Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji Grupy Lotos

ISBNews
opublikowano: 15-10-2014, 14:47

Minister Skarbu Państwa podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos
Zobacz więcej

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos Fot: Marek Wiśniewski, "Puls Biznesu"

Środki pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez Skarb Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących, poinformowały Grupa Lotos oraz MSP.

Spółka podała, że zawarcie umowy jest równoznaczne z nieziszczeniem się warunku rozwiązującego zawartego w uchwale emisyjnej, która została podjęta przez NWZ Grupy Lotos  8 września 2014 r. Tym samym możliwe jest przeprowadzenie przez Grupę Lotos podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji akcji nowej emisji na zasadach wskazanych w treści uchwały emisyjnej.

"Na podstawie umowy Minister Skarbu Państwa, jako dysponent środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, udzielił spółce wsparcia w kwocie nieprzekraczającej 530.000.000 PLN. Wykonując umowę, Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, obejmie akcje spółki nowej emisji w ramach wykonania przysługującego Skarbowi Państwa prawa poboru" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna liczba akcji nowej emisji oferowanych do objęcia akcjonariuszom spółki oraz cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną ustalone przez spółkę w sposób zapewniający Skarbowi Państwa utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano także.

Zgodnie z wiedzą spółki, Skarb Państwa posiada 69.076.392 akcji Grupy Lotos reprezentujących 53,19% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pieniądze pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez Skarb Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących. Dzięki tej inwestycji wzrośnie efektywność działalności rafineryjnej prowadzonej w ramach Grupy Lotos poprzez pogłębienie stopnia przerobu ropy naftowej, czytamy także.

"Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako właściciela  jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa. Projekt przygotowany przez Grupę Lotos zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, a jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa. Obejmując akcje nowej emisji minister skarbu zachowa się jak prywatny inwestor, o czym świadczy nie tylko test prywatnego inwestora, który wykazał że inwestycja Lotosu jest rentowna, ale także fakt, że projekt poparła zdecydowana większość pozostałych akcjonariuszy Grupy Lotos" - powiedział wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak, cytowany w komunikacie.

Minister Skarbu Państwa ma możliwość dokapitalizowania spółek ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, który jest zasilany wpływami z prywatyzacji. Każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora. Wsparcie jest udzielane na podstawie rozporządzenia ministra skarbu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Na początku września nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zdecydowało o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru dla akcjonariuszy spółki ustalono na 18 listopada 2014 r.

Wcześniej Grupa Lotos informowała, że planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, a wpływy zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.

Grupa kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2013 r. Grupa Lotos odnotowała 28,6 mld zł skonsolidowanych przychodów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji Grupy Lotos