki podatku akcyzowego na papierosy poprzez zniesienie ograniczenia dla poziomu minimalnej stawki akcyzy.

Kolejne zmiany przewidują: zwiększenie minimalnego podatku akcyzowego na drobno krojony tytoń przeznaczony do skręcania papierosów, w celu zbliżenia ze stawką podatku na papierosy, zwiększenia minimalnego podatku akcyzowego na tytoń do palenia inny niż drobno krojony tytoń przeznaczony do skręcania papierosów oraz zwiększenia minimalnych stawek podatku akcyzowego na cygara i cygaretki.

Rząd zajmie się także projektem rozporządzenia w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

Ustawa budżetowa na rok 2010, w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach przychodów FUS - oprócz dotacji budżetowej w kwocie 37,9 mld zł, refundacji z tytułu przekazania składek do OFE i samych składek - zakłada wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Rezerwy Demograficznej - w kwocie 7,5 mld zł.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego - mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, społeczeństwo Polskie ulega systematycznemu starzeniu. Przejawem tego jest wzrastający udział ludności w wieku poprodukcyjnym (60+/65+) w populacji ogółem. Według prognoz GUS udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 15,4 proc. w 2005 r. do 16,8 proc. w 2010 r. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w ujęcie bezwzględnym rosła w ostatnich latach ponad 100 tys. rocznie. Trend ten utrzyma się w latach następnych. Jednocześnie przyrost liczby osób w wieku produkcyjnym w ostatnich latach systematycznie malał.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów, to projekt uchwały w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Agencja jest strukturą związaną z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Umożliwia współpracę i wymianę wiedzy w zakresie energetyki jądrowej. Obecnie należy do niej 28 państw. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia Polski do NEA spotkało się z pozytywnym przyjęciem Komitetu Sterującego Agencji na jego ostatnim posiedzeniu w kwietniu bieżącego roku.

Rząd zajmie się też nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Według projektu, jeżeli przedmiotem czynu są "środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia - jeśli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości".

Ministerstwo Sprawiedliwości w ubiegłym roku w założeniach do noweli zaznaczało, że "generalną przesłanką stosowania tego przepisu byłaby niecelowość stosowania wobec pewnej grupy osób, posiadających narkotyki, represji karnej". "Równocześnie represja ta może poprzez stygmatyzację takich sprawców wyrządzać wręcz poważne szkody i początkować proces ich dalszego wykolejenia społecznego lub proces ten pogłębiać" - wskazywał resort, uzasadniając potrzebę zmian.

Rada Ministrów zajmie się też stanem ochrony przeciwpożarowej obiektów socjalnych w Polsce w świetle wyników czynności kontrolnych i kontrolno-rozpoznawczych, prowadzonych w okresie po zaistnieniu pożaru w Kamieniu Pomorskim w 2009 r.

Ministrowie wysłuchają również cotygodniowej informacji na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Podatki / Rząd we wtorek m.in. o nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym