Sekurytyzacja jest szansą dla polskiej bankowości

Jacek Zalewski
opublikowano: 04-06-1999, 00:00

Sekurytyzacja jest szansą dla polskiej bankowości

SEKURYTYZACYJNE OTWARCIE: Problemem stawiającym polską bankowość w mniej korzystnej sytuacji wobec konkurencyjnych banków europejskich jest koszt pozyskania pieniądza. fot. Borys Skrzyński

Jednym z czynników ograniczających rozwój polskich banków, a więc zmniejszających siłę konkurencyjną, jest ich słabe wyposażenie w środki własne. Dodatkowo prawo bankowe nakłada na nie normy ostrożnościowe podobne do obowiązujących w UE. Oznacza to, że np. odnosząc do funduszy własnych poziom maksymalnego zaangażowania wobec jednego kredytobiorcy, polskie banki mają niewielkie szanse zaoferowania kredytu finansującego wielkie projekty.

INNYM PROBLEMEM, stawiającym polską bankowość w mniej korzystnej sytuacji wobec konkurencyjnych banków europejskich, jest koszt pozyskania pieniądza — ze względu na nadal bardzo wysokie rezerwy obowiązkowe, ponoszenie na rynku międzynarodowym kosztów utrzymywania płynności, a także wciąż jeszcze dość niską ocenę kredytową Polski, wyznaczającą pułap ratingu, jaki mogą uzyskać nasze banki.

DWADZIEŚCIA LAT TEMU wymyślona została w USA technika umożliwiająca złagodzenie takich ograniczeń — sekurytyzacja. W dużym uproszczeniu polega ona na finansowaniu na międzynarodowych rynkach kapitałowych przepływów gotówkowych, generowanych przez różne typy aktywów — na przykład przez kredyty hipoteczne. Umożliwia to wygodną zamianę należności na zbywalne papiery dłużne.

SEKURYTYZACJA jest sposobem uzyskiwania na atrakcyjnych warunkach środków z aktywów przynoszących dochód. Aktywa oraz dochody z nich są oddzielane pod względem prawnym i praktycznym od ryzyka zewnętrznego, w tym związanego z działalnością kredytodawcy. Poprzez ograniczenie ryzyka związanego z działalnością biznesową jednostki pragnącej uzyskać środki, redukowany jest koszt finansowania aktywów.

POZA TYM sekurytyzacja umożliwia dostęp do rynku kapitałowego, na którym mogą istnieć warunki bardziej sprzyjające od tradycyjnego finansowania się poprzez bank. Z bilansu przedsiębiorstwa można usuwać zsekurytyzowane aktywa i odpowiadające im zobowiązania. Sekurytyzacja umożliwia także zniesienie wymogu utrzymywania przez bank poziomu kapitału w stosunku do aktywów.

EUROPEJSKIM prekursorem sekurytyzacji była w roku 1986 Wielka Brytania. W Niemczech do uregulowania rynku sekurytyzacyjnego doszło znacznie później, jako że tamtejsze banki miały łatwiejszy dostęp do tanich źródeł pozyskiwania środków. Obecnie i w Polsce nadszedł czas na poważne zajęcie się tą techniką. Na pewno jest ona instrumentem skomplikowanym. Nieznana jest efektywność jego działania oraz korzyści wynikające z jego stosowania. Nieznane są też zagrożenia dla całego polskiego sektora finansowego, będącego obecnie w fazie przebudowy. W interesie naszej bankowości leży zatem skonstruowanie podstaw do bezbolesnego i sprawnego rozwoju sekurytyzacji. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem, technik sekurytyzacyjnych w Polsce praktycznie nie można stosować.

PRZED ich wprowadzeniem banki powinny szczegółowo przeanalizować potencjalne koszty oraz korzyści. Głównym zagrożeniem jest ryzyko utraty reputacji przez bank, płynące z jego negatywnej publicznej oceny w związku z niską jakością kredytów wydzielonych do sekurytyzacji. Następną kwestią jest ryzyko strategiczne, wynikające z niewłaściwych decyzji handlowych banku, który musi posiadać precyzyjny plan dotyczący korzyści z sekurytyzacji. Wreszcie — ryzyko kredytowe, odnoszące się do poziomu niespłacalności kredytów przez klientów. Oczywiście prawidłowo przeprowadzona sekurytyzacja może pomóc w ograniczeniu tego ryzyka.

PRAKTYCZNE wykorzystanie technik sekurytyzacyjnych w Polsce uwarunkowane jest przyspieszeniem prac nad koniecznymi regulacjami prawnymi, w tym na przykład nad nowelizacją ustawy o obligacjach. Materia prawna sekurytyzacji jest skomplikowana i na razie znajduje się w fazie projektów. Niemniej warto mieć świadomość, że od wykorzystywania takich technik nie uciekniemy. Im wcześniej do tego dojdzie, tym lepiej dla polskiego rynku kapitałowego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / Sekurytyzacja jest szansą dla polskiej bankowości