Sanwil <SANW.WA> Podjęcie decyzji o utworzeniu Spółki na Ukrainie oraz nabycie aktywów finansowych.

Sanwil <SANW.WA> Podjęcie decyzji o utworzeniu Spółki na Ukrainie oraz nabycie aktywów finansowych. PODJĘCIE DECYZJI O UTWORZENIU SPÓŁKI NA UKRAINIE ORAZ NABYCIE AKTYWÓW FINANSOWYCH. PW/29/2003 Raport bieżący 20/2003r. Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych "Sanwil" w Przemyślu S.A. informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w Tarnopolu na Ukrainie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Sanwil obejmie 50% udziałów. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 20.500 hrywień i zostanie pokryty gotówką w kwocie po 10.250 hrywień przez każdego wspólnika. Drugim wspólnikiem, który obejmie pozostałe 50% udziałów będzie firma Viniteks Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnopolu. Przedmiotem działalności nowo tworzonej Spółki będzie produkcja sztucznych skór. W dniu 19 grudnia 2003r. ZWP "Sanwil" S.A. objął (nabył) aktywa finansowe w postaci jednego udziału o wartości nominalnej 10.250 hrywień. Powyższy udział został objęty po cenie (wartości) nominalnej i pokryty gotówką. Udział objęty w nowo tworzonej Spółce jest udziałem w jednostce powiązanej w rozumieniu ustawy o rachunkowości i jednocześnie Spólka ta jest jednostką współzależną. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przepis par.2 ust.3, który stanowi, że w przypadku aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości uważa się rónierz aktywa stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki od niego zależnej. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne. Przedmiotem nabycia jest jeden udział w spółce z o.o. o nazwie "Vinisan", którego udział w kapitale zakładowym wynosi 50% i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników (jeden udział=jeden głos), wartość nominalna 10.250 hrywień zaś charakter jako długoterminowe aktywa finansowe emitenta. Data sporządzenia raportu: 19-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ