SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 241 (znacząca umowy i aktywa znacznej wartości)

opublikowano: 20-11-2003, 18:52

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 241 (znacząca umowy i aktywa znacznej wartości) RAPORT BIEŻĄCY NR 241 (ZNACZĄCA UMOWY I AKTYWA ZNACZNEJ WARTOŚCI)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje o zawarciu przez Fundusz znaczącej umowy i nabyciu i zbyciu aktywów o znacznej wartości.
Umowa z Bankiem Przemysłowo Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest zakup i zobowiązanie do odsprzedaży bonów skarbowych
1) Data zawarcia znaczącej umowy
19 listopada 2003 r.
2) Oznaczenie stron znaczącej umowy
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest zakup w dniu 19 listopada 2003 r. przez Fundusz od BPH PBK 2.911 bonów skarbowych, o kodzie ISIN PL0000002747 o terminie wykupu 25 sierpnia 2004 r. i zobowiązanie do odsprzedaży BPH PBK tych samych bonów w dniu 2 grudnia 2003 r. Wartość nominalna bonów wynosi 29.110.000,00 zł
4)Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz nabył bony skarbowe za cenę 95,7449 i sprzedał je po cenie 95,9322 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5)Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności przez Fundusz, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
6)Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
7)Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. 8)Źródło finansowania nabytych aktywów
Źródłem finansowania nabytych bonów skarbowych są aktywa Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z BPH PBK 31 umów o łącznej wartości 1 410 152 386,52 zł zł.
Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2002 r., która opisana została w Raporcie Bieżącym nr 132, przesłanym w dniu 23 grudnia 2002 r.
Data sporządzenia raportu: 20-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu