Pokaż, jak przyciągasz i zatrzymujesz talenty

Zgłoszenie firmy do udziału w konkursie "Siła przyciągania 2018"

Wybierz kategorię

Kampanie Employer Branding

Proces rekrutacji

Retencja

Dane firmy

Dane osoby zgłaszającej

Max. 15MB, format .ppt, .pdf, .pptx

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe: 1) na potrzeby dokonania zgłoszenia reprezentowanej przez Panią/a firmy i opracowania wyników konkursu Siła Przyciągania oraz organizacji gali Siła Przyciągania 2) w celu dokonywania rozliczeń z nich wynikających, 3) za odrębnie wyrażonymi zgodami – by prowadzić działania marketingowe i kampanie reklamowe naszych produktów lub usług bądź produktów i usług naszych partnerów. Podstawą prawną przetwarzania będą: 1) nasze uzasadnione interesy wynikające ze zgłoszenia reprezentowanej przez Panią/a firmy do konkursu Siła Przyciągania, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie także po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych warunkuje udział w konkursie. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość udziału w konkursie. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.