Sejmowa komisja finansów za unijnymi przepisami dot. walki z praniem pieniędzy

PAP
opublikowano: 10-02-2021, 17:54

Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w środę, z poprawkami, projekt wdrażający unijną, piątą dyrektywę AML, która mówi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sejm
Sejm
I Kpalion_Wikimedia Commons_CC BY-SA 3.0

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Ma związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw. Na środowym posiedzeniu komisji finansów odbyło się pierwsze czytanie projektu i jego rozpatrzenie.

Jak powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, przedstawiając projekt, ma on na celu przede wszystkim implementację unijnej tzw. piątej dyrektywy AML. Modyfikuje ona prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym, a co za tym idzie ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej bądź służącej działalności terrorystycznej.

"Impulsem do przeprowadzenia zmian i nowelizacji czwartej dyrektywy AML-owej były takie wydarzenia, jak zamachy terrorystyczne w Belgii, czy Francji oraz informacje w zakresie tzw. dokumentów panamskich" - powiedział Skuza. Dodał, że te zdarzenia pokazały słabości nie tylko europejskiego, ale światowego systemu finansowego dotyczącego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wprowadzaniu do obrotu środków związanych z finansowaniem terroryzmu.

Wiceminister powiedział, że Komisja Europejska jest silnie zaangażowana w walkę z praniem pieniędzy, w zeszłym roku przedstawiła plan działań w tym zakresie, a jej głównym priorytetem jest zapewnienie, aby unijne regulacje były bardzo rygorystyczne i skutecznie wdrażane poprzez kraje UE.

Podczas środowego posiedzenia komisja finansów wprowadziła do projektu ponad 20 poprawek przygotowanych przez sejmowych legislatorów. Jak wyjaśniono, uściślają one pojęcia zawarte w ustawie, porządkują problematykę oraz dostosowują zapisy do zasad językowych oraz poprawnej techniki prawodawczej.

Ponadto komisja wprowadziła kilka poprawek zgłoszonych przez posłów PiS - popartych przez resort finansów. Jak tłumaczył Zdzisław Sipiera (PiS) pierwsze to zmiana w prawie bankowym i dopisanie zasady, która mówi, że gmina po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej może - w granicach swoich uprawnień - uzyskać w dowolnym banku informację zbiorczą o rachunkach takiej osoby.

Komisja zgodziła się na analogiczną poprawkę, ale dotyczącą informacji zbiorczej ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Ponadto przyjęto poprawkę do przepisu mówiącego o terminie wejścia w życie nowelizacji.

Projekt, jak tłumaczył resort finansów, implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje też listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Ponadto do ustawy dodani mają być przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Przepisy uszczegóławiają też definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane