Sejm przyjął sprawozdanie z działalności NIK za 2005 rok

Polska Agencja Prasowa SA
18-07-2006, 21:20

Sejm przyjął we wtorek sprawozdanie z działalności NIK w 2005 r. W debacie żaden z klubów nie zgłosił do niego zastrzeżeń. W ubiegłym roku Izba zakończyła 170 planowych kontroli i przeprowadziła 233 kontrole doraźne.

Sejm przyjął we wtorek sprawozdanie z działalności NIK w 2005 r. W debacie żaden z klubów nie zgłosił do niego zastrzeżeń. W ubiegłym roku Izba zakończyła 170 planowych kontroli i przeprowadziła 233 kontrole doraźne.

Kontrole przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat (w ramach planu pracy NIK na lata 2003-2005), wskazują, że sposób funkcjonowania państwa nie poprawił się w tym okresie w odczuwalnym stopniu - powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli Mirosław Sekuła.

W ocenie NIK, nadal daje o sobie znać brak dbałości o mienie publiczne, niegospodarność, nieprzestrzeganie prawa, stawianie własnego lub grupowego interesu ponad interes publiczny, zagrożenie korupcją, brak nadzoru i słabość kontroli w administracji publicznej. Zdaniem NIK, nie ubyło czynników spowalniających gospodarczy i społeczny rozwój kraju; nie zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Józef Zych (PSL) podkreślił, że sprawozdanie NIK jest bardzo dokładne, wyważone i zwraca uwagę na najważniejsze problemy.

Zdaniem Janusza Krasonia (SLD), warto zwrócić uwagę na fakt, iż NIK w minionym roku "utrzymał dobrą komunikację społeczną". "Rola NIK jako strażnika przestrzegania prawa jest ważna, gdy dociera do szerszego kręgu Polaków. I ta działalność w mediach była pozytywna" - podkreślił.

Z kolei Robert Strąk z LPR zaznaczył, że solidna praca NIK nie wywołuje kontrowersji "Mam nadzieję, że oprócz NIK będą się pojawiać z biegiem lat inne instytucje, które będą tak sprawnie działać dla dobra państwa i obywateli" - powiedział.

NIK przekazała organom ścigania 122 zawiadomienia, zaś sądom grodzkim - 14 wniosków o ukaranie. Największą grupę czynów zabronionych, których ujawnienie było podstawą 36 zawiadomień, stanowiły nadużycia uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, w wyniku czego doszło do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.

W 2005 r. NIK zanotowała 145 przypadków naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Postępowaniami w tych sprawach objęto łącznie 204 osoby. Większość z nich nie zostało jeszcze zakończonych.

W minionym roku Izba skierowała cztery wnioski o ukaranie osób uchylających się od kontroli lub ją utrudniających.

Jak informuje NIK, w 2005 r. wpłynęło ponad 6,8 tys. skarg informujących o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu państwa. W porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano spadek liczby takiej korespondencji o 9 proc. Autorami skarg i wniosków były zarówno osoby prywatne, reprezentanci różnych społeczności, a także osoby piastujące urzędy, czy funkcje.

Kontrole NIK dotyczyły wielu aspektów m.in. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

W opinii Izby, wyniki ubiegłorocznych kontroli potwierdzają m.in. narastanie negatywnych zjawisk w sferze ochrony zdrowia. Wątpliwości i protesty społeczne budzą m.in. podział budżetowych środków na usługi medyczne, brak rejestru tych usług, wydłużające się okresy oczekiwań pacjentów na niektóre świadczenia. NIK po raz kolejny bardzo krytycznie oceniła też wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kontrolerzy NIK ocenili, że tempo technicznej modernizacji armii nie było zadawalające i nie odpowiadało przyjętym wcześniej programom przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych. Izba wnioskowała, aby plany modernizacyjne bardziej realistycznie uwzględniały nie tylko potrzeby armii, Straży Granicznej i Policji, ale także możliwości finansowe kraju.

Zdaniem NIK, działania administracji publicznej w walce z bezrobociem nie przyniosły odczuwalnych rezultatów. W niedostatecznym stopniu np. zwiększyły się środki finansowe na wspieranie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.(

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Inne / Sejm przyjął sprawozdanie z działalności NIK za 2005 rok