Sejm: komisja za projektem nowelizacji ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

PAP
opublikowano: 13-04-2021, 21:43

Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju opowiedziała się za przyjęciem z poprawkami legislacyjnymi projektu nowelizacji ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Przewiduje on m.in. że prezes UOKiK będzie reprezentował Polskę w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów.

Projekt dotyczy nadania Prezesowi UOKiK kompetencji do uczestnictwa jako jednego z przedstawicieli Polski w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów w okresie do dnia 15 lipca 2021 r., tak aby rozpoczynając od dnia 16 lipca 2021 r. pełnienie roli jednolitego urzędu łącznikowego bezpośrednio na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) płynnie kontynuował uczestnictwo w pracach Sieci już jako JUŁ i wypełniał kompleksowo swoje zadania

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji gospodarki i rozwoju miało miejsce pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Komisja rozpatrzyła też projekt i wprowadziła do niego zmiany zaproponowane przez sejmowych legislatorów.

Nowelizacja służy wdrożeniu przepisów unijnych rozporządzeń, które ustanawiają Unijną Sieć ds. Zgodności Produktów, nakazują wyznaczenie w każdym kraju jednolitego urzędu łącznikowego (JUŁ) i sporządzanie krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania.

Regulacje rozporządzenia weszły w życie w lipcu 2019 r., jednak przepisy dotyczące jednolitego urzędu łącznikowego będą stosowane od lipca 2021 r. Natomiast przepisy dotyczące ustanowienia Sieci, której jednolite urzędy łącznikowe z każdego państwa członkowskiego UE są członkami, są stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r. - wyjaśniła podczas posiedzenia wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

"Powierzenie roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego Prezesowi UOKiK wpisuje się w rolę, jaką pełni on w krajowym systemie nadzoru rynku, jako organ monitorujący system i posiadający największe ze wszystkich organów tworzących system doświadczenie oraz kompetencje w realizacji zadań koordynujących i współpracy na szczeblu europejskim" - tłumaczyła wiceminister.

W kwestii swoich kompetencji i zakresu działania jako urząd łącznikowy, Prezes UOKiK będzie bezpośrednio odwoływał się do przepisów rozporządzenia, które szczegółowo definiuje zadania JUŁ.

Jak dodała Semeniuk, biorąc pod uwagę kompetencje Prezesa UOKiK jako organu monitorującego system nadzoru rynku uznano, że daje on najlepszą gwarancję przygotowania krajowej strategii nadzoru rynku.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, pozostałe organy nadzoru rynku będą współpracować z Prezesem UOKiK, udzielając na jego wniosek niezbędnych informacji do sporządzenia strategii.

"Rola, jaką Prezes UOKiK będzie pełnił w systemie objętym rozporządzeniem, zostanie znacząco rozszerzona w porównaniu do obecnej – z kilkunastu aktów prawodawstwa harmonizacyjnego obejmujących oznakowanie zgodności (CE lub inne znaki zgodności) do łącznie 70 aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, w tym nieobejmujących znakowania zgodności" - wskazano w uzasadnieniu.

W ramach pełnienia roli urzędu łącznikowego, Prezes UOKiK będzie odpowiedzialny za reprezentowanie na forum Sieci skoordynowanego stanowiska krajowych organów nadzoru rynku i organów odpowiedzialnych za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz za informowanie o krajowej strategii nadzoru rynku.

Ponadto szef UOKiK ma wspomagać wewnątrzunijną współpracę między organami nadzoru rynku państw członkowskich; chodzi m.in. o wymianę informacji oraz prawny obowiązek udzielania wzajemnej pomocy w prowadzonych postępowaniach.

"Rozporządzenie przewiduje także zwiększenie zakresu działań na rzecz promowania zgodności, wykrywania niezgodności, podnoszenia świadomości i udzielania wskazówek co do unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i konkretnych kategorii produktów, w tym produktów oferowanych do sprzedaży online" - tłumaczyła wiceminister.

Jak dodała, odpowiadając na pytania posłów, koszt wprowadzenia zmian jest zerowy. Co prawda UOKIK wnioskował o dodatkowe środki, ale ich nie otrzymał, bowiem obecnie, w czasie pandemii, nie przewiduje się tworzenia nowych etatów. Urząd - wyjaśniła wiceminister - może wykonywać nowe zadania kadrami, którymi dysponuje.

Zmiana ma wejść w życie 16 lipca 2021 r. Z uwagi na konieczność natychmiastowego rozpoczęcia przez Prezesa UOKiK uczestnictwa w pracach Sieci, termin wejścia w życie przepisu regulującego tę kwestię został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia ustawy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane