Sąd oddalił wniosek b. prezesa PZ Cormay

ISBnews
opublikowano: 14-10-2014, 08:47

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zawarty w pozwie wniosek Tomasza Tuory - byłego prezesa PZ Cormay o zabezpieczenie powództwa przeciwko spółce w sprawie o stwierdzenie nieistnienia, alternatywnie stwierdzenie nieważności, alternatywnie uchylenie uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PZ Cormay w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej, poinformowała spółka.

"Sąd, podzielając argumentację przedstawioną przez emitenta w piśmie kierowanym do Sądu z dnia 2 października 2014 r., odmówił postanowieniem udzielenia zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwał NWZA, o co wnioskował powód. Powód w tym zakresie zmodyfikował swój pierwotny wniosek, gdyż stał się on bezprzedmiotowy wobec zarejestrowania tych zmian w KRS" - czytamy w komunikacie.

Sąd uznał, że Tomasz Tuora na obecnym etapie postępowania nie uprawdopodobnił roszczenia, zarówno głównego (stwierdzenie nieistnienia uchwał NWZ), jak i roszczeń ewentualnych (stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał NWZ).

"Powód szczegółowo przedstawił sekwencję zdarzeń i własną subiektywną ich ocenę, jednak brak jest w ocenie sądu podstaw, by na obecnym etapie postępowania stwierdzić prawdopodobieństwo podjęcia zaskarżonych uchwał NWZA głosami akcjonariuszy spółki, którzy zawarli między sobą rzekome porozumienie co do prowadzenia trwałej polityki wobec spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu. Skutkiem braku notyfikacji takiego porozumienia byłaby utrata głosów ze wszystkich akcji objętych porozumieniem, co prowadziłoby do uznania, że uchwał tych nie podjęto, bowiem nie oddano za nimi większości głosów. Zaistniałe zdarzenia nie dają jednak podstawy do takiej oceny i do zastosowania powyższych przepisów" - czytamy dalej.

Sąd stwierdził, że wskazane przez Tuorę okoliczności nie wskazują, iż pomiędzy akcjonariuszami doszło do zawarcia jakiegokolwiek porozumienia co do prowadzenia trwałej polityki wobec spółki.

"Powód nie uprawdopodobnił, że poza akcjonariuszem większościowym ktokolwiek mógł w jakikolwiek sposób przygotować zmiany, jakie dokonały się w spółce. Jako okoliczności świadczące o zawarciu porozumienia wskazano szereg faktów, z których w żadnej mierze nie można wyprowadzić wniosku o zawarciu porozumienia w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nie sposób także takiego wniosku wyprowadzić z faktu przegłosowania określonych uchwał na NWZA" - czytamy także.

Sąd zauważył, że nowo powołani członkowie organów spółki oraz akcjonariusze głosujący za zaskarżonymi uchwałami NWZA nie dali swym postępowaniem żadnych podstaw dla formułowania przedmiotowych osądów, a więc obiektywnie nie istnieją takie okoliczności, które wskazywałaby na zamiar podejmowania zarzucanych przez Tuorę działań.

Pod koniec września były już prezes i akcjonariusz PZ Cormay Tomasz Tuora poinformował, że złożył pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie "nielegalnego przejęcia władzy" w spółce PZ Cormay S.A. W pozwie zaskarżył uchwały walnego zgromadzenia, będące podstawą zmian w składzie rady nadzorczej spółki i, w konsekwencji, zmian w jej zarządzie, do których doszło 26 sierpnia br.

W sierpniu br. rada nadzorcza PZ Cormay odwołała prezesa Tomasza Tuorę i członka zarządu Barbarę Tuora-Wysocką i powołała na jego miejsce Janusza Płocicę - w latach 2005-2014 prezesa Zelmera. Drugim członkiem zarządu został Wojciech Suchowski.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Sąd oddalił wniosek b. prezesa PZ Cormay