Czytasz dzięki

Rząd zajmie się m.in. przeznaczeniem dodatkowych miliardów złotych na budowę obwodnic

  • PAP
opublikowano: 02-11-2020, 21:24

Przemianowanie Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg oraz zasilenie go 3 mld zł na budowę dróg i obwodnic - przewiduje projekt, którym we wtorek zajmie się rząd. Rozpatrzy on też zmianę prawa przewidującą przekazywanie przez gminy nieruchomości pod inwestycje w zamian za lokale.

Zgodnie z harmonogramem wtorkowego posiedzenia rządu, Rada Ministrów rozpatrzy m.in. dwa projektu ustaw: projekt noweli ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.Pierwszy z projektów przewiduje, że Fundusz Dróg Samorządowych zmieni nazwę na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego będzie można dofinansować budowę obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Takie inwestycje nie były dotychczas objęte wsparciem z Funduszu.Nowe przepisy pozwolą ponadto finansować z Funduszu inwestycje na drogach zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu, będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. W związku z tym w Funduszu przewidziano możliwość finansowania tzw. zadań miejskich, czyli budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa."Zmiana w powyższym zakresie wynika z jednej strony z postulatów samorządów wskazujących na konieczność dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w największych ośrodkach miejskich, a z drugiej – jest skutkiem pogorszenia sytuacji ekonomicznej samorządów spowodowanego przez pandemię wirusa SARS-CoV-2, ograniczającej zdolność zarządców dróg samorządowych do poprawy sieci drogowej w wymaganym zakresie" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.Nowelizacja pozwoli również na dofinansowanie z Funduszu w powiatach i gminach inwestycji stawiających wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. "Ze względu na fakt, że są to niewielkie zadania inwestycyjne, samorządy nie miały możliwości uzyskania ich dofinansowania na zasadach ogólnych – w ramach naborów oceniane są bowiem wyżej bardziej skomplikowane zadania inwestycyjne. Dlatego też proponuje się możliwość przeprowadzania odrębnych naborów na dofinansowanie inwestycji na przejściach dla pieszych" - wyjaśniono.Projektowane przepisy przewidują ponadto, że w 2020 i 2022 roku Fundusz zostanie zasilony dodatkowymi środkami - łącznie w wysokości 3 mld zł. "Przedmiotowa propozycja jest nie tylko konsekwencją proponowanego rozszerzenia katalogu zadań dofinansowywanych ze środków Funduszu o zadania obwodnicowe i zadania miejskie, ale wynika również z obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga zastosowania wyjątkowych środków zaradczych. Dodatkowe wsparcie udzielane w ramach Funduszu stanowi jeden z elementów pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i walki ze skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19" - podkreślono w OSR projektu noweli.Z kolei drugi projekt, którym we wtorek zajmie się rząd ma na celu pobudzenie rynku mieszkaniowego w Polsce.W wykazie prac legislacyjnych zaznaczono, że jednym z najważniejszych czynników ograniczających dalszy wzrost podaży rynkowej jest dostępność gruntów budowlanych. "Czynnik ten został zidentyfikowany przez inwestorów przed rozpoczęciem epidemii COVID-19, której długotrwałe skutki sektorowe nie są jeszcze znane. Można jednak mieć nadzieję, że ewentualny kryzys na rynku budownictwa mieszkaniowego nie będzie tak gwałtowny jak w innych sektorach gospodarki, których działalność została administracyjnie znacznie ograniczona lub zawieszona" - wskazano.Jak dodano, w przypadku budownictwa dostępnego problem zbyt niskiej podaży wynikał przede wszystkim z zaniedbania procesów inwestycyjnych w sektorach, których wsparcie w ostatnich latach przed rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego zostało znacznie zmniejszone. "Spowodowało to konieczność zainicjowania nowych modeli inwestycyjnych, których efekty – ze względu na długość cyklu inwestycyjno-budowlanego – pojawiają się zawsze z kilkuletnim opóźnieniem. Mowa tu o nowym (zainicjowanym w 2016 r.) segmencie budownictwa na wynajem z opcją docelowego nabycia własności realizowanym przez spółkę PFR Nieruchomości, jak również o budownictwie komunalnym (realizowanym bezpośrednio przez samorządy gminne) i społecznym czynszowym (realizowanym przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne). W przypadku tych ostatnich sektorów problemem jest niska skłonność gmin do angażowania się w bezpośrednie procesy inwestycyjne prowadzące do uzyskania zasobu mieszkań, które mogłyby być następnie wynajmowane członkom społeczności lokalnej spełniającym określone przez gminy warunki, w tym warunki dochodowe" - czytamy w wykazie.Zauważono ponadto, że wobec zmniejszającej się dostępności i zwiększających się cen rynkowych nieruchomości gruntowych, deweloperzy sięgają po coraz mniej atrakcyjne działki, które wymagają kilkuletniego przygotowania technicznego oraz formalnego. Problematyczne są również istniejące ograniczenia w obrocie gruntami, mające na celu m.in. ochronę gruntów rolnych.Aby temu zaradzić w projekcie zaproponowano możliwość nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali/budynków mieszkalnych lub użytkowych przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości. "W podstawowym modelu przewidzianym w projekcie ustawy inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego) lub państwowych. W ten sposób bez samodzielnego prowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego procesu inwestycyjnego gmina uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej" - wyjaśniono.W wykazie prac legislacyjnych dodano, że mieszkania na wynajem uzyskane w ramach inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej zgodnie z projektowaną ustawą będą mogły być objęte dopłatami do czynszu.Nowe przepisy, dopuszczają również inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.). "Wskutek występowania w danym budynku mieszkań o różnym charakterze (na sprzedaż, najem komercyjny, najem społeczny, najem komunalny) uzyskiwano by na danym obszarze korzystny social mix i zapobiegano by tworzeniu się zjawiska gettoizacji, współistniejącego często na obszarach z budynkami stricte komunalnymi" - oceniono.Projekt przewiduje, że nieruchomości oferowane przez gminę będą musiałby być położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Resort rozwoju, który był autorem tego projektu wskazał, że na podstawie ogólnych zasad gospodarowania gruntami gminnymi, gminy mogą już dziś przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne. "W praktyce jednak możliwości te pozostają nie w pełni wykorzystane. Projektowana ustawa ma zachęcić samorządy lokalne do szerszego wykorzystywania instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych oraz nadania całemu procesowi transparentnego charakteru" - podsumowano.

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane