Rząd zaakceptował Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 25-04-2006, 18:32

Aktywizację młodzieży, niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia oraz usprawnienie działań służb zatrudnienia - zakłada Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok przygotowany przez ministra pracy i polityki społecznej, który we wtorek zaakceptował rząd. Na realizację zadań ujętych w Planie na 2006 rok zaplanowano ponad 8 mld 100 mln zł.

Aktywizację młodzieży, niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia oraz usprawnienie działań służb zatrudnienia - zakłada Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok przygotowany przez ministra pracy i polityki społecznej, który we wtorek zaakceptował rząd. Na realizację zadań ujętych w Planie na 2006 rok zaplanowano ponad 8 mld 100 mln zł.

W komunikacie Centrum Informacyjne Rządu nie podaje szczegółów poszczególnych działań. Wspomina jedynie, że np., by aktywizować bezrobotną młodzież bądź osoby po pięćdziesiątce, przewidziano tworzenie zachęt dla pracodawców.

Chcąc pomóc młodym odnaleźć się na rynku pracy, zaplanowano ponadto współpracę publicznych służb zatrudnienia z innymi instytucjami, w tym Ochotniczymi Hufcami Pracy, a także szkołami i organizacjami młodzieżowymi.

Wśród działań, które mają służyć integracji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych na różnych etapach ich życia, wymienia się m.in. "likwidację barier w dostępie do edukacji".

Resort pracy i polityki społecznej zamierza także podwyższyć jakość: usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego i usług sieci EURES (europejskie pośrednictwo pracy). Stawia też na rozwój kształcenia ustawicznego i rozwój programów służących wyrównywaniu szans uczniów.

Zapowiada też poprawę egzekucji prawa pracy, promocję elastycznych form zatrudnienia, redukcję podatkowych i parapodatkowych kosztów pracy, zwiększenie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na efektywne programy rynku pracy.

Resort zakłada, że w wyniku tych działań w IV kwartale br. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wyniesie 54 proc., a zatrudnienia kobiet - 47,6 proc. Spodziewane jest też zmniejszenie stopy bezrobocia do 16 proc., w tym kobiet do 17,5 proc. Aktywność ekonomiczna niepełnosprawnych powinna wzrosnąć do ok. 24 proc.

Rada Ministrów zaakceptowała też sprawozdanie z realizacji zadań Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 r. Ze sprawozdania wynika, że w ubiegłym roku różnymi formami aktywizacji zawodowej objęto ponad pół miliona młodych ludzi. W OHP naukę i pracę podjęło 32 tys. osób. Ponad 12 tys. młodych osób skorzystało z programów zwiększających szansę zatrudnienia.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 154 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 98 osobom młodym (do 25 roku życia) i absolwentom szkół wyższych (do 27 roku życia). Do końca grudnia podpisano 147 umów na pomoc finansową dla nowo zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw.

Do końca 2005 roku przeszkolono ponad 32 tys. osób, w tym 52,5 proc. stanowiły kobiety. Dzięki wsparciu finansowemu z programu SAPARD przeszkolono tez ponad 4 tys. rolników.

Pod koniec ubiegłego roku aktywizacją zawodową objęto ponad 50 tys. bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Ze sprawozdania wynika, że niektórych zadań z Planu w ogóle nie udało się wykonać. Dotyczy to np. usprawnienia systemu komunikacji publicznej, by  zwiększyć mobilność pracowników w kraju. Resort niepokoi też brak działań promujących antydyskryminacyjne przepisy prawa pracy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane